Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 1
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 2
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 3
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 4
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 5
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 6
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 7
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 8
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 9
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 10
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 11
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 12
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 13
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 14
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 15
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 16
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 17
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 18
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 19
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 20
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 21
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 22
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 23
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 24
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 25
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 26
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 27
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 28
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 29
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 30
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 31
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 32
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 33
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 34
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 35
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 36
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 37
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 38
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 39
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 40
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 41
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 42
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 43
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 44
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 45
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 46
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 47
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 48
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 49
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 50
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 51
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 52
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 53
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 54
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 55
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 56
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 57
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 58
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 59
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 60
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 61
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 62
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 63
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 64
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 65
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 66
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 67
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 68
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 221 - Trang 69
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ TruyenChon nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Bỉ Ngạn Ẩn danh 5 phút trước Chapter 225 Báo vi phạm
Hình như Doãn Tư Dược là gay hay saoemo
Author Trả lời
Aaa Ẩn danh 8 phút trước Báo vi phạm
Càng xem về sau càng thấy tiếc cho mối tình của Thượng Kha và MNN haizz🤧
Author Trả lời
Mei Ẩn danh 13 phút trước Chapter 225 Báo vi phạm
Con bitch đi với con vô liêm sỉ thì quá hợp đôi
Author Trả lời
Khánh Thi Ẩn danh 18 phút trước Chapter 225 Báo vi phạm
Mới vừa đọc bl trên face , đồn rằng nhiễm tịch vi chuyển giới hay lưỡng tính j đó thì mìk ko rõ , ko thể tin nổi nhưng mà nếu là thật thì đáng đời
Author Trả lời
Tiểu Đại Đại Ẩn danh 31 phút trước Chapter 225 Báo vi phạm
Hóng chap mới vainoi :))
Author Trả lời
Yuii < Ẩn danh 36 phút trước Báo vi phạm
Mik kể típ truyện chữ nhé. Ở đây là truyện chữ chương 253 còn truyện tranh là 230 nhé. Cmt này chỉ mang tính chất spoil thik thì đọc k thik thì cx đọc :v Hề Hề ngồi xuống ghế sofa để nghỉ mệt, Dật Hải cx từ từ ngồi theo đối diện, a mắt a ta liền chỉa vào bụng của Hề Hề "mấy tháng r?" Hề Hề "hơn 5 tháng r ạ" r Hề Hề quay sang nói Tiểu Vương  Hề lấy trà. Hề típ tục nói "k bik e có tội tình j vs Huy Âm mà cô ta cứ chửi e" Dật Hải "cô ta lại như vậy nx à? Vậy a thay mặt xin lỗi e" Hề Hề khẽ cười lắc đầu "dù gì cô ta cx gần 20 tuổi r, nên giữ thể diện hơn" 2 ng bắt đầu trò truyện say xưa, Hề Hề vs Dật Hải có chung sở thik là đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình. Cô k tin rằng ng đàn ông sắp 30 tuổi như Dật Hải lại có thể thik những điều đấy. Dật Hải "e dâu thik đọc truyện tranh à, vậ a có 1 cuốn truyện do chính tác giả vẽ ra, e cưới lâu r mà a vẫn chưa có quà tặng vậy cái này tặng e" Hề Hề "thật sao? Thích quá. Nhưng mà a làm e ngại thật đấy" Dật Hải "chúng ta là ng 1 nhà vậ mà e còn khách khí sao?" A liền nhận ra Hề Hề là Hề Hề k phải Vân Nặc, Vân Nặc vốn đã có thân thể ôm yếu, nói chuyện chút là phải đi nghỉ ngay. Còn Hề Hề rất khoẻ mạnh, mặc dù mang thai nhưng lúc nào cô cũng hồng hào. Hề Hề k có kiến thức như Vân Nặc nhưng cô cx có học thức k kém. Dật Hải đã yêu Vân Nặc đến điên cuồng nay lại thấy ngay trước mắt như ng chết sống lại. A liền hỏi "e có đi thắp hương cho Vân Nặc chưa?" Hề Hề lắc đầu "chưa ạ. E cx có ý định này r nhưng bame nói Vân Nặc k cất trong quan tài mà là chôn ngẫu nhiên nên muốn cx k đc" Dật Hải "vậy lúc nào có thể e có thay a thắp giúp k?" Hè Hề gật đầu r 2 ng định đi ra thì ai đó đá cửa 1 phát Tiểu Vương thì đổ hế trà, Huy Âm trừng mắt lên nhìn Hề Hề "Hề Hề cô đã có con mà còn định quyến rũ a tôi sao?" Hề Hề "cô nói cái j???" Huy Âm "cô đã lợi dụng bạn mik để bò lên giường a họ Doãn còn mang thai để thay thế bạn thân cô, k ngờ cô là ng như vậy!" Huy Âm lấy những lời Tịch Vi đã nói với cô để la vào mặt Hề Hề, Huy Âm chửi k thương tiếc. hề Hề bắt đầu lảo đảo, Dật Hải nhận ra Huy Âm đã đi quá giớ hạn r a liền lấy tát 1 cái thật mạnh vào Huy Âm "e nói đủ chưa?" Hề Hề "xin lỗi! E xin cáo từ trc" Huy Âm lấy tay sờ vết tát r nức nở "từ nhỏ đến lớn a chưa bao h nặng lời vs e vậy mà hôm nay chỉ vì bênh vực ng đàn bà đó mà a đánh e! A bị cô ta cho uống thuốc lú j r vậy?" Dật Hải "cô ấy là chị dâu họ của e, e còn dám nặng lời như vậy xem ra phải trừng trị r" Huy Âm "a xem weibo của cô ta r đúng chứ? A nghĩ cô ta xé mặt Vân Nặc ra đeo vô à? A nghĩ Vân Nặc chết đi sống lại sao? Vân Nặc đã chết sao cô ta k chết theo lun đi. Nhìn là vừa mắt a bênh vực cô ta vì cái j chứ?" Xong r nhé. Nếu thik mik sẽ kể chap típ theo. Có j thắc mắc cmt mik rep nhé.
 • Author
  Nguyễnanh Thư Thành viên 32 phút trước Báo vi phạm
  bạn có face hay j ko ?? Ib kể mình với emo
 • Author
  Yuii < Ẩn danh 11 phút trước Báo vi phạm
  K nhé bạn ới :v
Author Trả lời
đa biểu dương Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 225 Báo vi phạm
con phò bay từ động đĩ bay r cướp chông 
méo cướp đc thì thôi đi
bây h chuyển sang làm bách mẹ luôn r
con phò trai gay quả nhiên hợp đôi
trăm năm hạnh phúc ,đời đời phát huy
 • Author
  hehe Thành viên 53 phút trước Báo vi phạm
  hay emocho 1 like
Author Trả lời
Đỗ Tiểu Tân Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 225 Báo vi phạm
Cho mk hỏi là màu tóc của nu9 thường là màu j à( mk nghĩ là màu đen,nâu và kem )
Author Trả lời
:3 phanh06 Thành viên 1 giờ trước Chapter 225 Báo vi phạm
Ừm đẹp đôi lắm, thằng bê đê với con phò:))
 • Author
  Đỗ Tiểu Tâ Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  Chuẩn
 • Author
  Mr. Mon Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Chuẩn
 • Author
  Khánh Thi Ẩn danh 15 phút trước Báo vi phạm
  Nhỏ Vi cũng đâu phải gái thẳng
Author Trả lời
linh khánh Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 225 Báo vi phạm
hai anh em cùng cha khác mẹ chung một dòng máu 
bóng như nhau .......................emo
Author Trả lời
Cười =))) Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 225 Báo vi phạm
Clm pic cuối, cười ỉa lun á. Sao trong truyện chữ miêu tả đẹp lắm mà qua đây như 2 thằng póng gồng =))
p/s: nhiễm tịch vi là chuyển giới nhé.
 • Author
  hari Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  sao bạn btemo
 • Author
  bắp Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  really... Thật hả. Sốc vãi.emo
 • Author
  Vân Hi Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
  wtf, tịch vi chuyển giới hả :)))0
 • Author
  adson Ẩn danh 23 phút trước Báo vi phạm
  thật hảemo
Author Trả lời
Luna Player Thành viên 1 giờ trước Chapter 225 Báo vi phạm
Quao... Thằng bóng và con phò, dừa lắm=))
Author Trả lời
Quỳnh Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
Đọc chap 226-252 ở đây nha mn
Lên fb tìm Group: Iruma - Anime/Manga Group
Xem nhanh kẻo drop ^^emo
 • Author
  đa biểu dương Ẩn danh 54 phút trước Báo vi phạm
  bn ơi cho mik hỏi xíu ,tìm truyện trên gr kiểu j , mik tìm thấy gr r nhx ko thấy chuyện
Author Trả lời
bé thỏ Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 68 Báo vi phạm
ủa lily ơi,đẹp đôi hay là dép đôi vậy bạnemo
Author Trả lời
PKL Ducati V4r Thành viên 2 giờ trước Chapter 225 Báo vi phạm
cặc đựu móa!!!
đi đâu cx gặp coan đũy chóa này hết!!! emo
tức muốn ói máu!!!emo