Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
129.821 78 6.237

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Nguyên Long
24.435.170 3.493 54.248

Nguyên Long

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
4.459.621 876 32.294

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
8.709.199 5.929 43.326

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
5.578.711 1.266 33.020

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
253.875 45 7.434

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
3.084.610 856 29.318

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
12.767.836 5.125 35.472

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
1.401.444 481 16.362

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
6.662.421 3.935 25.592

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
366.359 162 7.178

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
10.723.595 5.828 28.704

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
2.872.571 492 19.915

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
17.621.209 11.309 40.811

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
4.882.755 2.250 46.244

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
2.886.009 322 12.561

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Bị Che Khuất Bởi Mặt Trời Lặn
74.740 36 3.527

Bị Che Khuất Bởi Mặt Trời Lặn

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
1.158.024 111 23.119

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

Truyện tranh Ngự Thú Cuồng Phi
535.045 57 11.652

Ngự Thú Cuồng Phi

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
321.144 131 13.797

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
13.372.704 6.828 39.468

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh
306.939 165 4.630

Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
1.040.453 77 8.999

Một Đời Thành Tiên

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
20.063.867 2.607 50.569

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
8.474.469 1.660 32.392

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
18.612.777 1.119 40.089

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân
971.403 94 20.416

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Truyện tranh Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều
781.988 110 10.576

Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều

Truyện tranh Định Hải Phù Sinh Lục
189.663 88 3.121

Định Hải Phù Sinh Lục

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
5.904.359 5.580 14.741

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Nghịch Thiên Độc Phi
1.497.696 243 22.615

Nghịch Thiên Độc Phi

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
41.343.320 5.559 44.456

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
19.514.097 2.030 52.266

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
2.563.928 326 17.346

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ
1.123.366 265 20.768

Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
12.210.943 3.003 49.662

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
2.179.401 374 15.209

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
4.018.732 722 22.982

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng
111.306 83 6.944 Đủ bộ

Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
493.988 342 12.282

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
1.942.951 847 32.786

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
2.782.443 963 26.206

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
3.355.833 671 17.416

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Thê Vi Thượng
656.801 140 7.130

Thê Vi Thượng

Truyện tranh Án Ma Sư Vô Địch
67.100 67 2.524

Án Ma Sư Vô Địch

Truyện tranh Đội Cứu Hỏa Yêu Linh
8.995 16 604

Đội Cứu Hỏa Yêu Linh

Truyện tranh Bổn Vương muốn ngươi
1.986.572 226 23.145

Bổn Vương muốn ngươi

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
1.440.455 367 11.306

Tướng Quân! Không Nên A!

Thể loại