Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 1
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 2
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 3
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 4
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 5
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 6
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 7
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 8
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 9
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 10
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 11
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 12
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 13
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 14
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 15
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 16
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 17
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 18
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 19
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 20
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 21
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 22
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 23
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 24
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 25
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 26
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 27
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 28
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 29
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 30
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 31
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 32
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 33
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 34
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 35
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 36
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 37
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 38
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 39
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 40
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 41
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 42
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 43
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 44
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 45
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 46
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 47
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 48
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 49
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 50
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 51
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 52
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 53
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 54
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 55
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 56
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 57
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 58
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 59
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 60
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 61
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 62
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 63
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 64
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 65
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 66
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 67
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 68
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 69
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 21 - Trang 70
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Hoa Bạch Liên - Tạc Thiên Bang Thành viên 49 phút trước Chapter 23 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Hãy Gintoki Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Chúng mày muốn bộ truyện này ra nhanh hơn và đọc thêm nhiều bộ khác cực hay? Hãy nhìn vào tên tao. Hãy là người đọc có ý thức và ủng hộ nhóm dịch đi
 • Author
  Đãng sẽ soi sáng mày Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Thế sao m lại ở đâyemo
Author Trả lời
Trần Huy Thành viên 1 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Truyện hay
Author Trả lời
nguyễn Nguyễn Tài Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Có truyện gì main ác, kiến tạo thế lực cho riêng mình mà quyết đoán không ai sỉ nhục đc main hong. Truyện chữ cũng đc ae biết chỉ mình với
 • Author
  ☪ổ ทջųƴệՇ ทα Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Vượt qua giới hạn. Chắc đc gần 70 chap. Còn truyện chữ dịch đến 709 chương. Bên hàn ra tới 1366 chương muốn đọc thì dùng gg dịch đọc. Nội dung như huynh mong muốn về main
 • Author
  Hoa Bạch Liên - Tạc Thiên Bang Thành viên 48 phút trước Báo vi phạm
  đại quản gia là ma hoàng
  xếp hạng bắt nạtemo
Author Trả lời
Tieu Soi Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Truyen hay.
Author Trả lời
:) Hhhh Thành viên 2 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
muốn hỏi một câu? Truyện đán đọc ko
 • Author
  minh anh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  cũng tạm
 • Author
  Hoa Bạch Liên - Tạc Thiên Bang Thành viên 48 phút trước Báo vi phạm
  đángemo
Author Trả lời
dao quyen Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Đợi lên cấp cao hãng mua nhiều, thế có phải hơn ko, tiền thì dễ kiếm mà cứ tiếc, đéo hiểu. Nếu main ko lên cấp thì thời gian kiếm tiền cũng là vô hạn cmnr, chốt lại cái kĩ năng tác giả nghĩ ra ngu bỏ mẹ
 • Author
  ™тẠcтнιÊɴʙᴀɴԍ ✿ʙÁɴsÁттнẦɴ™ Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Đụ mẹ nó là chuyện do tác giả sáng tác chứ có phải mày sáng tác đâu mà mày là độc giả chứ đéo phải mẹ của tác giả. Chốt lại câu nói của mày NGU VÃI LỒN 🙂👌
Author Trả lời
dao quyen Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Với cả cái chuyện uống thuốc nữa, rõ ràng main chỉ cần mua 1 lọ, rồi cứ uống xong luyện tập xong, rồi lại chết để quay lại, lọ thuốc cũng vẫn còn?? Thế mua nhiều làm mẹ gì??
 • Author
  123 Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  mua nhieu de luyen tap chu lam j, m chet roi thi co the no ve nhu cu chu co dc nhu luc luyen tap dau, luyen tap rui ro cao thi phai thu lien tuc den khi thanh cong roi moi tap tiep chu, nguvclon
 • Author
  ™тẠcтнιÊɴʙᴀɴԍ ✿ʙÁɴsÁттнẦɴ™ Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Quay lại thì cũng thế khác cái mẹ gì nhau 😃?
 • Author
  C Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Đầu do main k bk hiệu ứng thc, cơ thể main k chịu đc nghẻo nên thế ms quay lại ok? Thg sư phụ kiếm sư cx bk main k sợ chết và cs skill hack vcl nên ms cho dùng loại thuốc đó ok? Đọc kĩ đi bạn nhé
 • Author
  Nguyễn Thành Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Ngu vl mua nhiều để lấy lòng con dược sĩ đấy mày đọc truyện quên lắp não à
Author Trả lời
dao quyen Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
T đang nghĩ là thằng main thay vì trở về quá khứ để giết thằng hoả vương và luyện tập thi sao ko " bị giết" bởi tất cả mọi người thời điểm hiện tại để lấy nhiều kĩ năng ? Nếu nó luyện tập để trở lên mạnh hơn, tác hại của việc hồi sinh cũng lớn hơn, thế sao ko sao chép tất cả skill trước hãng luyện tập ?
 • Author
  t deo sai dau dc ok? Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  thang nao dong y giet m ?, cho du m co gay su voi ng khac thi chac j no se giet m, lo nhu no cho m vo tu ngoi thi lm cc j nua? suy nghi la thay thien can vclon
 • Author
  minh anh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  bạn à ở thế giới 11 năm sau có mấy đứa khốn nạn như thằng Hỏa Vương để giết người diệt khẩu :))) ngay cả ông Kiếm Vương cũng vì cái số người main giết ( thật ra đa số là tự sát) nên mới giết main :)) còn nữa lúc nãy bạn nói tính cách main thay đổi hoàn toàn. RIêng mình thấy main hành động vẫn như đứa hèn nhát xuất hiện ở chap 1 thôi từ việc main lựa chọn việc tự sát để giết một Hỏa Vương vẫn còn là một đứa tầm thường lẫn cả việc main hành động tự tin vì do có lá bài là tự sát :))). Đáng sợ nhất của con người là cái chết thì bạn nghĩ xem một đứa không sợ chết thì nó còn sợ gì nữa. À mà bạn có vẻ theo tiêu chuẩn kép nhỉ bình luận dưới thì nói tính cách main thay đổi không giống trước, bình luận này thì lại nói tại sao main không luyện tập, không bị giết để có kỹ năng??? Như vậy mới là hành động OOC :) vì nếu main không phải tự sát 4000 lần trải qua đau đớn 4000 lần thì main làm gì có cái tự tin để người ta giết mình :)))
Author Trả lời
dao quyen Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Kĩ năng vô lí vkl, thế giả dụ main ko cướp đc kĩ năng hồi sinh của thằng Hoả Vương thì sao?? Lú àk, với cả nếu Main chết trước khi có đc kĩ năng, thì tương lai dòng thời gian của thằng hoả Vương cũng tự sát trở về 11 năm trước khi nó có kĩ năng thì sao? Tác giả đẻ ra cái kĩ năng hồi sinh ngu bỏ mẹ, đáng ra chỉ cho hồi sinh vào 1 thời điểm nhất định thôi, dù chết bn lần cũng chỉ hs ở thời điểm đó
 • Author
  Ngọc Thế Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Hô hô không não thì đừng sủa để ngta chửi cho
 • Author
  12 Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  thi end game ngay tu dau chu sao, main no phai may man thi moi co truyen de m doc chuemo
 • Author
  minh anh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  giả dụ theo tác giả dòng thời gian trong truyện này là một mạch thẳng không có phân nhánh hay thế giới song song thì main trở về giết thằng Hỏa Vương trước khi nó kích phát kỹ năng hồi sinh. Đồng nghĩa dòng thời gian 11 năm sau sẽ bị xóa sạch, thì làm gì còn thằng Hỏa Vương nào nữa để quay lại :))). còn lại nếu để kỹ năng chỉ hồi sinh vào một thời điểm nhất định thì bạn nghĩ xem thằng Hỏa Vương có thể trả thù thế nào ây:) ví dụ khi nó mới có kỹ năng thì khi nó chết thời gian sẽ trở về dòng như thế nào??? trở về lúc nó mới có kỹ năng??? Nếu như vậy thì thằng Hỏa Vương này nó sẽ trở thành bá vương và diệt những người cản đường nó trước khi nó mạnh rồi :))) như vậy thì main với cái kỹ năng tự sát đó làm gì có đất diễn :))))
Author Trả lời
dao quyen Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Main ngu vừa thôi đmm
Author Trả lời
Gg Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Truyện thiếu tính lo gic vl
 • Author
  Darius huỳnh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  emo bro truyện mà đòi logic à
Author Trả lời
Hoàng Hậu-Tạc Thiên Bang Thành viên 3 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
main bị điên à emo
 • Author
  ..... Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  chưa đọc hết đã bl nhảm
Author Trả lời
Hoàng Hậu-Tạc Thiên Bang Thành viên 3 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
ủa, chết rồi sao dùng
cái kỹ năng có như không vậy emo
Author Trả lời
dao quyen Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Đm bọn Hàn sao ko nghĩ ra cách thức mới cho sự xuất hiện của main nhể? Toàn kiểu phế lòi ra rồi bá vlon, ngay cả tính cách về sau cũng thay đổi hẳn, đọc 10 bộ thì 11 bộ main khởi đầu như bộ này :v
 • Author
  Coconut Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  mô típ của nó thế sẵn r m ơi, bh đổi đi thì thấy lạ giữ lại thấy chán, sao ng ta chiều mình thế đc. Họ phải đi hướng an toàn là cái cũ thôi
 • Author
  C Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Buồn cười nhở,  từ đầu đã mạnh rồi thì cs chi để đọc đọc nx bn ei, chẳng lẽ đã mạnh rồi mạnh hơn nữa? Rk thì đọc chán vcl ra chú ei.
 • Author
  Phát Ngơ Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  1 thg vô dụng rồi từ từ bá lên là motip của manhwa rồi mà như z mới hay chứ k lẻ như bộ chuyển sinh main bá từ lúc đầu t thấy chả ai đọc
 • Author
  minh anh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  vậy sao bạn không đọc mấy bộ đời thường hay main bá ngay từ đầu mà chỉ giả vờ là người thường đi :)))