Đấu Phá Thương Khung - Chapter 261

[Cập nhật lúc: 22:15 09/08/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 1
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 2
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 3
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 4
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 5
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 6
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 7
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 8
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 9
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 10
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 11
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 12
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 13
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 14
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 15
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 16
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 17
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 18
Đấu Phá Thương Khung chap 261 - Trang 19
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ TruyenChon nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
m Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
cấm đi xuống cầu thang
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà
Author Trả lời
Thông Thiên Giáo - Thông Thiên Giáo Chủ Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
Tuyển các đạo hữu vào giáo phải cùng nhau thông thiên, tu luyện đỉnh phong, thông thiên bất tử bất diệt , chân đạp cửu thiên.
Author Trả lời
Hòa Hảo Ẩn danh 17 giờ trước Chapter 168 Báo vi phạm
Nói thật đọc ghét thằng đan vương cổ hà VKL 
Chỉ mong TV 1 Thước chết mẹ đi
 • Author
  Hòa Hảo Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
  Đọc truyện tranh thấy Họa sỹ cho cổ hà đỡ ghét hơn
  Chứ truyện chữ ghét VKL
Author Trả lời
tttt Ẩn danh 19 giờ trước Chapter 273 Báo vi phạm
vào videos mà xem tiếp
Author Trả lời
Chiến Thần Lạc Hồng Thành viên 20 giờ trước Chapter 144 Báo vi phạm
Tập main đánh vs Nạp Lan là tập nào t mò nãy giờ quên cmnr, muốn đọc lại
 • Author
  A Ẩn danh 18 giờ trước Báo vi phạm
  70 mấy đến 80 mấy á ko rõ lắm
Author Trả lời
nhóc ham chơi Ẩn danh 20 giờ trước Chapter 273 Báo vi phạm
tiêu viêm sau kh đấu đế thid đi đâu vậy...mọi người cho mình xin link truyện với ạ
 • Author
  :)) Ẩn danh 19 giờ trước Báo vi phạm
  Tác giả để kết mở nhé :v còn nếu muốn thấy tiêu viêm lần nữa thì qua đại chúa tể mà đọc :v chỉ tiếc anh viêm lúc này chỉ là nhân vật phụ :))))
 • Author
  Hoắc Vũ Háo Ẩn danh 18 giờ trước Báo vi phạm
  Truyện chữ có phần 2 full r đó bn, gõ đấu phá thương khung 2 ra là cs liền
 • Author
  Hoắc Vũ Hạo Ẩn danh 18 giờ trước Báo vi phạm
  Có phần 2 r đó bn, gõ tên truyện ra + vs 2 là ra liền
 • Author
  Hòa Hảo Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
  Phần 2 fan viết ko phải lão đậu
 • Author
  Jj Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
  Đi viễn cổ đại lục đọc hay hơn phần 1 nhiều
 • Author
  vhvylhx Ẩn danh 16 giờ trước Báo vi phạm
  ây dza... gặp đc Hoắc Vũ Háo... đến từ đấu la đại lúc 2 đây mà... kkk...
 • Author
  toàn Ẩn danh 16 giờ trước Báo vi phạm
  phần 2 fan viet khúc cuối ảo quá,nhờ cả dại lục đi lấy dị hỏa lên cấp cái vèo, đánh boss cuối cũng nhàm.
Author Trả lời
123zz Ẩn danh 22 giờ trước Chapter 273 Báo vi phạm
chap này , truyện chữ là chương nhiêu v các cậu thân yêu ơi
 • Author
  134 Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
  1120 trở ra
Author Trả lời
Shinoa Thành viên 1 ngày trước Chapter 273 Báo vi phạm
Tớ thấy các bộ khác cũng hay mà!!!!!!!
Author Trả lời
Hihihi Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
Có mỗi bộ này thấy hay nhất. Các bộ khác bình thường
Author Trả lời
Cutut Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
Ae cho hỏi.truyện loại chơi gem như toàn chức cao thủ á(có thằng man cày cuốc đứng top lv xong nhận nv ông bá tước tìm bí kíp thợ rèn.nó tìm đc mà ham ko trả nv nên học lun sau bị chuyển chức về lv1 mà mang đc toàn bộ đồ lv cao á.rồi bị hầu tước truy sát vướng vô mấy nv ẩn toàn cấp khó nhai)ai biết cho em xin tên với
 • Author
  Z Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Overgear nha bạn
  Nhưng hình như drop rồi
Author Trả lời
Hacker an ninh mạng Thành viên 1 ngày trước Chapter 273 Báo vi phạm
emo hay mà lâu quá , cứ đà này chắc t già thì thằng tiêu viêm chưa lấy đủ 23 loại dị hỏa
 • Author
  Tiêu Viêm Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Chỉ cần ta lấy xong Đà Xá Cổ Đế là ta đột phá Đấu Đế rồi. Lúc đó hú cái là 23 dị hỏa tự giác vác xác đến :))
Author Trả lời
chém gió gaming Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 273 Báo vi phạm
đù mé mới nói cẩn thận xong nhỏ bị lừa luôn emo
Author Trả lời
Trương Huy Thành viên 1 ngày trước Chapter 272.5 Báo vi phạm
cho hỏi Tiêu Viêm có mấy loại dị hoả vậy ạ !
 • Author
  tiểu khải(TF Boys) Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  nếu tính sau khi thi đan tháp song thì có 3 loại dị hỏa . sau này thì có 23 loại dị hỏa lận
 • Author
  ngđsjfjf Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  giờ có 3 thôi mai mốt là triệu hồi đc hết dị hỏa trên bảng chỉ bằng 1 câu nói
 • Author
  Trương Huy Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Thanks
 • Author
  shxeom Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  đợi nó lấy đủ 23 cái chắc t già mất :((
 • Author
  Nguyễn Trường Giang Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Giờ là 3 rồi mà? (1 cái bán dị hỏa)
Author Trả lời
Hacker an ninh mạng Thành viên 1 ngày trước Chapter 260 Báo vi phạm
emo vk thấy ck bị đánh cay rồi kìa
Author Trả lời
Dũng Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 101 Báo vi phạm
Cho mình hỏi tập cuối phần 3 trên phim là chap bao nhiêu v mọi người