Võ Luyện Đỉnh Phong - Chapter 1145

[Cập nhật lúc: 12:07 04/05/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 1
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 2
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 3
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 4
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 5
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 6
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 7
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 8
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 9
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 10
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 11
Võ Luyện Đỉnh Phong chap 1145 - Trang 12
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
OOO Thành viên 56 phút trước Chapter 586 Báo vi phạm
ae cho hỏi chap nào main đánh với người trong gia tộc tranh thế lực z????????
 • Author
  Tạc Thiên Bang- Chiến Thần Asura Thành viên 26 phút trước Báo vi phạm
  Tầm 400
Author Trả lời
Uzumaki Naruto Thành viên 1 giờ trước Chapter 1167 Báo vi phạm
ano, mn cho hỏi chap 1167 là chương bn trong truyện chữ v
Author Trả lời
Trà My Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Trang raw chưa dịch đây nhé mn: http://manhuawa.waphall.com
Author Trả lời
nguyen ngoc Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Ae sang web này đi web này có mấy bộ manhwa và manhua mới hay lắm https://manhuarock.com/manga-tag/dang-dich/
Author Trả lời
nguyen ngoc Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Ae sang web này đi web này có mấy bộ manhwa và manhua mới hay lắm https://manhuarock.com/manga-tag/dang-dich/
Author Trả lời
I Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Ọ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́̉́̉́̉́̉́̉́̉́̉́̉́̉́̉́̉́̉́́̉̉̉̉̉̉́̉̉́́̉̉́́̉̉̉́́̉̉̉́́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉̉́́̉̉́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉̉̉̉̉́́̉̉́̉̉́̉̉̉́́̉̉́́̉̉́̉́̉́̉́̉̉̉́́́̉̉́́̉̉̉́̉̉̉̉́́́́́́́̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉̉̉́̉̉̉̉́
Author Trả lời
LÆ°Æ¡ng Việt Thành viên 1 giờ trước Chapter 1167 Báo vi phạm
Dương viêm loli -> cao bự dạy thì thành công vcd
Author Trả lời
Súp lồn Thành viên 1 giờ trước Chapter 1167 Báo vi phạm
Em mạc tiểu thất mlem mlem vậy mà ko vào harem tiếc quáemo
Author Trả lời
nguyen ngoc Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Ae sang web này đi web này có mấy bộ manhwa và manhua mới hay lắm https://manhuarock.com/manga-tag/dang-dich/
Author Trả lời
vũ lưu Thành viên 1 giờ trước Chapter 1167 Báo vi phạm
emo k mất nhiều tinh lực đâu
 • Author
  Hắc Quỷ Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Chỉ cần 3 ngày là đủ  😌 = )))
Author Trả lời
Góc tìm truyện Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Có ai biết tên khác của truyện:"nghe bảo cô muốn tán bố con ông"? Tui tìm trên nettruyen nhưng không ra
Author Trả lời
Hắc Quỷ Thành viên 2 giờ trước Chapter 1167 Báo vi phạm
Rồi địa ma đâu  ??? T mong chờ sự xuất hiện của địa ma từ lâu rồi cuối cùng lúc gặp ở ma vực thì bị người ta đánh trói rồi sao đó éo thấy nữa chán vãi phèo oooooooo
 • Author
  Tran Van Bau Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  main nó cứu ra r còn đâu, giờ main vào tinh không 1 mình có đưa ai theo đâu mà địa ma ))
Author Trả lời
Toàn Lương Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
raw trung cập nhật đến chap 1175 r nè mngemo

http://megaurl.in/RU4czpk
Author Trả lời
T.A Nguyễn Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
Góc tìm truyện : (sau khi trái đất bị biến đổi mỗi người thức tỉnh 1 thuộc tính trong 5 thuộc tính tự nhiên.main nhà ta sở hữu 9 thuộc tính,5 thuộc tính tự nhiên và 4 thuộc tính chưa ai có. main bá,main giấu nghề.main tham gia trường học bằng hệ thủy, được xem là yếu nhất trong 5 hệ, vì main thích thủy ). Giúp mình vs mấy bẹn
 • Author
  Tran Van Bau Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  ké ))
 • Author
  Giết song hiếp Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Cột thu lôi nhá
Author Trả lời
Kòy Quân Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
Ko biết chap bao nhiêu marin mới gặp lại dc vợ nhỉ
 • Author
  Hiếu rojo Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Tìm đc hay ko là do thằng ad   😄