Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 1
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 2
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 3
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 4
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 5
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 6
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 7
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 8
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 9
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 10
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 11
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 12
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 13
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 14
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 15
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 16
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 17
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 18
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 19
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 20
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 21
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 22
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 23
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 24
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 25
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 26
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 27
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 28
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 29
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 30
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 31
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 32
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 33
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 34
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 35
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 36
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 37
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 38
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 39
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 40
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 41
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 42
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 43
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 44
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 45
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 46
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 47
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 48
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 49
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 50
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 51
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 52
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 53
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 54
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 55
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 56
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 57
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 58
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 59
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 60
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 61
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 62
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 63
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 64
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 65
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 66
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 67
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 68
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 69
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 70
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 71
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 72
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 73
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 74
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 75
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 76
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 77
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 78
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 79
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 80
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 81
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 82
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 83
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 84
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
🤠🤠 CHIA SẺ CÓ T'ÂM 🤠s🤠 Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
Raw Hàn bộ này đến chap 68+ rồi ạ : https://s.𝐢d/trieu-hoi-su-raw

Engsub còn đến tận 71+ ạ : https://s.𝐢d/trieu-hoi-su-Eng

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Hhhhhh Thành viên 9 giờ trước Chapter 55 Báo vi phạm
Ai là n9 vậy mn
 • Author
  💀💀💀Thích kinh dị máu me💀💀 Thành viên 21 phút trước Báo vi phạm
  Nhỏ tóc vàng;))
Author Trả lời
Tích Vân Nguyệt ( mik là nữ nhé mng) Thành viên 16 giờ trước Chapter 29 Báo vi phạm
Đc mún chửi thề thực sự
Author Trả lời
Ngân Hà Thành viên 17 giờ trước Chapter 72 Báo vi phạm
Thạt sự muốn nu9 vs anh tóc đỏ là 1 cặp nhưng sự thật chứng minh nu9 rất để tâm đến nhị hoàng tử !!emo
Author Trả lời
Thảo Thành viên 1 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Vẽ đc cái vòng tròn khó z bố đời thật
Author Trả lời
Nguyệt Triệu Thành viên 1 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
cầu mong ash k phải nam9 :)) anh tóc đỏ đi pls
Author Trả lời
Nguyễn Nguyễn Đức Thành viên 1 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
ủa thằng kia là ai vậy ạ ? :))
Author Trả lời
??? Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
.
Author Trả lời
Kinomoto A Yume Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Hóng chap mới
Author Trả lời
HÀN TỊCH Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
truyện hay ko mik
 • Author
  Trịnh Trọng Cường Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  khá hay nha b , ban đầu đọc hơi ức chế sau thì thấy cx hay
 • Author
  HÀN TỊCH Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  thanks
Author Trả lời
Ryosuke Rey Thành viên 2 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Sao toi lại cảm thấy nhà vua có cảm tình với nữ chính ấy nhỉemo
 • Author
  Duy Diy Hephaestus Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ừa gái đẹp cứu mạng mà, cảm tình là phải miễn là nó chỉ dừng ở đó, đừng có thành kiểu điên khùng bám đuôi
Author Trả lời
Mặc Yên Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Mình tương đối không thích Ash lắm :))) huhu, tốt nhất đừng với Ash
 • Author
  Ngân Hà Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  emosao lại giống tui thế chứ lại
Author Trả lời
Hien Hannie Thành viên 2 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Ko hiểu sao tôi lại mong anh tóc đỏ làm na9 hơn ( gạch đá nhận hết )
 • Author
  Vân Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Tui cũng nghĩ z á, thấy thích ảnh hơn ash
 • Author
  Ngân Hà Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  emoHợp lý vãi cả
Author Trả lời
NY Mê giai yêu tiền Thành viên 2 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
Nu9 tự mãn quá haizz.. Cảm giác hơi khó chịu
Author Trả lời
Duy Diy Hephaestus Thành viên 2 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
Ban đầu thì hơi quạu với tụi rồng, nhưng giờ thì thấy tội cho con rồng