Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Chapter 199

[Cập nhật lúc: 09:24 05/06/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 1
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 2
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 3
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 4
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 5
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 6
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 7
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 8
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 9
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 10
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 11
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 12
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 13
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 14
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 15
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 16
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 17
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 18
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 19
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 20
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 21
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 22
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 23
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 24
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 25
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 26
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 27
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 28
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 29
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 30
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 31
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 32
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 33
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 34
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 35
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 36
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 37
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 38
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 39
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 40
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 41
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 42
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 43
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 44
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 45
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 46
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 47
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 48
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 49
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 50
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 51
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 52
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 53
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 54
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 55
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 56
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 57
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 58
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 59
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 60
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 61
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 62
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 63
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 64
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 65
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 66
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 67
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 68
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 69
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 70
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 71
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 72
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 73
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 74
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 75
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 76
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 77
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 78
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 79
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 80
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 81
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 82
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 83
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 84
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 85
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 86
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 87
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 88
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 89
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 90
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 91
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 92
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 93
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 94
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 95
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 96
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 97
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 98
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 99
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 100
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 101
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 102
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 103
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 104
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 105
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 106
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 107
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 108
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 109
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 110
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 111
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 112
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 113
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 114
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 115
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 116
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 117
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 118
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Vũ Dương Thành viên 11 phút trước Chapter 200 Báo vi phạm
thấy ae spoli rối vc , cho hỏi là sau này con ngưng nhi mất trí nhớ hay là con khuynh thành mất trí nhớ thế ae :)) có đứa còn bảo con khuynh thành bị NTR ??:))
Author Trả lời
Đường Vũ Lôi Thành viên 17 phút trước Chapter 200 Báo vi phạm
Sao k có chap 201 lại k đủ tiêu chuẩn rồi
Author Trả lời
Yan Neko Thành viên 19 phút trước Báo vi phạm
Trang dịch Eng các tập mới nhất ở đây nhé các bạn:

http://truyentranhraw.wapsite.me/comics
Author Trả lời
Người Chơi Hệ Cắt Moi Thành viên 20 phút trước Chapter 200 Báo vi phạm
Đọc mấy tk main trùng sinh như này mới cuốn này. Tính kế như thần. Mấy bộ trùng sinh khác cũng hay nhưng mà giấu nghề nên hay đem lại cho người đọc 1 chút khó chịu
Author Trả lời
Cố Hề Hề Thành viên 29 phút trước Báo vi phạm
Tìm truyện:
Cô là thiên kim đại tiểu thư của lâm gia uy danh cả trung quốc,lại là con 1,bố mẹ vô cùng thương yêu.Tai hoạ đổ lên đầu khi cô mới 6t,trong 1 lần sinh nhật đúng 6t của cô,bố mẹ bị tai nạn xe,cô may mắn đc bố mẹ bảo vệ nên thoát chết.Trong 1 đêm,tất cả sản nghiệp của lâm gia vào tay nhà nội.Về nhà nội,cô bị đánh đập,ức hiếp k bằng ng hầu.Cho đến 1 ngày,ng đứng đầu tập đoàn Phong gia đại danh đỉnh đỉnh khắp cả thế giới đến nhận nuôi cô và đưa cô về nhà.đấy là bố của na9.lần đầu tiên na9 gặp nu9 đã có ác cảm(bởi vì mẹ của na9 mất từ lâu,bố của na9 k bh về chăm sóc anh nên na9 nghĩ bố mk ở ngoài có ng đàn bà khác,bh dẫn nu9 về nên nghĩ nu9 là con riêng)lúc này nu9 6t, na9 10t.Thực ra ba na9 ở ngoài nc ngoài để làm việc,quên đi nỗi đau về ng vk đã mất nha chứ hông có ngoại tình đâu.ba na9 gửi lại nu9 và nhờ na9 chăm sóc,coi nu9 như egai rồi đi luôn ra nc ngoài.Từ lúc bắt đầu bc chân vào biệt thự lâm gia là địa ngục,nu9 ms 6t mà bị ng hầu hành hạ vô số,na9 ngược đãi y như chó ấy:(.1 đêm nu9 thề là đủ 18t sẽ rời khỏi đây,lấy lại tài sản lâm gia .thì dù sao lửa cùng rơm lâu ngày cũng bén ,na9 thích nu9 mà kiểu tính kiêu ngạo á nên k thừa nhận,nhiều lúc gieo cho nu9 hi vọng r lại đạp đổ(nu9 cũng thik na9)cho đến lúc nu9 lên c3 na9 cũng lên c3 thì xuất hiện na8,na8 thích nu9 mà na9 do ghen nên nhiều lần sỉ nhục nu9 trc mặt na8.Rồi đến năm nu8 xuất hiện(là lúc ngược nhất luôn ấy:(nu8 là thiên kim của hạ gia(cũng có tiếng trong 1 thành phố thôi)có hôn ước vs na9.na9 ghét nu8 nhưng lợi dụng nu8 để khích nu9 .nhiều cảnh mk tức vl ấy,con nu8 bắt nu9 quỳ xuống giữa đường lau giày cho mình,rồi thuê lưu manh hãm hiếp nu9(cảnh này có na9 cứu nhưng nu9 tưởng là na8 nè).na8 nhiều lần thuyết phục nu9 bỏ đi theo mình(anh na8 tốt lắm huhu lại đz nữa)nhưng nu9 vì yêu na9 nên thoái thác.na9 thấy con nu8 hành nu9 trong lòng tức bome nhưng cứ kiêu ngạo chờ nu9 cầu xin mk ms cứu(đồ thứ súc vật)rồi nu9 cứ bị sỉ nhục liên miên thì cho đến 1 ngày,ngày nu9 tròn 18t,đúng ngày đó,có kẻ thù na9 bắt cóc cả nu8 và nu9 vì k bt ai ms là ny na9 nên bắt cả 2,trói lại rồi đe doạ na9 tới.Lúc na9 tới thì hắn bắt na9 chọn 1 trong 2,cả 2 ghế đều gắn bom và hắn sẽ cho 1 ghế phát nổ.na9 cứ tưởng nu8 bày trò để thử na9 nên na9 chọn nu8,ai dè chọn xong hắn bấm nút nu9 nổ tanh bành.lsuc này na9 đ tin đc ms quỳ xuống tàn tro khóc lóc ân hận các kiều(đáng lắm).thực ra trò này là na8 bày trò để nu9 thấy bộ mặt na9 để mất hết tc,sau r nu9 buông bỏ tc thù hận na9 tột điểm.chuỵ trở nên mạnh mẽ vl,quay lại nhà nội,lấy lại tài sản,đưa lâm gia thịnh thế trở lại 1 lần nữa.na8 luôn bên cạnh nu9 giúp đõ nhưng nu9 k có tc gì vs anh,chỉ như bạn thân thôi,huhu..còn về na9 mấy năm qua sống ân hận vl ấy,đ gần 1 ng phụ nữ nào,lạnh lùng..và r 1 ngày đẹp dời,2 ac gặp lại nhau.chị nu9 trc đó tóc dài xoăn buộc 2 bên ,bi giờ tóc vẫn dài xoăn nhưng thả rẽ ngôi quyến rũ,ngầu chết đi đc,tính cách bánh bèo trc đó đổi thành 1 nữ soái tỷ lặn lùng a~và những ngày tháng sau đó là na9 theo đuổi nu9,...chị nu9 hành lại con nu8 mất mặt lắm nha~trc đó hành chị bnhie,h chị hành lại gấp trăm lần.ÔNG NA9 cũng vậy.Trước đó lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trc chị nu9 lại thành ôn nhu ấm áp (à quên,cái ngày nu9 "chết" trog bom nổ,mấy tháng sau ba na9 ngã bệnh,về nước dưỡng bệnh,lúc này ba na9 ms kể na9 thực ra vụ tai nạn xe hại chết bame nu9 là do mình.ba na9 nhớ vợ,uống rượu say đâm vào xe bame nu9 nhưng k sao mà bame nu9 lại chết,là ông ta hại nu9 sống thiếu bame,hại cô mất tất cả.lúc này tk na9 ms cực kì căm ghét bản thân.hoá ra mk là ng từ dầu tới cuối có lỗi vs nu9.rồi mấy tuần sau ba na9 mất,na9 thừa kế phong gia.mà nu9 cũng điều tra ra đc là ba na9 hại chết bame mk nhé).....nhưng cuối cùng hình như cô vấn tha thứ cho anh.chuyện hay lắm mn ơi mình đọc mà mình khóc á tuy mấy chục chap đầu ngược nhưng đến chap trăm mấy chị trở lại trả thù là hả lòng hả dạ
Author Trả lời
An Hoa Ngoc Thành viên 33 phút trước Báo vi phạm
Ôi 𝗥𝗮𝘄 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 qua mà xem trước nhé các bạn ơi :

https://s.id/这档事莱姆

最,新故事
Author Trả lời
Trác Phàm Thành viên 41 phút trước Chapter 200 Báo vi phạm
trùng thiên ma long trác phàm emo
 • Author
  Phong Lãnh Thành viên 21 phút trước Báo vi phạm
  Chương main trả thù hơi bị hay
 • Author
  lý Bạch Thành viên 15 phút trước Báo vi phạm
  Cắn chết hoàng phủ thanh thiên
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang 😎Ngộ Không😎 Thành viên 55 phút trước Chapter 200 Báo vi phạm
Chap 200 này là chap bao nhiêu truyện chữ vậy ae
 • Author
  lý Bạch Thành viên 15 phút trước Báo vi phạm
  170 nhé
 • Author
  Minh Dmm Thành viên 9 phút trước Báo vi phạm
  169
Author Trả lời
Thu tin Thành viên 55 phút trước Báo vi phạm
Ae cho mình xin hỏi . Có 2 ý kiến là1:. main yêu ngưng nhi trước sau khi mất trí nhớ thì từ bỏ . sau mới yêu khuynh thành . 2: là main chỉ rung động với ngưng nhi nhưng chỉ xem như em gái  sau khi mất trí thì cũng k muốn giúp nàng nhớ lại .còn khuynh thành mới thật sự là rung động của yêu  . Vậy thì ý nào đúng vậy các bạn
 • Author
  mk-éo-cần- người-iu Thành viên 37 phút trước Báo vi phạm
  mk thấy bảo là main k yêu ai hết
 • Author
  ei Thành viên 36 phút trước Báo vi phạm
  2 bạn nhá
 • Author
  Đặng Đạt Thành viên 17 phút trước Báo vi phạm
  Sau đọc nó còn liên quan kiếp trc kiếp sau nữa đọc mà ko ngẫm nghĩ kĩ thì rối loạn vl
 • Author
  Mờ Mờ on Mon Thành viên 7 phút trước Báo vi phạm
  Ngưng Hương là em gái mưa thôi
 • Author
  :3 Aka Thành viên 7 phút trước Báo vi phạm
  Ý 2 nhé bạn
Author Trả lời
Solo Levelling Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
ơ hết ss1 à chán thế
 • Author
  lý Bạch Thành viên 15 phút trước Báo vi phạm
  Có cái nịt
Author Trả lời
Hoàng Quốc Việt Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
hết mùa 1 rồi
Author Trả lời
Trần Huy Thành viên 1 giờ trước Chapter 200 Báo vi phạm
bao h mới có chap tiếp nhỉ ?
hóng qué
Author Trả lời
pham phamvanson Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Cháp nữa của tao đâu
Author Trả lời
pham hiep Thành viên 1 giờ trước Chapter 200 Báo vi phạm
2 chap mà emo
Author Trả lời
. FBI Thành viên 1 giờ trước Chapter 200 Báo vi phạm
Trùng thiên ma long nó phải khác :)))
 • Author
  Tạc Thiên Bang - Nguyễn Thiên Tài Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  :)) chờ đến lúc ăn sống thằng rồng của đế vương môn
 • Author
  . FBI Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  vẫn đang đợi đến đoạn song long hội