Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai - Chapter 177

[Cập nhật lúc: 16:30 04/04/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 1
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 2
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 3
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 4
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 5
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 6
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 7
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 8
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 9
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 10
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 11
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 12
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 13
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 14
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 15
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 16
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 17
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 18
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 19
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 20
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 21
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 22
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 23
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 24
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 25
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 26
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 27
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 28
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 29
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 30
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 31
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 32
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 33
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 34
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 35
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 36
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 37
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 38
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 39
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai chap 177 - Trang 40
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Mai Tuyền Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
ai cần xem raw thì vào đây nhé: http://mangant.wapgem.com
Author Trả lời
Ánh Nè Thành viên 2 giờ trước Chapter 183 Báo vi phạm
đập đê nói nhiều quá
Author Trả lời
Người chơi Dạng hentai {Dâm Đế} Thành viên 6 giờ trước Chapter 183 Báo vi phạm

CẤM KÉO CẬU THANG XUỐNG ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═ ╬═╬ ╬═╬TUI-NÓI-CẤM ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn có nghe tôi không? ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống. ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không? ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬....... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI! ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn đã chán chưa? ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 7 truyện khác nhau khác nhau~~ đã bảo là đừng đi xuống rồi mà
 • Author
  Tần Quyền Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  Trẻ trâu à?
Author Trả lời
Lê Quang Lê Quang Thịnh Thành viên 11 giờ trước Chapter 183 Báo vi phạm
Đánh ko lại liền đưa lồn ra đỡ y như mẹ thằng johnny sins vậy đỉ điếm
Author Trả lời
Ngáo Thành viên 13 giờ trước Chapter 144 Báo vi phạm
Máy thang nha giau tring tryeun china dug la toan rac ruoi VViet may truyen kieu nay khac j boi nho nuoc mik dau 
Dung ko ae😑😑😑
Author Trả lời
gaming Dragonwar Thành viên 13 giờ trước Chapter 183 Báo vi phạm
Giờ mới biết thg nam9 tên trác bất phàm trùng tên vói thg nam9 bên đại quân gia là mà hoàng
 • Author
  Tiên Tôn Trần Bắc Huyền Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Thằng kia tên trác phàm chứ trác bất phàm cc
 • Author
  Ne Shin Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Thằng bia là Trác phàm thôi không phải trác bất phàm
 • Author
  Tạc Thiên Bang La Chinh Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  thằng bên kia là Trác Nhất Phàm trùng sinh thành Trác Phàm =))
Author Trả lời
Haru Xakyra Thành viên 14 giờ trước Chapter 183 Báo vi phạm
Vlemo
Author Trả lời
Hito Huynh (Hiệp Hội Phòng Chóng NTR) Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG NẠN BÉO + NTR
1. Theo Thông Tin Của Hiệp Hội Phòng Chống Ntr Trưởng Bang Là [Hito Huynh]
2. Nội Dung:
Như Các Cư Dân Đã Biết Trong Thời Gian Gần Đây Xuất Hiện Nhiều Thành Phần Óc Chó Thích Thể Hiện Đã Dùng Những Từ Ngữ Thô Tục Nhầm Bôi Nhọ Thế Giới Anime Nói Chung Và Manga Nói Riêng Không Dừng Lại Ở Đó Chúng Còn Cố Ý Cmt Những Tư Tưởng Sai Trái Như : Béo Sẽ..., Nữ 9 Để Cho Béo... Làm Cho Người Người Nhà Nhà Bất An Do Đó Tôi Đại Diện Của Hiệp Hội Phòng Chống Ntr Sẽ Dùng Văn Chương Học Đc Từ Lớp 9 Để Viết Nên Cmt Này Nhầm Mục Đích Chỉ Ra Sai Trái Của Bọn Chúng
3. Theo Như Thông Tin Chúng Tôi Có Đc Thì Dường Như Nút " Báo Vi Phạm " Của Các Trang Mạng Chỉ Để Chưng Bày Vì Vậy Chúng Ta Cần Phải Trực Tiếp Đấu Tranh Vì Một Môi Trường Anime Xanh - Sạch - Đẹp
4. Chúng Luôn Nhấm Vào Các Bộ Romance Nhật Bản Nơi Mà Tác Giả Luôn Tìm Mọi Cách Phát Cơm Chó Cho Người Xem
5. Mong Các Fan Của Thế Giới Anime + Manga Sẽ Đồng Tâm Hiệp Lực
6. Lời Cuối Cùng Tôi Sinh Thành Tâm Chúc Các Bạn Béo+Ntr Sẽ Có Đc Một Tương Lai Như Các Bạn Hằng Mong Muốn :)) .
Author Trả lời
TẠC THIÊN BANG -​ CREWMATE VIỆT CỘNG ︻╦╤─ ҉ Thành viên 14 giờ trước Chapter 183 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang La Chinh Thành viên 1 ngày trước Chapter 100 Báo vi phạm
cái loại đấy phãi vã chết mẹ nó ngay như vậy =)
Author Trả lời
Lê Hùng Thành viên 1 ngày trước Chapter 182 Báo vi phạm
emotìm chết
Author Trả lời
Ngô Quốc Trung Thành viên 2 ngày trước Chapter 182 Báo vi phạm
Hút khí của main chỉ có nổ tung chứ ko có tốt, m ngu lắm con ạ
Author Trả lời
thường tại tâm Thành viên 2 ngày trước Chapter 177 Báo vi phạm
Bùi Thúy hÆ°Æ¡ng Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
góc tìm truyện:
nữ9 là con gái của chủ tịch một công ty nổi tiếng và có hôn ước với nam9, là một tổng tài chính hiệu. Khoảng 50 chap đầu thì nữ9 cực kì là phế và yêu thằng nam8 đến si mê luôn.Hắn lợi dụng nư9 để hại nam9. Vì nam9 yêu bà nữ9 này cực kì nhìu nên bao nhiu lần bị hại đều bỏ qua cho nữ9 hết. Và điều đó làm công ty của nam9 tụt điểm cổ phiếu tận 30 điểm. Sau đó khoảng từ chap 59, 60 gì đó trở đi thì bà nư9 phát hiện ra tư tình của thằng nam8 với con nữ8. Cô phát hiện ra trước đây hắn chỉ là lợi dụng mk chứ chả yêu thương gì cô cả. Sau đó cô nhốt mk trong phòng tận 1 tuần liền. Lúc đó nam9 luôn mang cơm lên đặt ở trước của phòng nữ chính rồi an ủi cô ( hai người đã đính ước và bị bắt phải ở chung với nhau nhưng nam9 nữ9 lại ở hai phòng khác nhau.) Nữ9 đối với nam9 thì cx biết tình cảm anh dành cho cô nhưng vì quá yêu thằng na8 mà đối với nam9 cx chỉ dừng lại ở mức có cảm tình. Lúc này nữ9 bắt đâu quan tâm và hiểu na9 hơn, và cx đã dần yêu nam9. Sau đó thì nư9 bắt đầu sửa chữa những lỗi lầm mà mk gây ra cho nam9 và công ty của anh. Lúc đó mới hú hồn, hóa ra nữ9 là trùm của băng nhóm đứng đầu giới xã hội đen. Bang này có thế lực và sức mạnh có thể đáng dẹp yên một quốc gia như nc Anh. Nữ9 lập ra băng này năm cô19 tuổi. Khi đó cô đi du học. Ờ thì ban đầu cô cx chỉ nghĩ là lập ra cái nhóm để đánh nhau thôi, nhưng ai mà ngờ.....Mà cx chỉ vì thằng na8 nói nó chỉ thích cô gái có tính cách thục nữ nên băng đó bị nữ9 cho giải tán sa 2 năm hoạt động mạnh mẽ. H nữ9 cho băng hoạt động lại để giúp na9 và trả thù thằng na8. Nữ9 tốn vào phòng na9 lấy máy tính tạo lập lại tường lửa của công ty na9 rồi gọi cho một thằng đàn em có công ty đang chuẩn bị kí hợp đong với công ty của nam9 nhưng vì mấy lần bị nư9 hại lần trức nên việc kí hợp đòng coi như hủy bỏ. Na9 biết nhưng nghĩ là nữ9 lại thả vỉuts vào phần mềm nên đang nằm im nghĩ cách khôi phục tường lửa thì thấy nư9 đi ra ngoài ban công gội điện thoại. Nam9 len lén rời giường rồi lại gần ban công nghe nữ9 nói chuyện thì biiets đc hóa ra nữ9 đang tìm cách giúp na9. Xong nữ9 đang nói cái dừng lại làm na9 tưởng mk bị phát hiện nhưng ko phải.
Nư9 nói:
" Em hỏi hắn là ai mà chị lại quan tâm giúp hắn bản hợp đồng công ty TE(tên công ty na9) và công ty WAE ( tên công ty đối tác lớn của na9) đến thế ư ? Hắn.. là chủ tịch công ty TE và cx là... chồng chị".
Nam9 nghe xong liền hiểu hết cuộc trò chuyện và mặt thì đỏ chả khác gì trái cà chua. Nam9 lại giường nằm đc tí thì nư9 đi vào. Thấy na9 mặt đỏ lại tưởng là ssots nên lại lầm bầm :" Sao lại sốt rồi. Lúc chiều rõ rang là ko sao mà. Hay tại mk hại nên anh ấy phải làm việc quá sức?" Nam9 nghe thấy thế thì mặt đã đỏ giơg lại còn đỏ hơn. Xong cái nư9 đi chăm sóc cho na9......


Em chỉ nhớ đc có đến đó thôi. Ai biết truyện này nhắn tên lại hộ em với. Em bị mất nick nên bao truyện hay em đang theo doic giờ mất sạch. Vì truyện cx khá lâu rồi nên chắc giờ truyện cx khoảng 2 trăm chap rồi. Mà mọi người nhớ là nư9 tóc đỏ còn na9 tóc đen nha.
Thu gọn
Author Trả lời
thường tại tâm Thành viên 2 ngày trước Chapter 182 Báo vi phạm
Bùi Thúy hÆ°Æ¡ng Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
góc tìm truyện:
nữ9 là con gái của chủ tịch một công ty nổi tiếng và có hôn ước với nam9, là một tổng tài chính hiệu. Khoảng 50 chap đầu thì nữ9 cực kì là phế và yêu thằng nam8 đến si mê luôn.Hắn lợi dụng nư9 để hại nam9. Vì nam9 yêu bà nữ9 này cực kì nhìu nên bao nhiu lần bị hại đều bỏ qua cho nữ9 hết. Và điều đó làm công ty của nam9 tụt điểm cổ phiếu tận 30 điểm. Sau đó khoảng từ chap 59, 60 gì đó trở đi thì bà nư9 phát hiện ra tư tình của thằng nam8 với con nữ8. Cô phát hiện ra trước đây hắn chỉ là lợi dụng mk chứ chả yêu thương gì cô cả. Sau đó cô nhốt mk trong phòng tận 1 tuần liền. Lúc đó nam9 luôn mang cơm lên đặt ở trước của phòng nữ chính rồi an ủi cô ( hai người đã đính ước và bị bắt phải ở chung với nhau nhưng nam9 nữ9 lại ở hai phòng khác nhau.) Nữ9 đối với nam9 thì cx biết tình cảm anh dành cho cô nhưng vì quá yêu thằng na8 mà đối với nam9 cx chỉ dừng lại ở mức có cảm tình. Lúc này nữ9 bắt đâu quan tâm và hiểu na9 hơn, và cx đã dần yêu nam9. Sau đó thì nư9 bắt đầu sửa chữa những lỗi lầm mà mk gây ra cho nam9 và công ty của anh. Lúc đó mới hú hồn, hóa ra nữ9 là trùm của băng nhóm đứng đầu giới xã hội đen. Bang này có thế lực và sức mạnh có thể đáng dẹp yên một quốc gia như nc Anh. Nữ9 lập ra băng này năm cô19 tuổi. Khi đó cô đi du học. Ờ thì ban đầu cô cx chỉ nghĩ là lập ra cái nhóm để đánh nhau thôi, nhưng ai mà ngờ.....Mà cx chỉ vì thằng na8 nói nó chỉ thích cô gái có tính cách thục nữ nên băng đó bị nữ9 cho giải tán sa 2 năm hoạt động mạnh mẽ. H nữ9 cho băng hoạt động lại để giúp na9 và trả thù thằng na8. Nữ9 tốn vào phòng na9 lấy máy tính tạo lập lại tường lửa của công ty na9 rồi gọi cho một thằng đàn em có công ty đang chuẩn bị kí hợp đong với công ty của nam9 nhưng vì mấy lần bị nư9 hại lần trức nên việc kí hợp đòng coi như hủy bỏ. Na9 biết nhưng nghĩ là nữ9 lại thả vỉuts vào phần mềm nên đang nằm im nghĩ cách khôi phục tường lửa thì thấy nư9 đi ra ngoài ban công gội điện thoại. Nam9 len lén rời giường rồi lại gần ban công nghe nữ9 nói chuyện thì biiets đc hóa ra nữ9 đang tìm cách giúp na9. Xong nữ9 đang nói cái dừng lại làm na9 tưởng mk bị phát hiện nhưng ko phải.
Nư9 nói:
" Em hỏi hắn là ai mà chị lại quan tâm giúp hắn bản hợp đồng công ty TE(tên công ty na9) và công ty WAE ( tên công ty đối tác lớn của na9) đến thế ư ? Hắn.. là chủ tịch công ty TE và cx là... chồng chị".
Nam9 nghe xong liền hiểu hết cuộc trò chuyện và mặt thì đỏ chả khác gì trái cà chua. Nam9 lại giường nằm đc tí thì nư9 đi vào. Thấy na9 mặt đỏ lại tưởng là ssots nên lại lầm bầm :" Sao lại sốt rồi. Lúc chiều rõ rang là ko sao mà. Hay tại mk hại nên anh ấy phải làm việc quá sức?" Nam9 nghe thấy thế thì mặt đã đỏ giơg lại còn đỏ hơn. Xong cái nư9 đi chăm sóc cho na9......


Em chỉ nhớ đc có đến đó thôi. Ai biết truyện này nhắn tên lại hộ em với. Em bị mất nick nên bao truyện hay em đang theo doic giờ mất sạch. Vì truyện cx khá lâu rồi nên chắc giờ truyện cx khoảng 2 trăm chap rồi. Mà mọi người nhớ là nư9 tóc đỏ còn na9 tóc đen nha.
Thu gọn
Author Trả lời
Hắc Lang Tử Thành viên 3 ngày trước Chapter 103 Báo vi phạm
Xin truyện ở cuối chap 103 vs :3