Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tuyệt Thế Kiếm Thần
561.430 374 7.491

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Truyện tranh Pháp Y Cuồng Phi
189.175 307 5.655

Pháp Y Cuồng Phi

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống
283.438 305 4.918

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
4.724 20 555

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
779.489 459 7.883

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
302.744 287 4.444

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Tiên Giới Quy Lai
234.567 211 4.713

Tiên Giới Quy Lai

Truyện tranh Thánh Tổ
5.436.871 2.477 16.886

Thánh Tổ

Truyện tranh Tại Hạ Là Thần Tình Yêu
175.348 247 1.539

Tại Hạ Là Thần Tình Yêu

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
913.933 1.304 18.460

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
8.477.004 6.544 29.158

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga
232.499 1.003 10.864

Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
108.054 197 2.670

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
3.636.440 3.264 32.595

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Tà Y Cuồng Thê
195.941 514 7.071

Tà Y Cuồng Thê

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
17.264 87 1.645

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Cửu Tuyền Quy Lai
206.463 183 4.153

Cửu Tuyền Quy Lai

Truyện tranh Thú Nhân
375.487 388 4.707

Thú Nhân

Truyện tranh Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
2.910.342 710 8.380

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
2.009.780 3.375 16.125

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Chư Thiên Ký
4.729.216 2.523 19.854

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Hồn
177.427 99 3.248

Tuyệt Thế Võ Hồn

Truyện tranh Tôi không muốn fa như vậy đâu
48.876 252 2.088

Tôi không muốn fa như vậy đâu

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
2.244.850 5.586 12.616

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Loạn Thế Đế Hậu
2.091.869 2.082 18.376

Loạn Thế Đế Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
3.611.172 3.906 24.141

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Hoàng
150.405 147 4.178

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Truyện tranh Niết Bàn Chi Phượng Nhan Lâm Ca
57.185 148 2.745

Niết Bàn Chi Phượng Nhan Lâm Ca

Truyện tranh Tướng Quân Hữu Hỷ
39.938 130 1.789

Tướng Quân Hữu Hỷ

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
17.145.373 26.994 29.760

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Thiên Hạ Kiếp
64.892 108 2.892

Thiên Hạ Kiếp

Truyện tranh Around 40 Kenja No Isekai Seikatsu Nikki
189.840 663 6.025

Around 40 Kenja No Isekai Seikatsu Nikki

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
3.131.634 4.291 17.113

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
2.474.945 2.503 5.303

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
5.388.954 9.818 29.690

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
1.186.932 2.060 17.206

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh The Ride on King
82.709 290 1.997

The Ride on King

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
11.667.289 18.006 36.436

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
7.994.331 10.443 25.481

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi
1.672.334 1.394 10.938

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi

Truyện tranh Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng
1.946.579 4.621 21.779

Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng

Truyện tranh Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
536.907 1.503 11.552

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
2.626.828 1.564 10.275

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Phượng Hoàng Ngàn Năm
716.637 2.596 15.110

Phượng Hoàng Ngàn Năm

Truyện tranh Cứu Tôi Đi Hủ Thần
33.187 46 1.423

Cứu Tôi Đi Hủ Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
13.013.106 6.997 31.101

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được
3.153.226 3.483 18.519

Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được

Truyện tranh Thực Sắc Đại Lục
748.222 427 5.209

Thực Sắc Đại Lục

Thể loại

loadingĐang xử lý