Vú Em Là Cổ Tiên - Chapter 159

[Cập nhật lúc: 16:00 05/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 1
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 2
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 3
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 4
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 5
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 6
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 7
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 8
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 9
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 10
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 11
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 12
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 13
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 14
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 15
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 16
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 17
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 18
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 19
Vú Em Là Cổ Tiên chap 159 - Trang 20
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Tạc Thiên bang ( Tiên Tôn ) - TRẦN BẮC HUYỀN - Thành viên 5 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
Đell hiểu hấp thụ mak cũng có vị giác mak ngon quá nhìn tếu vc
Author Trả lời
Mai Ngọc Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
❁Link tập tiếp theo mới update đây: https://is.gd/truyenhay_qq
Author Trả lời
Lam Thiên Thành viên 23 giờ trước Chapter 30 Báo vi phạm
Con loz vệ sĩ của Thanh Ca ko cần biết nó ac miệng ko... Chứ nếu t là main thì t sẽ Vả cho chết con đũy mẹ nó. Nói chuyện như cc vyawf gặp là sỉ vả người khác làm như mắc nợ nó ko bằng
Author Trả lời
Sheep Thành viên 1 ngày trước Chapter 50 Báo vi phạm
Có vẻ như là Kết Đan Pha ke rồi :V Truyện khác trúc cơ gần như vô địch trái đất , bên này kết đan còn dùng kiếm ra chém người :v Pha ke vl emo
 • Author
  Lam Thiên Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Có trận nào dùng quá 30% đâu :))
  Tiên hiệp hiện đại mà giết người cần chứng cứ tạo hiện trường vl thật. Chứ sát phạt thì nó đã khác
Author Trả lời
Đoàn thuận Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Tui khuyên bạn đừng ấn, xin đấy!!!⊙﹏⊙
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà ==\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 • Author
  Ẩn Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  Thế có đứa nào sinh thứ 6 ngày 13 mà may mắn ko bạn :v
Author Trả lời
Minh Man Thành viên 1 ngày trước Chapter 163 Báo vi phạm
Main thì lại cho nó mạnh vcl nhưng lại ko cho thấy quá trình tu luyện hay kì ngộ của main và mấy tình tiết kết thúc hơi chán
Author Trả lời
° Aqua Thành viên 1 ngày trước Chapter 163 Báo vi phạm
Chap càng ngày càng dài như c* tác giả :))
 • Author
  ☭ Ghost☭ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Thế thì sướng cho tác giả quáemo
 • Author
  ° Aqua Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  :))
Author Trả lời
Nhàn Đạo (Nhàn Nhã Đại Đạo)(Nhàn Nhã Đại Thực Thể) Thành viên 1 ngày trước Chapter 163 Báo vi phạm
Truyện tương đối, bất quá hơi nhạt và ko có nhiều bí ẩn, ngược lại thường xuyên kết thúc các tình tiết quá nhanh, cần xen chuỗi các sự tình với nhau, dẫn dắt lại mới hay.
 • Author
  An_ ZeRo Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Vào chỉ vì xem noãn noãn:)))
 • Author
  Nhàn Đạo (Nhàn Nhã Đại Đạo)(Nhàn Nhã Đại Thực Thể) Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ui giống tôi, chán cái truyện nhưng noãn noãn thì ko bỏ đc
 • Author
  Ẩn Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  FBI open the door :))
Author Trả lời
Bạch Tiểu Kỳ-Thập Vĩ Thiên Hồ-Đạo Đế Cảnh Giới Thành viên 1 ngày trước Chapter 159 Báo vi phạm
Toàn cắt chap
Author Trả lời
Yuki Lê Thành viên 1 ngày trước Chapter 163 Báo vi phạm
Anh main đúng là càng lúc càng đẹp trai à nghen
Author Trả lời
ngo duyquang Thành viên 2 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
emo mới vô full đồ
Author Trả lời
ngo duyquang Thành viên 2 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
emo nice
Author Trả lời
lee giang Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
Na9 là là một ca sĩ nổi tiếng sở hữu tài sản và công ty lớn chuẩn kiểu nam thần lạnh lùng . Nu9 cũng là một thiên kim trong một gia tộc nào đó thông minh kêu ngạo không ai dám đắc tội ( chuẩn kiểu bà nội thiên hạ) nhưng từ nhỏ gia đình đã định cư ở nước ngoài, nu9 còn là CEO của một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng đối với quốc tế sau khi có chuyến công tác và sẵn về thăm quê hương thì tình cờ gặp tai nạn xe ( xe của na9 gây ra) mất hết trí nhớ , na9 phải chăm sóc cho nu9 đến khi nu9 nhớ lại ( lâu dần nãy sinh tình cảm...). Nu9 bị nu8 ghen ghét đố kị hãm hại và bị na9 hiểu lầm .... Nu9 gặp tai nạn và nhớ lại tất cả trở về nhà vì thấy con gái quá đau lòng vì tình cảm nên ba mẹ đã sử dụng biện pháp thôi miên cho nu9 quên hết mọi chuyện và nghĩ gần mình đã hôn mê bất tỉnh 3 năm. Về phía na9 khi nu9 rời đi , na9 có đi tìm nhưng không được , và điều tra mới biết đã hiểu lầm nu9 trong thời gian qua....Hai năm sau đó tập đoàn ngày càng phát triển dưới sự lãnh của nu9 , nu9 lại một lần nữa về thăm quê hương trong một buổi tham dự sự kiện thì tình cờ gặp lại na9 , nhưng chỉ có na9 nhận ra nu9 thôi.
Giúp mk tìm tr vs ạ
 • Author
  viet nguyen Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Mình nhớ ko lầm kết rồi phải k nếu kết rồi thì có 1 bộ mà kết buồn lắm
Author Trả lời
bé là Tanker Layla hổng phải xạ thủ đâu :3 Thành viên 5 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Đứa nào thiết kế áo cho main đấy *** 🤬
Author Trả lời
bé là Tanker Layla hổng phải xạ thủ đâu :3 Thành viên 5 ngày trước Chapter 59 Báo vi phạm
Nhìn áo main mà ngứa mắt ghê ta 😑