Thời khắc và em điều đẹp - Chapter 12

[Cập nhật lúc: 02:51 28/09/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 1
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 2
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 3
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 4
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 5
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 6
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 7
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 8
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 9
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 10
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 11
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 12
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 13
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 14
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 15
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 16
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 17
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 18
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 19
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 20
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 21
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 22
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 23
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 24
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 25
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 26
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 27
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 28
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 29
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 30
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 31
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 32
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 33
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 34
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 35
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 36
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 37
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 38
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 39
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 40
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 41
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 42
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 43
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 44
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 45
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 46
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 47
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 48
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 49
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 50
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 51
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 52
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 53
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 54
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 55
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 56
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 57
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 58
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 59
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 60
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 61
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 62
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 63
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 64
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 65
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 66
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 67
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 68
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 69
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 70
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 71
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 72
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 73
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 74
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 75
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 76
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 77
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 78
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 79
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 80
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 81
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 82
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 83
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 84
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 85
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 86
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 87
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 88
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 89
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 90
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 91
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 92
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 93
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 94
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 95
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 96
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 97
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 98
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 99
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 100
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 101
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 102
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 103
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 104
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 105
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 106
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 107
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 108
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 109
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 110
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 111
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 112
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 113
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 114
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 115
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 116
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 117
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 118
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 119
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 120
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 121
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 122
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 123
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 124
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 125
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 126
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 127
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 128
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 129
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 130
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 131
Thời khắc và em điều đẹp chap 12 - Trang 132
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ TruyenChon nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Nguyễn Trần Phúc Thành viên 17:25 16/10/19 Chapter 1 Báo vi phạm
nếu nam9 kh có lông mi quá dài và mắt kiểu phượng hoàng thì tao sẽ xem bộ này 1 cách thích thú:)
mặt nam9 chả cool ngầu mà để mắt phượng hoàng nhìn dị vc, lại còn lông mi dài hơn cả nữ chính
 • Author
  noname Thành viên 17:50 18/10/19 Báo vi phạm
  bạn khôngthíh thì cút :)
  đừng đọc nữa là được :)
Author Trả lời
nam phụ đẹp troai là của ta thôi nha Ẩn danh 12:18 16/10/19 Chapter 15 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Milky Ẩn danh 22:24 15/10/19 Báo vi phạm
Thật tình thì nét trong truyện nó khác xa với cái ngoài bìa luôn nhưng nội dung cũng khá hay chứ
Author Trả lời
Sunny Ẩn danh 22:07 15/10/19 Chapter 15 Báo vi phạm
Xin raw
Author Trả lời
23`212 Ẩn danh 19:36 15/10/19 Chapter 15 Báo vi phạm
ghép kiur răng
Author Trả lời
lin Ẩn danh 19:32 15/10/19 Chapter 15 Báo vi phạm
cho mk hỏi có bạn nào biết ghép video ko ạ nếu pít các bn dạy mk vs mk cảm ơn trc ạ
Author Trả lời
fa muôn năm Ẩn danh 19:37 14/10/19 Chapter 14 Báo vi phạm
chết rùi nghe trộm
Author Trả lời
nam phụ đẹp troai là của ta thôi nha Ẩn danh 12:02 14/10/19 Chapter 14 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Cỡi quần chạy long nhong Ẩn danh 11:33 14/10/19 Chapter 14 Báo vi phạm
tựa tựa truyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Author Trả lời
Yakoki Ẩn danh 10:02 14/10/19 Chapter 14 Báo vi phạm
2
Author Trả lời
Cheery joen Ẩn danh 00:59 14/10/19 Chapter 14 Báo vi phạm
Truyện hay v nhờemo
Author Trả lời
nam phụ đẹp troai là của ta thôi nha Ẩn danh 12:07 10/10/19 Chapter 13 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Ngốc Ẩn danh 00:39 10/10/19 Chapter 13 Báo vi phạm
Ai thích chơi pubg vô page NGố tàu gaming chơi cùng nèemo
 • Author
  T Thành viên 23:36 13/10/19 Báo vi phạm
  emoemo
Author Trả lời
mịn Ẩn danh 22:24 09/10/19 Chapter 13 Báo vi phạm
:))))))))))))))))) truyện hay
Author Trả lời
t Ẩn danh 21:50 09/10/19 Chapter 13 Báo vi phạm
cười người hôm sau người cười hahaemo