Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Siêu Phàm Tiến Hóa
1.658 40 771

Siêu Phàm Tiến Hóa

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
3.202.944 3.235 41.058

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
2.023.385 535 16.935

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
12.300.953 2.865 58.701

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
439.671 73 1.235

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Chiến Đỉnh
12.922.979 781 31.009

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
88.882.932 17.734 131.862

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
41.127.391 5.632 77.788

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Thần Chiến Tranh
4.188.949 931 40.868

Thần Chiến Tranh

Truyện tranh Cái Bóng Vạn Năng
2.099.494 713 30.427

Cái Bóng Vạn Năng

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng
2.481.129 1.113 34.422

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
18.561.342 3.244 67.563

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Toàn Chức Cao Thủ 2
1.096.873 254 10.062

Toàn Chức Cao Thủ 2

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
2.376.937 1.462 33.764

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
163.242.951 22.815 128.676

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
264.821.271 41.044 182.698

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !
168.672 108 4.684

Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !

Truyện tranh Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký
399.084 414 14.207

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

Truyện tranh Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc
246.252 243 10.238

Ta Đã Đặt Ra Thời Đại Của Vạn Tộc

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
3.380.094 2.401 50.760

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Thần Sủng Tiến Hóa
79.192 150 5.252

Thần Sủng Tiến Hóa

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
425.971 1.282 19.685

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Tự Định Nghĩa Thiên Cung
254.982 176 6.664

Tự Định Nghĩa Thiên Cung

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
2.409.711 912 33.047

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
7.311.660 1.415 49.869

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Đô Thị Tà Vương
9.527.582 574 39.220

Đô Thị Tà Vương

Truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
11.129.418 1.559 34.526

Tối Cường Vận Đào Hoa

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
25.348.015 6.541 65.453

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
20.139.089 6.302 64.390

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
43.828.643 6.776 70.779

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
35.482.329 8.371 106.223

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
17.493.740 4.410 74.494

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
26.848.969 21.553 57.093

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
4.256.657 1.840 37.518

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới
8.205.422 2.283 42.078

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Truyện tranh Ta Tự Thành Hoàng Không Cần Thiên Mệnh
684.922 291 11.184

Ta Tự Thành Hoàng Không Cần Thiên Mệnh

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
2.232.424 355 21.308

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Chiến Hồn Tuyệt Thế
8.545.960 872 29.740

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
49.952.138 24.075 115.366

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân
3.985.965 2.771 19.096

Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
490.990 279 15.670

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.886.533 2.219 5.457

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
1.745.194 647 27.891

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
1.035.481 369 29.035

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Trong Nhà Có 2 Bạn Gái Song Sinh
2.848.827 1.321 15.921

Trong Nhà Có 2 Bạn Gái Song Sinh

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
10.640.615 2.611 44.599

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
13.021.973 2.703 50.635

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
26.231.893 3.034 78.462

Tiên Võ Đế Tôn

Thể loại