Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ - Chapter 4

[Cập nhật lúc: 11:06 13/08/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 1
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 2
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 3
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 4
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 5
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 6
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 7
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 8
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 9
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 10
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 11
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 12
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 13
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 14
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 15
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 16
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 17
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 18
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 19
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 20
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 21
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 22
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 23
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 24
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 25
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 26
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 27
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 28
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 29
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 30
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 31
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 32
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 33
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 34
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 35
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 36
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 37
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 38
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 39
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 40
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 41
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 42
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 43
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 44
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 45
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 46
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 47
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 48
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 49
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 50
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 51
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 52
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 53
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 54
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 55
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 56
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 57
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 58
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 59
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 60
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 61
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 62
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 63
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 64
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 65
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 66
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 67
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 68
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 69
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 70
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 71
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 72
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 73
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 74
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 75
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 76
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 77
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 78
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 79
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 80
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 81
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 82
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 83
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 84
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 85
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 86
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 87
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 88
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 89
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 90
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 91
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 92
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 93
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 94
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 95
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 96
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 97
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 98
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 99
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 100
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 101
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 102
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 103
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 104
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 105
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 106
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 107
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 108
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 109
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 110
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 111
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 112
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 113
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 114
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 115
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 116
Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ chap 4 - Trang 117
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Đế Cơ Thành viên 8 giờ trước Chapter 14 Báo vi phạm
Ui 4 năm sau con bé kia phổng phao lên dữ... mlem mlem
Author Trả lời
Đế Cơ Thành viên 9 giờ trước Chapter 5 Báo vi phạm
Nữ9 là đây chăng
Author Trả lời
tran thien Thành viên 14 giờ trước Chapter 121 Báo vi phạm
Nó dám cướp Quỷ Thần lun kìa
Author Trả lời
Cục Cức Dâm Đãng Thành viên 14 giờ trước Chapter 121 Báo vi phạm
à thì ra tụi m thích chọn cái chết
Author Trả lời
Đánh bay Covid Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
Raw Eng đến chap 133 rồi nhé :
https://mee.vn/su_cua_thien_quy_raw
Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Black Bee Thành viên 15 giờ trước Chapter 121 Báo vi phạm
không phải cứ gấp đôi là ăn đâu
Author Trả lời
FBI_isekai . Thành viên 1 ngày trước Chapter 121 Báo vi phạm
Thì ra m chọn cái chết
Author Trả lời
Triệu Đặng Thành viên 1 ngày trước Chapter 121 Báo vi phạm
Nước đi này không đi lại được đâu bạn ơi
 • Author
  LXX Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nó đâu đi lại đâu. Nó đi lố luôn mà
  emo
Author Trả lời
hmm hmm... Thành viên 1 ngày trước Chapter 121 Báo vi phạm
mới nói xong liền có ngay sân khấu để thể hiện, miệng vậy mà linh thậtemo
Author Trả lời
Doanh Big Dick Thành viên 1 ngày trước Chapter 121 Báo vi phạm
Toangemo
Author Trả lời
Thánh kỵ sĩ Thành viên 1 ngày trước Chapter 121 Báo vi phạm
Cướp của kẻ đi chung vs quỷ thần, 1 bước đi đầy táo bạo
Author Trả lời
... Thành viên 1 ngày trước Chapter 121 Báo vi phạm
À thì ra chúng mày chọn cái chết emo
Author Trả lời
yaldabaoth demiurge Thành viên 1 ngày trước Chapter 121 Báo vi phạm
à vậy ra là mày chọn cái chết
Author Trả lời
Cung kính không bằng tuân mệnh Thành viên 2 ngày trước Chapter 120 Báo vi phạm
ae có phát đc điểm khác biệt giữa main và thế thân không?emo
 • Author
  Thiên hạ đệ nhất vô sỉ Lão Tổ Tông Tạc Thiên Bang Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Kích cỡ chim chăng
 • Author
  cà rem kem chúi thánh ngôn lù Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Có là man mạnh hơn thế thân 😂😂😂
Author Trả lời
Nguyễn Phương nguyên Thành viên 3 ngày trước Chapter 120 Báo vi phạm
Đến chap 120 rồi vẫn hay nhé 👌 
Khá ít truyện làm được như vậy khi nó chỉ hay và cuốn hút người xem mấy chap đầu , dù khi đọc nó k làm cho ta điên cuồng khi đọc nhưng nó lại có 1 sự cân bằng , k bị nhạt