Tổng Tài Tại Thượng - Chapter 369

[Cập nhật lúc: 14:00 04/04/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 1
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 2
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 3
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 4
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 5
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 6
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 7
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 8
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 9
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 10
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 11
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 12
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 13
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 14
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 15
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 16
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 17
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 18
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 19
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 20
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 21
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 22
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 23
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 24
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 25
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 26
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 27
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 28
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 29
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 30
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 31
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 32
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 33
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 34
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 35
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 36
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 37
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 38
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 39
Tổng Tài Tại Thượng chap 369 - Trang 40
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Phạm Phượng Thành viên 12 phút trước Chapter 375 Báo vi phạm
CẤM KÉO CẬU THANG XUỐNG
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬

bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 7 truyện khác nhau khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà
Author Trả lời
no name Thành viên 24 phút trước Chapter 375 Báo vi phạm
truyện nêy hơi bị QUẠO
Author Trả lời
@@ Akatsuki Thành viên 40 phút trước Chapter 375 Báo vi phạm
1 màn lột xác của nư9 trở lên mạnh mẽ đủ kháng để yêu cung âu hay cô mún cs thanh bình ko tính toán ko lo sợ thủ đoạn mà chủ động rút lui đôi khi lựa chọn ra đi tuy đau để đối phương chọn chữ hiếu cũng là cách ko tồi .chứ là ng bình thường đầu óc bình thường như nữ9 thà chọn nơi bình yên mà sống
Author Trả lời
Nguyễn Võ Hồng Ân Thành viên 42 phút trước Báo vi phạm
CẤM KÉO CẬU THANG XUỐNG
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬

bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 7 truyện khác nhau khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà ==\\\\\\\\\\\\\(tui là nạn nhân :((😝😝😝Mình mới tạo grp Động Mọt Sách, mn có hứng thú thì ib mình nhoé:0965100844
Author Trả lời
Nguyễn Võ Hồng Ân Thành viên 42 phút trước Báo vi phạm
CẤM KÉO CẬU THANG XUỐNG
 • Author
  '-' Thành viên 11 phút trước Báo vi phạm
  Trẩu :)
Author Trả lời
Dayy Ry Thành viên 56 phút trước Chapter 375 Báo vi phạm
gia thế của cj ko đùa đâu bây chứ chờ đấy =))
Author Trả lời
桐崎 くま Thành viên 1 giờ trước Chapter 375 Báo vi phạm
Ôi bà này hiền chán
Author Trả lời
Nguyễn Phát Thành viên 1 giờ trước Chapter 375 Báo vi phạm
Chị à muốn hơn khác thì trước tiên chị phải hơn cái họ mạnh đã, nếu bã ác với chị thì chị cứ ác lại, lấy mạnh trị mạnh, lấy tri thức trị tri thức .
Author Trả lời
Mê trai Đầu thai mới hết :)))) Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Không tin thì cho bác sĩ nữ kiểm tra cũng đc mà emo
 • Author
  Dayy Ry Thành viên 55 phút trước Báo vi phạm
  na9 giữ bả quá mức mà nam nữ đều ko đc nhìn
Author Trả lời
Nghàn năm Ma Đạo Thành viên 2 giờ trước Chapter 375 Báo vi phạm
Bà này còn tốt chán. Nếu đủ độc ác thì đã thật sự cho người cưỡng hiếp nữ 9 rồi hay giết luôn chứ ko phải tạo hiện trường giả nữ 9 bị hiếp tập thể
 • Author
  Shin Yami13 Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Không có đâu sau này khi biết nữ 9 có thai bả bắt cóc, cô lập nữ 9 với nam 9 rồi cho người theo dõi canh gác nữ 9, bắt nam 9 phải làm lễ đính hôn với con nữ 8, nữ 9 nghe xong shock sinh non rồi 1 đứa thì bị quản gia bắt đứa còn lại may là có nam 8 cướp lại nếu không toang. Ba mẹ nam 9 không có hiền gì đâu càng về sau drama còn dài đến hết truyện luôn
 • Author
  Dương Dương Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Thật luôn, nhiều bộ ngôn khác còn tàn nhẫn hơn nữa:))
Author Trả lời
Rimuru Tempest Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Konichiwa mina-san~
Bóe slime đáng iu đệ nhất hệ mặt trời đã xuất hiện và quay trở lại lợi hại hơn xưa. Kuhahahahahaha!!!!!
 • Author
  Lac Dat Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  tui cũng thik bộ này lắm nè
  mỗi tội 1 tháng ra một chap
Author Trả lời
Vlog TN Thành viên 2 giờ trước Chapter 375 Báo vi phạm
Cin mẹ nó
 • Author
  [Tạc Thiên Bang] Xạo Lìn Thành Thần Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  CLGT
Author Trả lời
Amagire Yuuto Thành viên 3 giờ trước Chapter 375 Báo vi phạm
phu nhân là ai vậy
 • Author
  Rimuru Tempest Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Mẹ cung âu
 • Author
  ___Ai___ Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Mẹ của Cung Âu áemo
 • Author
  Nguyá»…n Hoàng Khang Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Mẹ Cung Âu í
 • Author
  Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Mẹ của nam9 đó...đọc lướt àemo
Author Trả lời
Chi Thanh Phuong Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
Tìm truyện!
Nữ giả nam trang, làm quản lí của một cô ca sĩ nổi tiếng, mà thế méo nào cô ca sĩ đấy lại là nam giả nữ :)). mình nhớ truyện có tình tiết nu9 ngủ trong túi ngủ ngoài phòng của na9 á. xong ốm nên dc na9 đưa vào phòng ngủ trên giường mình :U. sau đấy dân mạng tố na9 với nu9 làm abcdxyz với nhau, na9 phải bảo nu9 là gay :)). tớ nhớ thế thôi!

Cầu cao nhân!
 • Author
  Mê trai Đầu thai mới hết :)))) Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
 • Author
  Phạm Yến Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Long phượng phiên chuyển
Author Trả lời
Quan Ngo Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
Link đọc raw mới nhất(xài zalo đt để đọc nhanh hơn)
https://bitly.com.vn/jvk3iq