Phi Lôi Đạo - Chapter 93

[Cập nhật lúc: 18:50 17/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 1
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 2
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 3
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 4
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 5
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 6
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 7
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 8
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 9
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 10
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 11
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 12
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 13
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 14
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 15
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 16
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 17
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 18
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 19
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 20
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 21
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 22
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 23
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 24
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 25
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 26
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 27
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 28
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 29
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 30
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 31
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 32
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 33
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 34
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 35
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 36
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 37
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 38
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 39
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 40
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 41
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 42
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 43
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 44
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 45
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 46
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 47
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 48
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 49
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 50
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 51
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 52
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 53
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 54
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 55
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 56
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 57
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 58
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 59
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 60
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 61
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 62
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 63
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 64
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 65
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 66
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 67
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 68
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 69
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 70
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 71
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 72
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 73
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 74
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 75
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 76
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 77
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 78
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 79
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 80
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 81
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 82
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 83
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 84
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 85
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 86
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 87
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 88
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 89
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 90
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 91
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 92
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 93
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 94
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 95
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 96
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 97
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 98
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 99
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 100
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 101
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 102
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 103
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 104
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 105
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 106
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 107
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 108
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 109
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 110
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 111
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 112
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 113
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 114
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 115
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 116
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 117
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 118
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 119
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 120
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 121
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 122
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 123
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 124
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 125
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 126
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 127
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 128
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 129
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 130
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 131
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 132
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 133
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 134
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 135
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 136
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 137
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 138
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 139
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 140
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 141
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 142
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 143
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 144
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 145
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 146
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 147
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 148
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 149
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 150
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 151
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 152
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 153
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 154
Phi Lôi Đạo chap 93 - Trang 155
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Trần bắc Huyền Thành viên 1 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
T vẫn ko hiểu sao tự dưng main chui vô học viện làm j. Mà đã chui vô phải quẩy tung nóc ms vui đằng này cứ im im
Author Trả lời
Yè Yuè 夜月 Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Đọc raw các tập mới nhất ở đây nhé các bạn: https://dinao.me/comics-mantoki747
Author Trả lời
.........Hi......... Thành viên 3 giờ trước Chapter 39 Báo vi phạm
cái ông tóc đen có vk tóc xám xám mà bỏ đi trước ngày sinh nhật là ông nào zậy , tui đọc ko kĩ lắm
Author Trả lời
Vũ Hiệp Thành viên 8 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
t nghĩ chắc ổng win đấy. mà có 1 phần nào đó t lại nghĩ 1 là bị đề main hành ngưc 2 là suýt soát win do ng này chủ quanemo
Author Trả lời
Tên là gì? Ăn đc ko? Thành viên 8 giờ trước Chapter 95 Báo vi phạm
Cho mình hỏi tên của truyện này bên LN với khi đọc xong chap 100 thì bên LN là chương mấy v?
Author Trả lời
. . Thành viên 11 giờ trước Chapter 64 Báo vi phạm
Main: bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé.emo
Author Trả lời
shsjjs Thành viên 12 giờ trước Chapter 21 Báo vi phạm
Nhỏ này mà là nu9 chắc t bỏ truyện quá nhỏ này bị ch*ch r làm nu9 đc t cx lạy với cái suy nghĩ của tác giả
 • Author
  - Bach - Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  đọc lướt ít thôi, bị chịch cái quần, thằng chú nó còn chưa thấy đc bên trong đồ của nó chứ ở đó mà chịch
 • Author
  Jay Ariseal Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  đọc kỹ vào, chưa bị mà
 • Author
  $$$ Hà like money $$$ Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  lại một thanh niên đọc lướt, não úng nước
 • Author
  Haiandvy Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  đọc lướt ak nhỏ đã bị đâu được cứu kịp mà
 • Author
  Tĩnh Bình Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Đọc từ tốn thôi
Author Trả lời
Phạm Minh Mẫn Thành viên 13 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
Để sư đệ dạy cho các huynh
Author Trả lời
. . Thành viên 14 giờ trước Chapter 44 Báo vi phạm
À, có khi nào ông sự phụ kia cũng bị hành giống Main nên hành lại Main cho xã stress ko.emo
 • Author
  Hắc Kim công tử Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Chuẩn r đấy a bạn à ="))) r xog đến đời thk đồ đệ main cx bị hành sml để " giãi bầy tình cảm" đây thây
Author Trả lời
Đoán Xem Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
Má ngồi đọc thấy mấy thằng nhóc comment thiểu năng vcl kêu tác giả câu chap xàm vậy để tao giải thích cho tụi mày hiểu 
Thứ nhất đây là thể loại main bá ngay từ đầu nên main ít đánh nhau chủ yếu để nhân vật phụ thể hiện giống opm ấy tụi mà thấy thằng main nó hạ 1 cao thủ murim dễ ẹt trừ khi mấy lão quái vật hoặc cao thủ ma giáo mới đủ sức solo main thôi 
Thứ hai main và rin đã 10 năm chưa gặp nhau mà hồi xưa thời gian main và rin chơi với nhau có mấy ngày cộng với việc hồi xưa main giả gái nên rin mặc định main là gái nên việc rin ko nhận ra main là điều hết sức bình thường bây giờ main đang là nam cộng thêm tóc che mắt nên tụi mà kêu rin nhận ra kiểu gì tính ra rin chỉ nhìn cách di chuyển của main mà đoán ra thân phận main là hay lắm rồi chưa kể hồi xưa rin và main chỉ xưng tên ko xưng họ mà việc trùng tên là bình thường 
Giờ tao hỏi thử tụi mà có nhớ mặt đứa bạn 10 năm ko gặp lần nào ko đừng nói mặt sợ tên tụi mày còn éo nhớ chứ ở đó đọc truyện mà phán như thật
 • Author
  Tinh Trì Châu Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Ừm đúng. Với lại bổ sung thêm là xong đấu với nhau trên lôi đài 2 đứa cũng chưa biết nhau đâu. Xét theo LN thì chắc tầm 40 chap nữa 🤔 hoặc hơn xí
 • Author
  - Bach - Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  chuẩn chỉ đấy, mãi mới thấy đc vài ông não có tư duy, nhìn mấy thanh niên kia liệt não mà phán như hiền nhân
 • Author
  Bruh Bruh Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Với cả chắc n9 lớn lên đẹp hơn hẳn nên main ko nhận ra
Author Trả lời
Louis Makh Thành viên 14 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
đệ tử main làm sư phụ của đệ tử main emo
 • Author
  Kujo Jotaro Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Hack não thật đấy
Author Trả lời
29 November Thành viên 14 giờ trước Chapter 44 Báo vi phạm
Ng tổn thương lại. muốn tổn thương ng khác emo
Author Trả lời
Mai Đức Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
xin tên LN của truyện  này và chap 100 tương ứng chương mấy thanks
Author Trả lời
Simp Thành viên 15 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
Cái lozz má t để dành 61 chap rồi mà vẫn chưa tới lúc main và Rin nhận ra nhau
 • Author
  Name's Azura Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  tội...
 • Author
  Tinh Trì Châu Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Tầm hơn chap 140-150 mới nhận ra nhau nhé, theo LN thì t ước lượng vậy
Author Trả lời
Dạ Hải Thành viên 15 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
Ổng nổi máu điên lên rồi kìa :3