Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
2.024.854 535 16.949

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi
3.247.586 783 78.684

Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
1.807.948 479 39.119

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
4.259.398 1.840 37.548

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Người Quản Lí Của Hậu Cung Phi
14.890 44 1.825

Người Quản Lí Của Hậu Cung Phi

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
491.306 279 15.672

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
1.035.995 369 29.044

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
26.236.418 3.033 78.467

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Độc Phi
2.371.456 369 35.859

Nghịch Thiên Độc Phi

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
3.499.034 1.101 38.937

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
9.145.661 946 31.291

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
2.861.705 1.591 8.679

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Phản Diện Rất Dễ Làm
544.252 209 21.442

Phản Diện Rất Dễ Làm

Truyện tranh Quân Nhan Tựa Hoa Đào
155.358 220 13.749

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
37.896.800 18.183 126.828

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Nguyên Long
28.877.656 4.109 72.939

Nguyên Long

Truyện tranh Thiên Kim Bất Hoán
1.597.163 992 10.452

Thiên Kim Bất Hoán

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
6.586.488 2.489 36.436

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
24.645.624 3.217 73.658

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi
2.924.853 2.258 9.765

Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
4.758.818 666 32.297

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
12.563.119 1.649 103.271

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
3.616.156 1.344 59.563

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
10.435.018 2.126 44.690

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
21.662.827 1.299 51.703

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
865.462 532 21.912

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
4.582.720 1.250 46.847

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ
1.358.677 850 49.146

Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
6.841.640 1.416 45.330

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
19.462.575 11.601 56.295

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
4.395.406 470 20.562

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
45.117.811 6.503 57.112

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Nhập mạc chi thần
926.177 588 19.057

Nhập mạc chi thần

Truyện tranh Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi
597.629 228 15.676

Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi

Truyện tranh Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa
1.217.719 317 35.867

Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa

Truyện tranh Trò Chơi Trọng Sinh: Hoàng Tử Khó Chiều
251.478 175 14.519

Trò Chơi Trọng Sinh: Hoàng Tử Khó Chiều

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
3.559.345 640 26.933

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
15.270.522 5.339 47.914

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Kiều Phu Có Hỉ
181.977 226 8.087

Kiều Phu Có Hỉ

Truyện tranh Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng
346.380 172 18.346 Đủ bộ

Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
45.823.082 5.196 123.818

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
2.509.593 431 49.393

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
1.660.743 131 14.789

Một Đời Thành Tiên

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
10.837.379 6.363 62.751

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Thê Vi Thượng
1.227.220 410 16.294

Thê Vi Thượng

Truyện tranh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc
1.447.315 834 35.105

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
6.509.273 1.114 53.522

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ Có Tin Vui
844.341 221 6.560

Thái Tử Điện Hạ Có Tin Vui

Thể loại