Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt - Chapter 137.2

[Cập nhật lúc: 12:10 27/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 1
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 2
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 3
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 4
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 5
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 6
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 7
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 8
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 9
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 10
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 11
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 12
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 13
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 14
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 15
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 16
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 17
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 18
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 19
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 20
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 21
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 22
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt chap 137.2 - Trang 23
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Hà Khánh Linh Thành viên 21 phút trước Báo vi phạm
Raw cho ai chưa biết cháp프gdd
http://mangaclubnoeg.yn.lt/
Author Trả lời
HotGoods Thành viên 52 phút trước Báo vi phạm
~~Hàng nóng cho mn nè
http://megaurl.in/UJRFwP
~~
Author Trả lời
Kiet Anh Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
XUỐNG ĐI ↓ (xuống từ từ thôi đấy).
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Xuống nữa đi
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không? / Có thì kéo tiếp :)
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello? Xuống tiếp đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Đừng dừng lại! Cố gắng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đi xuống đó từ từ , kiên nhẫn!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không? Từ từ thôi nhé.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là thông minh khi cố gắng làm theo tui như vậy đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬......Sắp rồi!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬DO NOT STOP , PLEASE!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa? Chán thì cũng đừng nản , gần xong rồi =3
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bậc thang cuối cùng... chuẩn bị đi!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
Bây giờ chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Author Trả lời
Elica Moli Thành viên 1 giờ trước Chapter 151.2 Báo vi phạm
Hu các cao nhân cho mình xin chap này ở truyện chữ với ạ, tìm mãi kh ra
Author Trả lời
ngáo ngơ Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
các bạn ơi!! có truyện nào hay ko báo mềnh với, đang ko có truyện đọcT^Temo
 • Author
  kokkuri san thích chơi loli Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  thế thì bay qa anime mà xem hoặc đọc webtoon đi
Author Trả lời
Linh PhÆ°Æ¡ng Thành viên 2 giờ trước Chapter 6 Báo vi phạm
có ai đọc hết truyện chữ của bộ truyện này chưa kể tóm tắt nội dung với
Author Trả lời
Mèo ú Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
truyện chữ là cô vợ ngọt ngào có chút bất lương đã full rồi
Author Trả lời
f Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
đọc mới nhất ở đây nha http://olalink.org/sct
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Đoạn cữu đức Thành viên 6 giờ trước Chapter 151.2 Báo vi phạm
Mấy cao nhân cho tôi xin chương truyện chữ tương ứng chap này với.
Author Trả lời
szxvz Thành viên 6 giờ trước Chapter 4 Báo vi phạm
mà ko hiểu sao trc kia main lại yêu nu9,mập thế mà
 • Author
  Poil cho chán Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Nữ9 là tên thật là Nhiếp Vô Ưu, 2 đứa yêu nhau sinh một đứa con để ở nhà mẹ vợ 5 năm trước. Xong, bỏ trốn. Sợ bị người nhà đều tra nên cho nữ9 thay thế diệp oán oán đã chết trc đó có cùng dung mạo, bồi thêm cái combo sao chép ký ức diệp oán oán.
 • Author
  Poil cho chán Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Sẵn xóa ký ức nữ9 lun, để bả chân chính làm diệp oán oán
 • Author
  Khánh Ngọc Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Ko phải là bỏ trốn mà là nu9 tưởng rằng mình đã giết ông ngoại, đó quá đau khổ nên đã rời khỏi Độc Lập Châu và cầu xin Tư Dạ Hàn xoá kí ức của mình
 • Author
  DÆ°Æ¡ng Linh Ngọc Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Nữ9 tên thật là nhiếp vô ưu và có 1 tên giả là bạch phong minh chủ của ko sợ minh của Độc Lập Châu vì có 1 lần nu9 định vào trong A Tu La để lấy dữ liệu cho Ko Sợ Minh gặp được Tư Dạ Hàn và Tư Dạ Hàn cũng là Tu La Chủ lúc đó nu9 rơi từ cây xuống na9 ra thấy nu9 , nu9 tưởng na9 bị Tu La Chủ nhốt ở đó chứ ko biết na9 là Tu La Chủ và lần đó nu9 định lấy vàng bạc trong người ra để mua chuộc na9 để cho mình đi nhưng nu9 lại quên ko mang xong thấy mỗi cái bánh đưa cho na9 bảo mk có thể lấy thân báo đáp nhưng lúc đó kiểu na9 thik nu9 r nên ăn bánh xong mời nu9 vào trong để băng bó còn nu9 vs khả năng diễn xuất của 1 nghệ sĩ bẩm sinh nói Minh Chủ của Ko Sợ Minh bắt ép mình ở lại đó làm và na9 cx ko biết nu9 là Minh chủ của Ko Sợ Minh thấy nu9 đáng thương còn báo cho nu9 nhiều thông tin hữu ích kể từ đó nu9 hay đến chỗ na9 và 2 ng bắt đầu nảy sinh tình cảm nhưng ko hề hay biết ( có mình na9 biết mk thik nu9 à ) 1 lần nu9 uống rượu thế là na9 bế nu9 về A Tu La xong nu9 ko kiềm chế đc lấy gói kẹo nổ ra mua chuộc na9 na9 đồng í sáng dậy nu9 hỏi sao na9 đồng í na9 bảo tối hôm đó nu9 đưa j thì na9 cx đồng í từ đó 2 ng iu nhau . 1 lần nu9 bị Võ Hội jj đó của Độc Lập Châu truy sát vì bị gán danh giết hội trưởng Võ Hội cũng là ông ngoại nu9 thế rồi na9 cứu nu9 nu9 bảo na9 đưa mk rời khỏi ĐLC và rồi 2 ng đến nc Hoa lúc đó nu9 ám ảnh về việc bị truy sát và tưởng tượng ra là mk giết chết oong ngoại và nu9 cứ rạch tay tự hành hạ mk thế rồi bảo na9 hãy xóa hết kí ức của mình nếu ko nu9 sẽ tự sát na9 miễn cưỡng nghe theo rồi thấy Diệp Oản Oản có bề ngoài gần giống vs nu9 và đã dùng kí ức bao trùm để cho nu9 thành Diệp Oản Oản và ở đó bảo vệ cô dù cho gia tộc ở ĐLC có uy hiếp na9
Author Trả lời
Nguyá»…n My Thành viên 11 giờ trước Chapter 147.1 Báo vi phạm
Tg diệp mộ phàm này ăn học cho lắm mà ngu éo tả dc
 • Author
  Đinh Thủy Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Ôi đúng luôn rồi chuẩn éo cần chỉnh á👍👍
Author Trả lời
LÆ°Æ¡ng NhÆ° Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Raw nè các bro: https://bom.to/LoveHeaven-Fansub
Author Trả lời
Thánh Thổ Quang Minh Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
Tiểu thuyết made in Việt Nam với tên gọi Quang-Minh-Thánh-Thổ hứa hẹn đem đến cho độc giả những trải nghiệm tuyệt vời, thú vị và bất ngờ bằng cách xoay quanh hành trình của main xây dựng một Quang Minh Giáo Đình mỗi khi xuyên qua các thế giới tu luyện của phương đông, tận thế của thời hiện đại, pháp thuật hoa lệ của thế giới phương tây huyền bí, cũng như khám phá vũ trụ thông qua các sản phẩm khoa học kỹ thuật tiến bộ, du hành giữa các vì sao bằng các phi thuyền vũ trụ tối tân, đối đầu với các đối thủ không tưởng với quy mô chiến tranh tăng dần, những màn pk chất chứa đầy mưu mô xảo quyệt, những trận chiến máu lửa vì bạn bè, vì bảo vệ người thân, vì bản thân hoặc vì lý tưởng khiến các nhân vật chính lẫn phụ trở nên có hồn hơn bao giờ hết. Quả là một tiểu thuyết cực kỳ ấn tượng đáng để đọc, tác giả đã cất công hơn 4 năm để xây dựng nên một vũ trụ siêu nhiên hào nhoáng, cùng các giá trị nhân văn luôn song song đồng hành với trái tim của mỗi người. Sự trưởng thành của main thông qua những sự kiện xuyên suốt bộ truyện có phải là một dẫn dắt ngầm của Hệ Thống hay những tồn tại cấp độ vô thượng đang dòm ngó từ một thế giới khác? Main cùng với những người thân, những người bạn có đang đi đúng trên con đường mà họ đã lựa chọn vào lúc đầu? Chính nghĩa hay tà ác, liệu chính nghĩa có thật sự là chính nghĩa, tà ác có thật sự tà ác hay không? Tất cả câu trả lời đang dần được hé lộ, trên chuyến hành trình được gọi là cuộc sống này, mỗi một người sẽ có một câu trả lời cho riêng họ, câu chuyện về Quang Minh Giáo Đình vẫn đang tiếp diễn!

Tác giả: Hắc Tiểu Ma
Tổng thời gian viết truyện: 3524 giờ = 147 ngày ngồi gõ phím liên tục trên máy tính.


Trang page chính thức: facebook. com/quang-minh-thanh-tho (bỏ dấu -)
Trang truyện đc tác giả đăng lên: vtruyen. com/truyen/quang-minh-thanh-tho
(Truyện đã có hơn 2 triệu lượt đọc trên các trang tiểu thuyết mạng, cần người hợp tác chuyển thể thành truyện tranh)
Author Trả lời
Đánh bay Covid Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
Ôi đợi lâu quá thì qua truyện chữ nhé:
https://mee.vn/hetnhuhanquangtr-chu
Đang tầm chương 645
. Qua thì cho mình xin 5s nhé ! Dành cho các bạn biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
BTS love U Thành viên 20 giờ trước Chapter 139.2 Báo vi phạm
các cao nhân qua đường xin giúp em tìm chap mà sinh nhật ông của chị nhà nhé!emo
 • Author
  U A U Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  chap 80 nhoa emo