Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
55.426.597 7.270 143.058

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Siêu Phàm Tiến Hóa
437.208 419 21.192

Siêu Phàm Tiến Hóa

Truyện tranh Lý Do Nàng Ophelia Không Thể Chạy Trốn Khỏi Dinh Thự Công Tước
548.686 331 16.827

Lý Do Nàng Ophelia Không Thể Chạy Trốn Khỏi Dinh Thự Công Tước

Truyện tranh My Harem Grew So Large, I Was Forced to Ascend
141.772 794 10.296

My Harem Grew So Large, I Was Forced to Ascend

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
5.926.582 4.696 61.850

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống
3.060.479 476 32.640

Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

Truyện tranh Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
547.623 537 16.429

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Truyện tranh Minh Nhật Chi Kiếp
1.700.949 471 21.608

Minh Nhật Chi Kiếp

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
13.348.565 2.943 55.947

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Thần Long Tinh Chủ
25.523 35 2.593

Thần Long Tinh Chủ

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
21.302.617 6.904 88.439

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc
1.925.548 436 37.200

Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc

Truyện tranh Thường Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên
904.791 359 24.808

Thường Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
185.987.868 25.657 167.969

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
4.665.103 2.064 51.629

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
28.753.144 13.128 60.974

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Hooky
2.582 12 125

Hooky

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
10.935.258 2.486 7.312

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
45.475.918 3.756 80.633

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Phi Kiếm Vấn Đạo
2.071.597 805 23.824

Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
48.589.662 6.534 101.533

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
22.373.091 5.656 97.062

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Trọng Sinh Tiểu Y Tiên
4.345.580 722 24.895

Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
8.610.427 2.963 61.533

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
1.965.160 830 31.013

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
6.938.457 4.070 80.704

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
2.954.981 4.764 49.874

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Hãy Để Tôi Được Hiểu Em
3.205.459 1.292 55.929

Hãy Để Tôi Được Hiểu Em

Truyện tranh Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên
1.823.420 1.206 27.062

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Truyện tranh Đại Dịch Seoul
82.803 394 4.533

Đại Dịch Seoul

Truyện tranh Điều Kỳ Diệu Ở Cậu
6.749 10 1.313

Điều Kỳ Diệu Ở Cậu

Truyện tranh Tôi Trở Thành Vợ Nam Chính
733.659 251 21.131

Tôi Trở Thành Vợ Nam Chính

Truyện tranh Sức Cùng Lực Kiệt
115.915 115 5.791

Sức Cùng Lực Kiệt

Truyện tranh Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ
702.331 682 22.717

Bắt Đầu Làm Super God Bằng Việc Dạy Dỗ 6 Tỷ Tỷ

Truyện tranh Change (JinYuan)
1.906.217 2.752 13.836

Change (JinYuan)

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
338.621.124 56.825 253.125

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
179.543.076 36.999 190.752

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
17.918.155 5.920 121.058

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
45.789.733 10.786 142.476

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Gia Đình Điệp Viên
7.160.772 6.256 61.514

Gia Đình Điệp Viên

Truyện tranh Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko
2.233.821 1.104 12.366

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Truyện tranh Komi không thể giao tiếp
9.778.794 3.089 21.526

Komi không thể giao tiếp

Truyện tranh Pawahara Bishoujo Kanpanii
96.727 437 1.494

Pawahara Bishoujo Kanpanii

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
30.354.598 7.912 82.568

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
47.089.556 4.091 116.845

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!!
26.445.399 3.044 63.789

Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!!

Truyện tranh Mother
10.595 75 174

Mother

Truyện tranh Bắc Kiếm Giang Hồ
8.734.259 2.729 57.254

Bắc Kiếm Giang Hồ

Bình luận mới