Yêu Thần Ký - Chapter 242.5

[Cập nhật lúc: 17:58 08/10/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 1
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 2
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 3
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 4
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 5
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 6
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 7
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 8
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 9
Yêu Thần Ký chap 242.5 - Trang 10
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Onechamp Yasuo Thành viên 1 giờ trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
cấm đi xuống cầu thang
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà Nya~~
Author Trả lời
Lê hihi Thành viên 7 giờ trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Search Femdom Thành viên 8 giờ trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
Main về sau kết bạn vs yêu chủ cùng làm bá chủ tứ phương nha ae
 • Author
  Bí Mật Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Sao bạn bik?
Author Trả lời
Vân Kiều Thành viên 21 giờ trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
chốt quả cuốii ngầu vl emo
Author Trả lời
An Đặng Thành viên 1 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Nguyễn T'anh Thành viên 1 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
Chốt câu cuối hay vl
Author Trả lời
Đây là tên của tao -_- Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
main lên Truyền kỳ là chap mấy z ae??
 • Author
  gamming tv NMD Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đọc xong chỉ nhớ cốt truyện thôi đã mệt rồi đâu rảnh hơi đi nhớ chap
 • Author
  ❄ ๖ۣۜTử ๖ۣۜThiên ❄ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  1 tháng 1 chương 1 nam 12 chương. lão sên làm người ta quên cả cốt truyện emo
Author Trả lời
Chankary Hokinawa Thành viên 1 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
Thằng xàm lol thất liên tóc trắng , yêu chủ , nhiếp lý , ông già trong vân mộng thế giới , là người nắm giữ truyền thừa của ông minh đại đế , còn người cuối cùng đâu ae
 • Author
  Trần Trung Việt Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  T nhiếp ly nữa là 5 ng hết r
 • Author
  Hihihaha Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  emo Yêu chủ có phải người nắm giữ truyền thừa của Không Minh Đại Đế đâu. Lúc vào Hắc Ngục thế giới đứng trước bia đá hiện ra cảnh Yêu chủ đọc không hiểu mấy câu chân ngôn nên gạch xoá hết để người tới sau không đọc được mà.
 • Author
  Nguyễn Văn Thắng Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  có 2 người truyền thừa đánh nhau tạo nên hắc viêm chi tháp , kẻ thất bại tàn hồn còn lưu lại trong Hắc viêm tháp tên Không Ngôn. lão già trong hắc ngục. yêu chủ, Nhiếp Ly, đủ 5 rồi
Author Trả lời
Hoàng Nguyễn Thành viên 1 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
chó nướng :))))
Author Trả lời
Hợp Hoan Tông - Nam Cung Huyền Thành viên 1 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
Theo suy đoán của mình Nhiếp Ly có thể 7 vợ
Diệp Tử Vân - Tiểu Ngưng Nhi - Vũ Diễm - Sư phụ nó - Vợ chưa cưới của nó - Cái thằng đi với Ngưng Nhi và Yêu Thần Tông Tông Chủ 
Chỉ suy đoán
 • Author
  J Hunter Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ông ngáo thật sự 
  Trong truyện chữ là sư phụ nó chết để bve nó yêu thần tông tông chủ vốn là địch sao làm vợ đc
 • Author
  J Hunter Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Long Vũ Âm thì Nhiếp Ly không hứng thú nhưng về sau chắc cũng miễn cưỡng lấy
 • Author
  Hợp Hoan Tông - Nam Cung Huyền Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nhiếp Ly lừa con kia là bồ Yêu Thần Tông Tông Chủ và biết trên cơ Thể con kia có những gì vị trí nào, bạn đọc qua nhiều tác phẩm chắc biết một số vấn đề từ giả thành thật từ thành thành yêu chưa. Long Vũ Âm bị ô tác lột sạch đồ mấy lần để nhiếp ly nhìn, cả cơ thể bị Nhiếp Ly nhìn từ trên xuống dưới nó mà ko cưới bà má vợ nổi khùng điên điên lên thì toang, với tính cách của bả bả cũng cầm ra Tử Vân để nói chuyện.
  Nhìn kỹ bài bình của mình chỉ suy đoán
 • Author
  J Hunter Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Với thằng Nly thì nó đếch q tâm chuyện đấy nên ko có chuyện yêu nhau đc
  Mà tác giả còn chưa ra đc 1 nửa mà cứ ngồi phán làm mấy đứa chưa đọc hóng lên hóng xuống
 • Author
  full Anime Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Cùng lắm 4 vợ DTV, TNN , LVA chắc Vũ Diễm nữa Vũ Diễm thân phận bí hiểm nếu ko chết thì có lẽ đc
 • Author
  Thi Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Su phu Nl la ai
 • Author
  Hợp Hoan Tông - Nam Cung Huyền Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Mọi người quên con nữ giả nam à nó cũng ko thua gì Long Vũ Âm bị cu Ly sờ bóp rồi
 • Author
  Hihihaha Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Chắc chỉ thêm Tiêu Ngữ là 3 vợ thôi, Ứng Nguyệt Như 2 kiếp số định sẵn phải chết vì học Thiên Diễn Thuật với trong truyện cũng khẳng định Nhiếp Ly cả 2 kiếp chỉ có kính chứ không yêu, tôn trọng sư phụ mà. Long Vũ Âm là ép buộc phải ở cạnh vì theo số mệnh trong tương lai chống lại Thánh Đế là có, nhưng yêu thì khó :v
Author Trả lời
:v Thành viên 1 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
Mé thằng dịch :3
Author Trả lời
Nhanh Hết Vãi L*n Thành viên 2 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
Nghe nói sau này NL còn phải ăn hành dài dài với thằng Yêu Chủ này
 • Author
  Hợp Hoan Tông - Nam Cung Huyền Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Sau này cha vợ bị giết tiến về long khư giới gặp mặt hai lần, lần thứ ba đến cầu hòa nhiếp ly.
 • Author
  Nhanh Hết Vãi L*n Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Diệp Tông chưa chết hẳn. Lưu lại linh hồn chờ tái tạo nhục thân hay gì mà.
Author Trả lời
. .. Thành viên 2 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
T đọc đến đây mà vẫn đéo bt ai ra ai
Author Trả lời
/ = Thành viên 2 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
ông im mẹ mồm đi .... cạn lời
Author Trả lời
Đường Phố Ký Sá»± Thành viên 2 ngày trước Chapter 283.2 Báo vi phạm
đọc truyện chữ cứ tưởng yêu chủ nhìn ẻo lả chứ sao truyện tranh đô vậy, nhìn long sát chất hơn