Otaku Cũng Biết Yêu - Chapter 11

[Cập nhật lúc: 15:26 08/08/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 1
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 2
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 3
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 4
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 5
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 6
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 7
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 8
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 9
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 10
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 11
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 12
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 13
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 14
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 15
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 16
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 17
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 18
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 19
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 20
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 21
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 22
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 23
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 24
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 25
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 26
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 27
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 28
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 29
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 30
Otaku Cũng Biết Yêu chap 11 - Trang 31
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ TruyenChon nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
He lô thanh cìu àm đô rê mon Ẩn danh 13 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Thương nam8 ghê bọn m ạ emo
Author Trả lời
mochayuki Ẩn danh 21 ngày trước Chapter 20 Báo vi phạm
đề nghị nhóm ko được che những phần kịch tínhemo
Author Trả lời
Y Ẩn danh 01:26 16/12/19 Chapter 2 Báo vi phạm
Đọc chục lần r mak vẫn hay vcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllLlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllLollllllllllllllllllllllllllollolollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllppppppppppppppllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllpllpppppppppppppppllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllpllllllllllllLlllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllLllllllllllll
Author Trả lời
hehe Ẩn danh 23:07 14/12/19 Chapter 5 Báo vi phạm
aa uu ai chich em ko
em ra roi neemo
 • Author
  Y Ẩn danh 01:27 16/12/19 Báo vi phạm
  Lộn noi r em có cần chị giới thiệu công ty phò trần duy hưng ko
Author Trả lời
dai tieu thu Ẩn danh 23:01 14/12/19 Chapter 4 Báo vi phạm
tuyetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttvoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Author Trả lời
Na Ẩn danh 23:54 12/12/19 Chapter 2 Báo vi phạm
Có ai cảm thấy giống như t ko cứ thấy ông quản lý già già sao sao ý
Author Trả lời
Băng Băng Thành viên 15:46 12/12/19 Chapter 16 Báo vi phạm
- hammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Author Trả lời
cần gấp 02 Ẩn danh 04:23 08/12/19 Chapter 9 Báo vi phạm
ủa sn nam chính là ngày nào dạ hic má nào biết ko dạ
Author Trả lời
cần gấp Ẩn danh 22:27 06/12/19 Chapter 19 Báo vi phạm
Hỏi síu nhé Họ và tên đầy đủ của cái thằng tỏ tình con nu9 là gì zợ ??
Author Trả lời
Kurumi Ẩn danh 23:55 24/11/19 Chapter 7 Báo vi phạm
Mỗi ngày 1 slot?? :( đỉnh ghê nam9 êii
Author Trả lời
dâm Ẩn danh 13:22 20/11/19 Chapter 20 Báo vi phạm
Ai muốn sex em ko nà
 • Author
  Tạc thiên bang oz Ẩn danh 13:40 20/11/19 Báo vi phạm
  emo
 • Author
  sex Ẩn danh 22:41 04/12/19 Báo vi phạm
  ư aaaaaaaaaaa
  teo cx muốn chịchemo
  nhg tao chưa 18 và cx chưa đến 18
  sự ham muốn of taao xa vời vợiemoemo
 • Author
  dai tieu thu Ẩn danh 23:06 14/12/19 Báo vi phạm
  tao netao dang chich con nayemo
  tiep theo chich may
Author Trả lời
cần gấp :(( Ẩn danh 22:22 17/11/19 Chapter 19 Báo vi phạm
cho hỏi .-. thk em tỏ tình vs con n9 tên j vậy .-. not phải họ nha ( họ nó là soushin.-.)
Author Trả lời
Bướm cu cắn lộn Ẩn danh 22:29 13/11/19 Chapter 20 Báo vi phạm
Hk có sever vip àemo
Author Trả lời
suzu Ẩn danh 00:53 11/11/19 Chapter 12 Báo vi phạm
đừng che mà emo
Author Trả lời
Noname Ẩn danh 22:29 10/11/19 Chapter 20 Báo vi phạm
Sao lại che emo