Truyện hot

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
27.921.492 8.559 75.816

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
9.196.497 1.407 31.458

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
41.521.428 23.068 75.636

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
44.082.861 5.554 80.233

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
11.911.908 4.963 18.192

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
10.647.901 1.522 30.234

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
16.489.116 5.334 44.963

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
27.159.498 4.071 28.714

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
50.084.961 3.552 58.497

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
41.235.697 5.552 44.075

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
13.571.607 3.298 50.063

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?
8.204.875 4.443 27.188

Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?

Truyện tranh Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
18.432.521 1.934 40.282

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
22.023.946 5.184 22.624

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
12.639.036 5.113 34.628

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
203.716.440 31.870 108.993

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Người Chơi Lỗi
6.281.989 2.485 43.205

Người Chơi Lỗi

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
55.498.835 19.851 121.850

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Hồi Sinh Thế Giới
14.194.138 4.286 24.162

Hồi Sinh Thế Giới

Truyện tranh Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống
15.708.924 1.873 41.536

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
51.667.045 12.401 62.550

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
35.118.631 4.214 63.543

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
65.182.550 19.538 92.620

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
27.216.120 5.943 68.561

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Nguyên Tôn
74.769.345 17.950 92.760

Nguyên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
52.892.942 6.299 71.762

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
39.260.086 17.627 48.630

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
63.317.977 8.842 47.966

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
44.499.182 8.014 47.746

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
37.873.948 5.752 50.064

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
35.384.595 3.204 71.297

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
18.563.485 2.540 25.841

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
25.079.789 3.500 50.023

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Yêu Thần Ký
111.340.681 16.580 83.673

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
33.562.293 4.731 50.485

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
11.584.732 1.564 34.658

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
19.288.339 814 44.491

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
27.646.383 1.326 46.915

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
8.930.618 2.453 54.190

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
32.694.982 2.633 68.585

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
6.209.965 2.887 10.867

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
25.096.396 20.956 74.672

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
68.468.348 22.587 82.588

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
44.058.286 5.903 31.834

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
56.056.666 4.240 79.178

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Healer báo thù
20.405.693 6.211 47.690

Healer báo thù

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
27.556.146 2.641 38.622

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Đại chúa tể
20.778.556 4.347 37.430

Đại chúa tể