Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế
1.714.626 1.639 29.478

Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế

Truyện tranh Thông U Đại Thánh
232.709 266 10.000

Thông U Đại Thánh

Truyện tranh Cách Để Em Bảo Vệ Anh
1.965.538 388 45.002

Cách Để Em Bảo Vệ Anh

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
45.584.461 6.631 58.157

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Đô Thị Tiên Đế
3.267.170 310 21.892

Đô Thị Tiên Đế

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
55.218.534 10.141 103.309

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi
3.508.922 871 83.147

Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi

Truyện tranh Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện
2.663.903 673 61.497

Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Con Gái Chồng Thật Dễ Thương
3.804.951 678 72.986

Con Gái Chồng Thật Dễ Thương

Truyện tranh Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút
58.844 124 6.866

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Truyện tranh Cha, con không muốn kết hôn!
5.582.715 2.065 121.603

Cha, con không muốn kết hôn!

Truyện tranh Ta Là Chí Tôn
462.449 197 11.760

Ta Là Chí Tôn

Truyện tranh Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi
3.034.099 2.266 10.672

Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
891.080 366 7.036

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Tôi Luyện Thành Thần
305.927 242 10.174

Tôi Luyện Thành Thần

Truyện tranh Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký
482.481 490 15.621

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

Truyện tranh Đặc Công Cuồng Phi: Tuyệt Thế Tu Chân
80.779 36 3.622

Đặc Công Cuồng Phi: Tuyệt Thế Tu Chân

Truyện tranh Tôn Thượng
31.801.370 7.195 81.831

Tôn Thượng

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
66.264.892 5.340 114.172

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
81.115.870 27.699 116.460

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
2.038.786 502 28.040

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Người Chồng Bạo Chúa Của Tôi Đã Thay Đổi
668.420 89 13.113

Người Chồng Bạo Chúa Của Tôi Đã Thay Đổi

Truyện tranh Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy
429.287 427 14.536

Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
39.299.780 18.473 132.269

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
3.687.870 3.391 44.664

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
3.639.118 460 19.148

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
3.790.532 2.575 54.378

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
2.660.160 1.653 36.194

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
4.996.737 1.533 51.717

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
5.047.753 852 34.750

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
50.833.399 24.268 117.783

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
17.107.896 3.709 85.316

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên
116.254 157 7.201

Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên

Truyện tranh Ma Kiếm Sĩ Xuyên Không Lập Kiếm Làm Harem
448.064 770 13.884

Ma Kiếm Sĩ Xuyên Không Lập Kiếm Làm Harem

Truyện tranh Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên
424.366 471 11.968

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
9.302.347 962 31.916

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Đằng Lục Thiên Phú
38.267 131 5.381

Đằng Lục Thiên Phú

Truyện tranh Công chúa thời gian có hạn
1.347.799 177 27.919

Công chúa thời gian có hạn

Truyện tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
18.755 35 2.251

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
34.520.953 4.733 114.220

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Dựa vào đại lão ổn định vị trí C trong nam đoàn
376.092 348 14.065

Dựa vào đại lão ổn định vị trí C trong nam đoàn

Truyện tranh Pubg Luck Rookie
22.975 71 1.292

Pubg Luck Rookie

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
11.843.133 5.669 70.776

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Nhật Kí Mưu Sinh Của Tra Nữ
3.883.929 932 32.838

Nhật Kí Mưu Sinh Của Tra Nữ

Truyện tranh Con Có Phải Con Là Con Gái Của Ngài Không?
4.095.302 612 52.450

Con Có Phải Con Là Con Gái Của Ngài Không?

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng
2.726.763 1.180 35.940

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

Truyện tranh Nguyên Long
29.588.446 4.217 74.619

Nguyên Long

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
632.731 627 19.849

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Thể loại