Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
47.493.942 17.925 131.987

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
3.041.161 936 26.246

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
2.477.403 638 22.254

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
28.750.506 21.262 163.924

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Nhất Thế Thành Tiên
194.524 61 4.216

Nhất Thế Thành Tiên

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
882.671 156 8.692

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
4.329.844 339 24.326

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
3.925.645 4.528 50.049

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
8.477.276 1.626 37.723

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
16.393.147 3.076 97.913

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
2.826.122 1.347 34.161

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.338.565 1.469 19.451

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Tôi Là Thần Y
16.454 13 1.099

Tôi Là Thần Y

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng
127.784 80 4.465

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

Truyện tranh Thông Thiên Chi Lộ
158.293 69 4.108

Thông Thiên Chi Lộ

Truyện tranh Nguyên Long
15.191.979 2.268 62.761

Nguyên Long

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
3.011.116 1.425 40.884

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao
85.160 13 2.104

Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao

Truyện tranh Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
428.940 369 9.890

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về
1.019.906 147 14.710

Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
71.536.751 13.466 161.866

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
44.694.249 39.471 179.344

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
957.146 220 13.200

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện
1.911.095 314 23.436

Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
468.932 118 9.517

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Hãy cẩn thận sợi tơ hồng
80.089 31 3.736

Hãy cẩn thận sợi tơ hồng

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
8.464.289 6.380 66.989

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
7.108.814 6.275 56.527

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
35.118.657 2.935 96.407

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
27.666.443 13.772 123.955

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
8.593.603 5.723 65.800

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
3.307.193 1.597 22.635

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
3.521.081 723 22.814

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
29.823.300 4.325 74.193

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
4.117.722 1.417 32.768

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
9.403.459 1.446 38.299

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
28.590.603 5.006 82.141

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Đô Thị Tiên Đế
1.016.640 130 12.110

Đô Thị Tiên Đế

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
8.001.931 5.103 73.977

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
5.821.905 1.889 13.974

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
5.819.028 992 27.948

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế
2.969.965 254 16.771

Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế

Truyện tranh Đệ Nhất Chưởng Môn
6.901.414 880 31.179

Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Makikomarete Isekai Teni suru Yatsu wa, Taitei Cheat
2.930.998 2.725 41.176

Makikomarete Isekai Teni suru Yatsu wa, Taitei Cheat

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
4.764.688 480 24.600

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Tôn Thượng
15.198.213 3.370 63.985

Tôn Thượng

Truyện tranh Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
5.833.970 3.527 14.410

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
12.793.259 6.825 87.917

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Thể loại