Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
1.187.114 1.156 19.131

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
4.753.120 5.919 49.583

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
13.691.666 18.359 75.879

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
829.239 1.187 18.088

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Khắc Kim Đại Lão
982 6 213

Khắc Kim Đại Lão

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
5.991.804 1.715 38.531

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
6.339.990 9.028 61.639

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung
32.746 32 1.712

Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
7.196.096 1.879 29.495

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
1.224.634 474 12.308

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
4.998.566 9.761 34.411

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
692.521 930 14.802

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
5.419.284 6.007 32.093

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
7.093.746 6.428 53.706

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
2.958.317 1.116 21.184

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
3.314.622 559 22.088

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
8.257.403 8.847 61.802

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
957.324 428 13.902

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
14.465 38 1.075

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?
162.594 176 3.221

Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
4.251.059 1.859 18.285

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Trò chơi của thần giới
2.379 14 370

Trò chơi của thần giới

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
29.235 111 1.883

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Thương nhân tại dị  thế giới
58.795 81 2.583

Thương nhân tại dị thế giới

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
187.973 837 9.232

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
10.232.224 11.723 55.233

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
22.237.801 11.939 78.049

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
2.999.455 4.217 32.178

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2

Truyện tranh Chư Thiên Ký
14.919.619 3.264 48.540

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Luyện Phế Thông Thần
557.090 151 8.992

Luyện Phế Thông Thần

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
903.007 635 7.979

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
26.648.487 30.209 50.714

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
10.207.515 6.136 66.306

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi
2.176.954 2.148 26.139

Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
128.865 160 4.270

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
66.411 67 2.339

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
663.021 893 11.920

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Quốc Vương Vạn Tuế
7.458.315 5.718 33.907

Quốc Vương Vạn Tuế

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
9.732.601 2.016 36.202

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
1.141.788 1.171 17.413

Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
383.772 241 9.677

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
14.138.993 9.274 60.863

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
25.900 50 1.521

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
4.823.997 1.402 25.406

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Nữ Đế Học Dốt
970.406 722 9.008

Nữ Đế Học Dốt

Truyện tranh Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca
4.612 20 999

Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca

Truyện tranh Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?
153.998 76 3.753

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
230.562 267 6.763

Thần Y Yêu Hậu

Thể loại