Truyện con gái

Truyện tranh Chiến Luyến Cáo Tiệp
633.329 406 9.997

Chiến Luyến Cáo Tiệp

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
7.228.289 3.357 45.496

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ
1.986.491 752 17.354

Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ

Truyện tranh Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn
8.010.474 1.643 37.918

Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn

Truyện tranh Thông Linh Phi
80.339.688 56.469 161.479

Thông Linh Phi

Truyện tranh Ore Yome. - Ore no Yome ni Nare yo
1.399.486 2.175 11.718

Ore Yome. - Ore no Yome ni Nare yo

Truyện tranh Trâm Trung Lục
3.184.652 3.230 22.605

Trâm Trung Lục

Truyện tranh Nhân Chất Tình Nhân
2.779.902 4.520 33.407

Nhân Chất Tình Nhân

Truyện tranh Thiên Kim Bất Hoán
70.400 174 2.389

Thiên Kim Bất Hoán

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
2.816.321 5.656 20.466

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản
1.183.329 594 9.433

Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
6.587.486 6.178 35.438

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
4.552.318 1.910 19.527

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Định Chế Tình Yêu
363.579 251 3.866

Định Chế Tình Yêu

Truyện tranh Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
4.929.486 4.702 45.285

Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
7.599.784 8.016 69.170

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
28.035.194 29.582 154.586

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Vợ yêu cưới trước sủng sau
9.843.888 9.796 65.524

Vợ yêu cưới trước sủng sau

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
16.519.987 13.824 73.482

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
46.275.198 35.042 180.346

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
14.050.796 14.274 64.948

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Bắt Đầu Làm Minh Tinh Từ Hôm Nay
274.123 127 3.184

Bắt Đầu Làm Minh Tinh Từ Hôm Nay

Truyện tranh Cosplay Deka
50.272 67 1.223

Cosplay Deka

Truyện tranh Triều Đình Có Yêu Khí
234.343 428 6.313

Triều Đình Có Yêu Khí

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
9.587.301 10.811 74.169

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
1.003.699 1.258 16.514

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê
6.174.500 6.830 65.310

Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê

Truyện tranh Tale Of Felluah
704.520 428 5.209

Tale Of Felluah

Truyện tranh 31 Ai Dream
32.361 34 457

31 Ai Dream

Truyện tranh The Romantica Clock
801.541 829 6.337

The Romantica Clock

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
25.876.160 13.869 87.838

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
3.466.655 3.125 33.664

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
22.677.484 16.958 104.722

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Onimiya-sensei no Kiss ni wa Sakaraenai
604.411 587 10.956

Onimiya-sensei no Kiss ni wa Sakaraenai

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
3.602.134 5.143 29.001

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
12.178.851 6.672 74.154

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
2.985.632 2.044 23.596

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam

Truyện tranh Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?
5.434.988 4.201 51.833

Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
16.541.156 20.212 98.893

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
319.084 413 8.358

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
41.499.394 44.802 201.765

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Hương Vị Tình Yêu
2.368.782 1.278 17.052

Hương Vị Tình Yêu

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
3.123.122 2.337 16.889

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
8.610.477 5.762 55.131

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
24.027.252 19.991 122.609

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Tay Trái Nắm Tay Phải
636.128 741 6.191

Tay Trái Nắm Tay Phải

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
2.852.489 1.797 23.825

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Hào Môn Tiểu Lão Bà
11.075.742 5.692 22.647

Hào Môn Tiểu Lão Bà