Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 - Chapter 48

[Cập nhật lúc: 23:33 14/07/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 100
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 101
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 102
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 103
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 48 - Trang 104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Linh-ta Yurri Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
truyện chữ cho bạn nào chưa biết lun nè :3 http://bb**link.com/truyensololeveling bỏ ** nha :3 link eng cho bạn nào cần nè: http://b111blink.com/evelingsolo bỏ 111 là được!!
Author Trả lời
🦙. Chya S,ẻ C;ó T'ÂM 🦙 Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
Nghe tryện chữ đi ae, End rồi đấy hay vl ra ( đọc tiếp tầm 220+ ) :
https://s.𝘪d/solo-leveling-audio
Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Lời nói của t đi ngược với suy nghĩ Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
Truyện như cc, đọc dell thấy cuốn
 • Author
  Pham Tien Nam Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  Quả tên chất
 • Author
  Tinh tao làm chó Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Dở vc như bìu
Author Trả lời
CRC Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
Nói thật chuyện tình trong solo ko chỉ nhạt mà cực kỳ bất hợp lý. Cha haen in chẳng có lý do để thích main cả, vì sung cứu Cha hay sao, lúc sung ở jeju cô bị bất tỉnh nên chắc chắn đó kp là thích mà là ngưỡng mộ, ko lẽ vì sung có mùi thơm, vớ vẩn. T cũng cảm thấy main chả có lý do gì thích Cha cả, chưa từng chiến đấu, hay trải qua bất kì điều gì với nhau lần thì làm gì có cảm giác với đối phương, thích = niềm tin à. Trong khi đó, healer rank B thì cùng sung vào sinh ra tử với nhau mới thật sự 1 đôi, cô cũng là người duy nhất ko coi thg sung, thử sung còn rank F xem, Haen in nó còn chả xem vào mắt đấy. T/g cảm thấy m kb về cảm xúc nv, tốt nhất đừng vẽ mấy cảnh tình yêu, thật sự vớ vẩn, thiếu logic vừa vừa thôi chứ
 • Author
  chou Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ngu , tình cảm mà cũng đem logic chó má máy móc vô , Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp ,Không duyên đối mặt vẫn cách lòng nha thằng ngu
 • Author
  Riven love Yasuo Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  thế ông là tác giả à
  sao không tự viết cho mình 1 bộ truyện riêng rồi tự luyến 1 mình đi?
 • Author
  CRC Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  T thấy m mới có vđề đấy, duyên cũng xuất phát từ tình cảm, tình cảm có đc qua những lần bên nhau. Ko lẽ cách nửa vòng trái đất, đùng 1 cái vô tình gặp nhau mà ko quen biết từ trc, rồi bảo cưới nhau đi à. Đúng là bọn FA, chắc chưa yêu ai nên mới ảo tưởng đời như phim tình HQ
 • Author
  Pham Tien Nam Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  Óc chó ak
 • Author
  CRC Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Pham Tien Nam "VĂN MINH THẾ"
 • Author
  ._. Địt mẹ mày Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  Mày cút mẹ đi mà đọc ngôn tình chứ ở đây đéo quan tâm mấy cái phân tích tình cảm xàm cặc của mày đâu con chó ngu lồn này
 • Author
  Ngu như mày quê t đầy Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Thằng ĐMM. Đã đ*o bik gì thì đừng nói để ngta nghĩ m ngu
 • Author
  CRC Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  Riven love Yasuo, trc khi cmt thì nhớ đc hết cmt của người khác, t nói t/g ko nên vẽ về tình yêu, t thấy ko hợp, ko hay nên nói. Còn nữa mục đích của t/g vẽ ra chap 45, normal vì muốn đuổi khéo sung đi để mấy tên nc khác ăn hành đã rồi, main nc hàn xuất hiện hoành tráng thôi ha emo
 • Author
  Pham Tien Nam Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  T tên văn minh ak
Author Trả lời
nguyễn Ân Nguyễn Thành viên 14 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
ko biết main còn nhớ bé healer cấp b ko nhề
 • Author
  ✎﹏τạς τɧίêη βαηɠᴾᴿᴼシ ⊹⊱τɧáηɧ Đọς τɾμγệη⁀ᶦᵈᵒᶫ Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  nghe mấy ông kia bảo cưới con nhỏ cấp s thì lại tội cho con cấp b
 • Author
  nguyễn Ân Nguyễn Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  tội thiệtemolỡ cưới 2 em luôn sao nhờ emo
Author Trả lời
Enkidu . Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
Đm đang hay lại đứt
 • Author
  Event Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  Thì truyện hay phim tới lúc gây cấn nhất là hết ! Thui đành chấp nhận luôn đi bn, chứ giờ có chửi mắng cũng chỉ y zậy thui
Author Trả lời
Linh-ta Yurri Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
truyện chữ cho bạn nào chưa biết lun nè :3 http://bb**link.com/truyensololeveling bỏ ** nha :3 link eng cho bạn nào cần nè: http://b111blink.com/evelingsolo bỏ 111 là được!!
Author Trả lời
Fhat T Thành viên 16 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Ohho, main bây giờ thì chắc tầm cân1 thì ăn đứt, cân2 thì ngang cơ, cân3 miễng cưỡng tí nhỉ
Mà cũng công nhận ông Vua Bóng Tối tiền nhiệm bá vl khi 1 mình ổng với quân đoàn bóng tối vs thiên thần+6 hoàng đế nữa, khiếp
Author Trả lời
Truonn Thành viên 18 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Ae ơi giúp tôi tìm bộ này với : main chính đc Zeus trao đặc ân,rồi kí hợp đồng với nữ thần Athena,main thuộc diện giấu nghề:v,làm kị sĩ cho Luna Flame :v ,em nhớ đc nhiêu đó thôi mn giúp em ạ
Author Trả lời
.. Thành viên 18 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Đang hay :((
Author Trả lời
Truong Thành viên 18 giờ trước Chapter 36 Báo vi phạm
Ae ơi giúp tôi tìm bộ này với : main chính đc Zeus trao đặc ân,rồi kí hợp đồng với nữ thần Athena,main thuộc diện giấu nghề:v,làm kị sĩ cho Luna Flame :v ,em nhớ đc nhiêu đó thôi mn giúp em ạ
 • Author
  Văn Vinh Phạm Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Đây bạn nhé : shin no jitsuryoku wa girigiri made ka kushite
Author Trả lời
Truog Qu Thành viên 19 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Ae ơi giúp tôi tìm bộ này với : main chính đc Zeus trao đặc ân,rồi kí hợp đồng với nữ thần Athena,main thuộc diện giấu nghề:v,làm kị sĩ cho Luna Flame :v ,em nhớ đc nhiêu đó thôi mn giúp em ạ
 • Author
  le huy Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  boku nó pick nhé bạn ko càn cảm ơn
 • Author
  Văn Vinh Phạm Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Đây bạn : shin no jitsuryoku wa girigiri made ka kushite
Author Trả lời
➻❥ тú☂ᴀɴн ✿ <3 Thành viên 19 giờ trước Chapter 40 Báo vi phạm
Cho hỏi sau này khi đã thay dối tg rồi main còn gặp lại bố ko
Author Trả lời
nguyễn Ân Nguyễn Thành viên 19 giờ trước Chapter 37 Báo vi phạm
ko biết main còn nhớ be healer cấp b ko nhể =))emo
 • Author
  ảo thật đấy Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  ko có đâu
Author Trả lời
Thị Quẫy Bành Thành viên 22 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Lúc nào đến đoạn hay cũng hết là sao vậy cà
 • Author
  ... Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
  first time?