Truyện con gái

Truyện tranh Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi
764.718 915 13.945

Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi

Truyện tranh Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ
1.410.584 1.118 14.895

Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ

Truyện tranh Tân Nương Thế Thân
218.630 276 7.144

Tân Nương Thế Thân

Truyện tranh Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
5.686.730 13.095 46.271

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

Truyện tranh Vết Cắn Ngọt Ngào 3
1.412.330 6.454 36.601

Vết Cắn Ngọt Ngào 3

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
34.020.114 50.418 97.427

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
571.062 1.204 14.834

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
9.841.394 17.996 78.315

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
2.542.627 3.013 30.214

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Ám luyến thành hôn
3.916.388 6.328 39.486

Ám luyến thành hôn

Truyện tranh Chỉ phu vi thê
1.247.501 1.818 14.357

Chỉ phu vi thê

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
10.343.372 16.507 64.344

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Tiểu Tâm Can Tuyệt Sủng Của Lạc Tiên Sinh
5.002.374 3.233 38.879

Tiểu Tâm Can Tuyệt Sủng Của Lạc Tiên Sinh

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
16.141.848 18.206 43.933

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Cướp Đi Nụ Hôn Của Người
545.227 675 12.904

Cướp Đi Nụ Hôn Của Người

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
24.428.349 26.936 107.239

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
27.973.206 17.746 65.665

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
4.253.619 4.942 23.843

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
6.852.176 9.918 62.065

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
7.241.810 11.394 42.336

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Tháng Sáu Kì Diệu
1.182.556 3.062 19.975

Tháng Sáu Kì Diệu

Truyện tranh Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
4.305.618 6.835 32.864

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta

Truyện tranh Thông Linh Phi
48.541.137 42.931 101.806

Thông Linh Phi

Truyện tranh Ngô hoàng tại thượng
2.946.144 8.367 40.640

Ngô hoàng tại thượng

Truyện tranh Tình Yêu Không Thể Bù Đắp
2.611.885 3.204 26.235

Tình Yêu Không Thể Bù Đắp

Truyện tranh Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên
4.613.542 3.602 44.169

Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
12.496.224 13.339 47.345

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Okobore Hime To Entaku No Kishi
119.376 85 2.425

Okobore Hime To Entaku No Kishi

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
11.303.931 12.102 55.143

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
11.642.352 13.018 71.476

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
28.997.019 26.156 73.376 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
12.459.431 20.664 94.960

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Bí Mật Của Thiên Kim
2.613.582 3.180 29.511

Bí Mật Của Thiên Kim

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
70.685.961 54.604 109.564

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
5.194.955 6.406 21.018

Đại Giá Thừa Tướng

Truyện tranh Dạ Ma Lục
856.426 899 11.085

Dạ Ma Lục

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
18.097.070 15.469 34.573

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
8.131.201 5.215 51.290

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Bách Yêu Dị Văn
295.314 568 7.870

Bách Yêu Dị Văn

Truyện tranh Trâm Trung Lục
1.931.178 2.543 13.853

Trâm Trung Lục

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
5.522.190 4.220 27.930

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
10.013.894 12.537 25.452

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
10.449.447 8.428 44.551

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Tại Hạ Là Thần Tình Yêu
266.225 354 2.444

Tại Hạ Là Thần Tình Yêu

Truyện tranh Không Được Đâu Tổng Tài Đại Nhân
5.157.740 6.921 43.438

Không Được Đâu Tổng Tài Đại Nhân

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
1.599.274 1.442 9.036

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
10.466.432 6.037 48.731

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Nguyệt Dạ Hương Vi Lai
1.188.951 1.073 15.400

Nguyệt Dạ Hương Vi Lai