Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 1
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 2
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 3
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 4
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 5
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 6
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 7
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 8
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 9
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 10
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 11
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 12
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 13
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 14
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 15
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 16
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 17
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 18
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 19
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 20
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 21
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 22
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 23
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 24
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 25
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 26
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 27
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 28
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 29
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 30
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 31
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 32
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 33
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 34
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 35
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 36
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 37
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 38
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 39
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 40
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 41
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 42
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 43
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 44
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 45
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 46
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 47
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 48
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 49
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 50
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 51
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 52
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 53
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 54
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 55
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 56
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 57
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 58
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 59
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 60
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 61
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 62
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 63
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 64
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 65
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 66
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 67
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 68
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 69
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 70
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 71
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 72
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 73
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 74
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 75
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 76
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư chap 63 - Trang 77
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
cuồng hủ Thành viên 4 giờ trước Chapter 68 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Sky Tuyen Thành viên 4 giờ trước Chapter 68 Báo vi phạm
hóng
Author Trả lời
°☆Łøʋε☆° VŇ• Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
rảnh quá nên hỏi vài câu các bạn có thể trả lời cg đc và ko trả lời cũng đc( ko nhận gạch đá )
-học lớp mấy?
-nữ hay nam?
-thi r chx?
-tổng kết chx?
-là học sinh giỏi, khá, trung bình hay dưới trung bình?
-có hạng ko?, hạng j?
-đã nghỉ hè chx?
-giỏi môn nào nhất?
-yếu môn nào nhất?
-là dân nào( ngôn, đam, bách )?
-vẫn FA hay đã có ny?
ok xin hết
mik xin trả lời về mik
-lớp 6
-nữ
-rồi
-chx
-giỏi
-có, hạng 1
-chx
-môn sinh, sử, tiếng anh,...
-ko có
-ngôn
-FA
 • Author
  Yuto Kasunate Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  -lớp 6
  -nữ ( đừng nghĩ tui để avatar vs tên làm nam rồi nam lun)
  -rồi
  -rồi
  -khá
  -22
  -rùi
  - văn, vẽ
  -toán ,anh
  -ngôn
  -FA 100%
Author Trả lời
yandere 2003 Thành viên 6 giờ trước Chapter 67 Báo vi phạm
Đại thần!!!
Author Trả lời
Đặng Béo .......... Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
đọc truyện thấy nu9 ai cx xinh cx đẹp cx giỏi nhìn lại mk vừa xấu lại vừa nguemo
 • Author
  đoán xem Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  giống tui thế nhìn thấy nu9 mà lại cảm thấy mất hết cả tự tin xin chia buồnemo
 • Author
  Nguyễn chi Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  cứ ước mơ đc như nu9 mà ... nooooooooooooooooooo haiz
 • Author
  Gia Gia Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  emoMấy thím so sánh thật phi cmn lý, đây là truyện tranh, tác giả thích nó là con ng nào thì thành ai chả đc? So sánh mình ở đời thực với truyện tranh vl thật :))) truyện tranh nó hoàn cmn hảo r khỏi so sánh đi
 • Author
  Nguyễn chi Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  ơ thì trong truyện nó cũng có một phần hiện thực và ảo tưởng mà , tụi mình mún thì nói thôi , mà mình thấy bình thường so sánh tý bị gì đâu
Author Trả lời
Sakamoto Sumire Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
thik nữ 9 ngầu quá ik thôi
Author Trả lời
๖ۣۜ๖ۣۜTɦĭêη ๖ۣۜVї༉ Thành viên 23 giờ trước Chapter 68 Báo vi phạm
Nữ chính lạnh lùng quá, càng ngày càng giống nam nhân
 • Author
  Nina Moon Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
  Người ta gọi vậy là cun ngầu (cool ngầu ), ngươi hiểu chưa :) emo
Author Trả lời
Nguyen Dung Thành viên 1 ngày trước Chapter 68 Báo vi phạm
hóng chap mới quá đêemo
Author Trả lời
Quahn Thành viên 1 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Nhắc cho mấy người nhớ đây là truyện Nữ Cường chứ ko phải truyện Ngôn Tình okkkk
Truyện Nữ Cường chú tâm vào nu9 chứ ko phải tình cảm như ngôn tình
Muốn nam9 thì ra ngôn tình mà đọc
Ở đây ko tiếp mấy người
 • Author
  Hải Băng Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nói hay lắm bn eiii
 • Author
  ௹✿Ōɳģ☆ķę⋇⋅ðóϚ*★°*:.☆ 。 Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  hay lém pạn,nhưng nó lại gắn cái mác thể loại ngôn lù cmnr emo
Author Trả lời
Mirn Thành viên 1 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Ôiiiiii nu9
Chụy ngầu quáaaa
emo
Author Trả lời
Lu Thành viên 1 ngày trước Chapter 68 Báo vi phạm
Ăn ngày mấy người cứ muốn nam9 nam9
Nói ko biết ngán à
Author Trả lời
Kaa Thành viên 1 ngày trước Chapter 68 Báo vi phạm
Thích những bộ truyện nu9 chú tâm vào tu luyện hơn là chú tâm vào tình cảm
Author Trả lời
Ciel Pantomhive Thành viên 1 ngày trước Chapter 68 Báo vi phạm
cười rồi cười rồi nữ chính cuối cùng cũng cười rồi a
Author Trả lời
C. Whicksy Thành viên 1 ngày trước Chapter 33 Báo vi phạm
emon9 ơi, nhặt liêm sỉ lên ik a
Author Trả lời
Ivy Chibi Thành viên 1 ngày trước Chapter 68 Báo vi phạm
Xém quên mất cái nv hoa sen thích rượu này luôn rồi
 • Author
  Nina Moon Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
  Cái nv hoa sen mà bạn nói ý, người ta có tên hẳn hoi nha. Tuyết Liên đóa. Tên hay vầy mà lại chẳng nhớ :(emo
 • Author
  ௹✿Ōɳģ☆ķę⋇⋅ðóϚ*★°*:.☆ 。 Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  cóa tí cũng noái,người ta vô tình quên thì chết pạn ak,ko nhớ nên phải gọi đại thế thoiemo