Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần
 • Tên khác

  Hành Trình Tu Tiên

 • Tác giả

  Đang cập nhật

 • Tình trạng

  Đang tiến hành

 • Thể loại

  Action - Drama - Mystery - Truyện Màu

 • Lượt xem

  50.531.024

Bách Luyện Thành Thần Xếp hạng: 3.6/5 - 52579 Lượt đánh giá.

Nội dung

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....
La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))
La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))
La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)
1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Danh sách chương

Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ TruyenChon nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
m Ẩn danh 1 giờ trước Báo vi phạm
cấm đi xuống cầu thang
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà
Author Trả lời
Mạc Vô Nhan Ẩn danh 2 giờ trước Chapter 468 Báo vi phạm
ghét là ghét la chinh, ko biết xử lý, để các người đẹp đánh nhau, 
mà cũng nên ghét những người tâm địa độc ác, sống bằng nhan sắc mà không phải là tình yêu
mà vũ điệp cũng yêu la chinh, ấu cầm cũng thích la chinh, chỉ là thằng la chinh vẫn lấp lửng, ko chịu xác nhận danh phận cho ai cả, 
tiện thể, ghét hoa, hoa ko nở, thế thì ko có hoa để ngắm đâu mà luận, 
còn nếu muốn ghét, muốn đánh, muốn đập, muốn dìm thì nên nhắm vào thằng main, ai đồng ý điểm danh....
 • Author
  Hhhh Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  2 người đánh nhau, người kiếm chuyện trước là Ninh vũ điệp, Chửi trước cũng là ninh vũ điệp, đánh nhau còn dùng chiêu độc lấy mạng người ta, la chinh thấy bên vực Cầm là đúng rồi, cứ chiều nó hoài thì nó càng hung dữ, ninh vũ điệp ko nghĩ đến lúc hôn mê ai chăm sóc nó, tỉnh lại rồi 1 câu cám ơn cũng ko có. La chinh lúc này chưa thích khê ấu cầm chỉ là trách nhiệm của nó phải yêu nó, khê ấu cầm sau khi chết thằng la chinh mới yêu cô ấy, Ấu cầm tội vl mà bạn cứ bên vực chp điệp
Author Trả lời
Sun 🌞 Ẩn danh 6 giờ trước Chapter 56 Báo vi phạm
Truyện tiết tấu nhanh quá hơi khó thấm để nhớ lâu , mới đọc được 50 chap đầu đi qua rất nhanh. Mong rằng những chap sau chậm rãi kể chuyện chi tiết  mạch lạc hơn. Cốt truyện cũng ổn mà cách khai thác phí quá. :((
 • Author
  Ahihi Ẩn danh 5 giờ trước Báo vi phạm
  Nhanh cái j còn hơn mấy nghìn cháp nữa may ra mới hết
Author Trả lời
Thông Thiên Giáo - Thông Thiên Giáo Chủ Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
Tuyển các đạo hữu vào giáo phải cùng nhau thông thiên, tu luyện đỉnh phong, thông thiên bất tử bất diệt , chân đạp cửu thiên.
 • Author
  Nnj Ẩn danh 30 phút trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
na na Ẩn danh 16 giờ trước Chapter 468 Báo vi phạm
t ghét nhất nam9 thích nhiều ng khác đéo gì mấy thằng cha hôn quân
xem mà tức
mà thương cho tiểu điệp
 • Author
  Tạc Thiên Bang Ẩn danh 16 giờ trước Báo vi phạm
  K thích thì thôi đừng xem.emo
 • Author
  Reenee Ẩn danh 15 giờ trước Báo vi phạm
  Đã tag cái mác harem là bt rồi đoc xong còn nói này nọ
 • Author
  Hhhh Ẩn danh 7 giờ trước Báo vi phạm
  Cha Hôn Quân là ai ? Mày có biết ý nghĩa của từ Hôn Quân là gì ?
Author Trả lời
ahahah Ẩn danh 18 giờ trước Chapter 1 Báo vi phạm
sao tất cả truyện tu kiếm hiệp main chính đều thu 1 dàn hậu cung
 • Author
  Name Ẩn danh 14 giờ trước Báo vi phạm
  Thấy mỗi hàn lập là chưa
 • Author
  Mạc Vô Nhan Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  bởi vì hoa thường ko chịu được giông bão, mà tu tiên main thường bá đạo nên hoa cỏ, cây nhỏ thường thu về dưới tán đại thụ
Author Trả lời
đậu Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 468 Báo vi phạm
thằng main bỏ lỡ cả con tô linh vân nữa rồi :))
Author Trả lời
aaaa Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
mấy thầng ăn bám trung kì
 • Author
  kmkmk Ẩn danh 22 giờ trước Báo vi phạm
  Gì đây bạn ???
Author Trả lời
Chym xỉn coi như hỏng Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 468 Báo vi phạm
Gần tháng mà được một chap. Rồi cũng sẽ kết thúc bất ngờ ...
Author Trả lời
L Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 468 Báo vi phạm
Sau khi Khê ấu cầm lên thượng giới các bạn sẽ thích khê ấu cầm đấy, Thượng giới là đất diễn của cô ấy, trên đó rất nhiều trai trẻ đẹp thiên tài thiên kiêu theo đuổi cô ấy, nhưng toàn bị cô ấy hành cho sợ luôn, 1 tay lên trời là có tỷ cây kiếm càn quét hết thần hải cảnh, sau này còn học đc skill Lục Thần Kiếm giết mấy chục đứa Thiên Tôn , cô ấy thuộc Chủ lực trong trận chiến Hoàn Vũ. Trận chiến đó ấu cầm bị chân thần bóp nát cỏi chết trước mặt la chinh, lúc đó la chinh mới kích động mới hiểu đc cô ấy rất quan trọng trong lòng la chinh. Cuộc chiến kết thúc ấu cầm đc phục sinh thiên tôn sài skill luật nhân quả để hồi sinh cô ấy, sau đó là tổ chức lễ kết hôn lớn nhất lịch sử trên thượng giới.
 • Author
  Bảo Tiến Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Tui thì thích Khê Ấu Cầm hơn NVĐ nhiều như chap này KAC khuyên La Chinh đi xl NVĐ vậy một người cực kỳ hiểu chuyện thích hợp với nam tử có chí lớn !
 • Author
  King Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Tôi tưởng La Chinh chỉ thích em gái thôi :))
 • Author
  Phong Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Lúc sau đám cưới La Chinh dắt Ninh vũ điệp và khê ấu cầm về quê nhà la chinh Đông vực du lịch, lúc ninh vũ điệp thấy la chinh ôm Tô linh vận cô ấy muốn khóc nhưng đc khê ấu cầm an ủi và dạy bảo đã làm vợ la chinh rồi thì phải chấp nhận tất cả, mình thấy khê ấu cầm rất tốt . các bạn thử xem lại đi từ đầu đến cuối toàn ninh vũ điệp kiếm chuyện với khê ấu cầm
 • Author
  vo su Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  t cũngrất thích KAC. cô ấy vừa dịu dàng vừa đáng yêu
Author Trả lời
Quý Đào Thành viên 1 ngày trước Chapter 468 Báo vi phạm
Tụi bây nói vậy là sao truyện harem mà mắt mớ gì mà chia bè chia phái gét con này thích con kia
Author Trả lời
Mung Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 468 Báo vi phạm
Tính của Ninh Vũ Điệp hơi quá dữ rồi, lúc chưa xác định quan hệ vs la chinh thì khê ấu cầm đã bị la chinh hiếp rồi, bây giờ ấy cầm có quyền đòi đc la chinh yêu , đó là trách nhiệm của la chinh, còn Ninh Vũ Điệp tự nhiên chửi cầm lúc đánh nhau toàn chiu lấy mạng, ko lẽ la chinh bảo vệ cầm là sai ah, còn nữa nếu bạn gái bạn giận lấy cây gật đập bể đầu bạn thử xem bạn có giận không, yêu kiểu gì mà đánh độc thế
 • Author
  tv Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  tiểu điệp thuộc kiểu phụ nữ truyền thống :)
 • Author
  . Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Thế sao bác ko chửi main đi đã yêu ninh vũ điệp rồi còn lân le cô khác nữa
 • Author
  Vt Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Khê ấu cầm là trách nhiệm của la chinh nhé, lúc chưa xác định quan hệ với vũ điệp thì khê ấu cm đã bị main hiếp rồi. Vũ điệp đã biết rồi còn cố chửi người ta. Khê ấu cầm chỉ thân mật với la chinh thôi có kiếm chuyện Điệp đâu tự nhiên bị Điệp chửi
 • Author
  . Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  Thì đó là lỗi của main chứ của vũ điệp đâu mà ai cúng nói vân điệp dữ nếu người 
  yêu ông Chịch người khác lúc say thì ông có chửi ny ông ko
Author Trả lời
Duc Nguyen Minh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Bướm luyện thành buồi
 • Author
  ♥ hentaivn.net ♥ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  emovãi bạn :))
Author Trả lời
. Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 149 Báo vi phạm
Đến ạ mấy thanh niên bảo ninh vũ điệp hẹp hòi, ghen quá đáng 
thử để ny mấy ông đi lăng nhăng với người khác xem sao
Author Trả lời
Fujiwara Takumi-Tạc Thiên Bang Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
trc khi tốn thời gian để đọc thì cho t hỏi là bộ này hay ở chap bnhiu và ndung sương sương ntn cái (cấm spoil nhiều =))) chứ đọc mấy chap đầu thấy nản vl
 • Author
  Tạc Thiên Bang Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  Càng đọc càng hay thôiemo
 • Author
  Dâm ô công tử Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  không hay đâu, bác qua truyện khác đọc đi emo
 • Author
  Tạc con mẹ bang Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Khoảng chap 100 và nắn gọn 1 từ là " hay "
 • Author
  Clo Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
  trong khi chờ chap ,bạn sẽ đọc thêm lần 2 đấy :V