Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 - Chapter 24

[Cập nhật lúc: 23:47 06/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 24 - Trang 100
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Thiên Ma Thành viên 6 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
Triệu tập cho đông vui thôi chứ mình ber cũng đủ vã con kia rồi
 • Author
  Lê Duy Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  Kkk boss cấp s bạn cũng cho nó chút hi vọng chứ =))
 • Author
  Long Hắc Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  Con khổng lồ kia thừa ăn chục con ber nha bạn. Trong truyện chữ con ber vẫn bị đập cho nhừ người
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang- Stella Michael<3 Thành viên 7 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
A little girl Thành viên 7 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
Có ai để ý bàn tay của anh nhà đẹp muốn chết ng giống tui không?
Author Trả lời
nguyễn khánh Thành viên 7 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
emohay vl:V
Author Trả lời
Max Leo Thành viên 9 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
Lâu ra chap 26 nhỉ
Author Trả lời
Bo Neu Bo Nao Thành viên 9 giờ trước Chapter 24 Báo vi phạm
Con lính triệu hồi cầm đinh ba đầu chap 24 được gọi hồn ở chap bao nhiêu vậy mọi người
 • Author
  Vương Wibu Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Được gọi hồn ở phần 1 nhá, tầm vào khoảng tập 80-90 mình ko rõ là tập bao nhiêu nữa
 • Author
  Hay Tìm truyện Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Mới gần đây thôi ông 
  tầm chap 7-8 gì đó
Author Trả lời
Dương Ngọc Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
6Tập tiếp theo mới ra lò nè: http://bit.do/net-truyen-moi
Author Trả lời
Quách Vân cần Thành viên 10 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
emoemoemo
Author Trả lời
=) spoiler Thành viên 10 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
à kẻ thống trị bóng tối trc jinwoo bị các kẻ thống trị khác phản bội nên trở thành hoàng đế
nhưng sau đó kẻ thống trị tới xin lỗi askborn và ông ko bt phải làm gì nên đã xuống cõi chết ngồi chơi
kệ các hoàng đế và kẻ thông trị
Author Trả lời
=) spoiler Thành viên 10 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
Quái vật thật ra là những con thú của kẻ thống trị
Đc gứi tới TĐ để khiến TĐ có mana chống trị đc cuộc chiến giữa những kẻ thống trị Và những hoàng đế
Jinwoo là kẻ thống trị mạnh nhất;còn hoàng đế mạnh nhất là hoàng đế rồng
Author Trả lời
=) spoiler Thành viên 10 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
Bẻ sắp lên Nguên soái rùi emo
 • Author
  ❤ANH✿◉●•◦ ◦•●◉✿MAI Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  còn lâu
Author Trả lời
Tiểu bạch Thành viên 12 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
Không biết con kiến kia đủ cấp xong main nâng cấp cho nó thì như thế lào
 • Author
  Tạc thiên bang - Ánh sáng của Đảng Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Làm gì nâng đc đâu ta emo
 • Author
  Trần Khánh Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Nó lên phó nguyên soái
 • Author
  Trần Khánh Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Là cánh tay trái của jinwoo là đủ hiểu rồi đấy
Author Trả lời
Shinsica x Monbebe Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Góc tìm truyện : main là thành viên của đội cảnh sát đặc biệt chuyên xử tử những kẻ giết người bằng cách thức chúng sử dụng để giết các nạn nhân. Người nhà của nạn nhân sẽ được xem trả thù thông qua một cái thiết bị 3D. Main từng suýt chết cùng người anh trai trong trận hoả hoạn nhưng được cứu sống và được cấy ghép một cánh tay của người anh trai vào người của mình.
Mình chỉ nhớ được nhiêu đó thôi, ai biết tên truyện thì giúp mình với
Author Trả lời
maru haru Thành viên 13 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
ngầu quá !!!!!!!!!!!
Author Trả lời
con trai Thành viên 15 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
http://bit.do/toptruyentranh