Truyện con gái

Truyện tranh Thiên Kim Đường Môn
4.240.671 2.076 24.370

Thiên Kim Đường Môn

Truyện tranh Yêu Tinh Đại Tác Chiến
274.925 305 5.013

Yêu Tinh Đại Tác Chiến

Truyện tranh Chuyện Của Họ
3.965.533 1.020 13.277

Chuyện Của Họ

Truyện tranh Chọc tới chủ tịch tổng tài 2
3.502.611 5.402 40.105

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
2.536.902 2.320 24.339

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Định Chế Tình Yêu
325.630 239 3.457

Định Chế Tình Yêu

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
12.959.304 11.171 76.599

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Chiến Lược Lãng Mạn Của Thịnh Thiếu
290.453 348 6.342

Chiến Lược Lãng Mạn Của Thịnh Thiếu

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
2.616.270 1.525 24.273

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Cuồng duệ tiểu thê
2.359.117 2.122 25.877

Cuồng duệ tiểu thê

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
7.551.078 5.015 32.780

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
2.282.276 5.137 15.572

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
13.169.250 10.504 72.158

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Nhất Thế Khuynh Thành: Lãnh Cung Khí Phi
6.409.770 6.478 34.870

Nhất Thế Khuynh Thành: Lãnh Cung Khí Phi

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
13.753.586 20.816 98.418

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Thời Thượng Nữ Vương Có Chút Tô
5.427 36 604

Thời Thượng Nữ Vương Có Chút Tô

Truyện tranh Hải Yêu
840.466 1.372 5.203

Hải Yêu

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
13.675.809 13.253 64.607

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
16.701.352 16.964 96.571

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
950.413 952 8.787

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
7.351.589 9.982 43.971

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
25.226.269 33.256 139.668

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!
1.628.946 1.718 8.073

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Truyện tranh Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
8.230.394 5.844 51.092

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh Bí Mật Của Thiên Kim
3.384.816 3.704 35.366

Bí Mật Của Thiên Kim

Truyện tranh Thông Linh Phi
63.797.634 50.259 134.176

Thông Linh Phi

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
3.947.472 6.638 44.744

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản
38.314 85 1.580

Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
11.030.840 16.235 64.326

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Chiến Luyến Cáo Tiệp
344.157 283 6.811

Chiến Luyến Cáo Tiệp

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
33.516.442 18.727 78.421

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
18.108.706 10.510 65.502

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
2.550.453 4.410 22.352

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
33.841.674 31.525 143.696

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Cherry Boy, That Girl
157.244 96 634

Cherry Boy, That Girl

Truyện tranh Thái tử bị hoang tưởng
1.357.171 1.668 19.652

Thái tử bị hoang tưởng

Truyện tranh Này ! đừng động vào phô mai của tôi
6.626.294 9.240 53.448

Này ! đừng động vào phô mai của tôi

Truyện tranh Cạm Bẫy Lửa Tình
1.775.171 1.406 21.109

Cạm Bẫy Lửa Tình

Truyện tranh Người yêu ẩn hình của ảnh đế
144.910 361 5.651

Người yêu ẩn hình của ảnh đế

Truyện tranh Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái
1.898.510 797 18.233

Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
10.416.646 12.408 81.120

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
16.394.291 11.488 93.673

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
12.935.883 18.368 80.563

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
19.000.266 19.047 53.727

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
140.905 334 5.737

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
2.586.527 1.899 20.055

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam

Truyện tranh Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng
3.233.244 3.306 10.871

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
20.592.322 16.603 41.366

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần