Truyện hot

Truyện tranh Kịch Trường Của Takemichi
46.094.629 12.852 121.460

Kịch Trường Của Takemichi

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
34.237.548 10.035 58.438

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
6.844.469 1.416 45.369

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
41.464.468 8.582 57.142

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
43.951.378 17.958 64.328

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
154.077.297 30.324 141.635

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
12.193.920 9.521 74.048

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
42.747.783 8.354 45.991

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
19.928.093 2.678 26.572

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
7.434.621 1.899 67.112

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
9.055.794 3.786 17.733

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
69.427.405 22.590 214.031

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
88.927.747 17.754 131.964

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
41.161.514 5.653 77.972

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
18.589.700 3.260 67.673

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
163.281.829 22.827 128.755

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
18.763.797 7.252 34.227

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
264.911.092 41.062 182.766

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
20.151.444 6.307 64.441

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
25.368.701 6.551 65.510

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
7.326.597 1.424 49.944

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
26.862.460 21.554 57.148

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
43.848.253 6.788 70.846

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
35.509.097 8.379 106.315

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
17.507.462 4.418 74.536

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
7.566.743 522 33.957

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night
9.084.675 13.044 27.501

Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
49.971.292 24.080 115.416

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
40.245.529 13.263 83.809

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
48.087.452 6.364 119.355

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
26.257.159 3.034 78.524

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Ta Là Chiến Thần Vô Song
14.472.878 2.055 68.971

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Truyện tranh Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị
9.999.518 683 71.286

Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
25.650.587 5.443 69.831

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
31.916.320 7.687 61.015

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
31.267.722 4.801 72.725

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
22.830.168 3.367 69.510

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
13.944.866 4.268 65.404

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Chuyển Sinh Thành Kiếm
3.363.008 2.140 20.214

Chuyển Sinh Thành Kiếm

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
7.540.452 2.064 28.994

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
77.134.812 20.674 139.203

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
50.140.222 11.414 123.627

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
37.916.752 18.184 126.933

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Nguyên Tôn
86.024.152 20.079 132.817

Nguyên Tôn

Truyện tranh Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao
2.965.247 1.544 21.805

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao

Truyện tranh Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime
33.580.938 17.380 124.149

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Truyện tranh Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống
19.325.418 2.325 55.789

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
29.744.166 10.731 96.376

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm