Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
764.429 1.280 18.833

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
4.370.450 8.999 29.331

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
854.234 1.010 14.696

Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc

Truyện tranh Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng
2.537.670 2.947 23.743

Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
1.963.542 891 15.113

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
1.417.537 2.071 15.212

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
2.451.548 971 15.974

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
950.343 952 8.787

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
7.351.142 9.982 43.974

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Hoàng
2.899.738 848 21.887

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Truyện tranh Vương gia, áo lót của ngươi rơi mất rồi
37.731 33 1.330

Vương gia, áo lót của ngươi rơi mất rồi

Truyện tranh Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường
24.704 92 1.433

Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
23.572.574 28.135 90.973

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
2.635.289 1.025 17.782

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
851.799 321 9.700

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên
221.362 307 5.668

Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện tranh Đừng Cản Ta Tu Tiên
1.380 14 273

Đừng Cản Ta Tu Tiên

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
11.030.427 16.234 64.324

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Vương Gia, Mã Giáp Của Người Rơi Rồi
23.244 72 2.171

Vương Gia, Mã Giáp Của Người Rơi Rồi

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
3.248.570 1.441 13.445

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
4.761.578 6.749 46.772

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
18.108.146 10.510 65.502

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Luyện Phế Thông Thần
56.251 49 2.609

Luyện Phế Thông Thần

Truyện tranh Vợ Yêu Tư Sủng Của Thiếu Soái
37.641 84 2.435

Vợ Yêu Tư Sủng Của Thiếu Soái

Truyện tranh Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
32.121 34 443

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
9.091.336 6.900 45.825

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Ngược Về Thời Đường
42.966 105 1.850

Ngược Về Thời Đường

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
71.828 170 2.976

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
83.215 131 1.836

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Truyện tranh Tiểu thư phế vật trở nên mạnh mẽ
394.105 1.020 13.463

Tiểu thư phế vật trở nên mạnh mẽ

Truyện tranh Song Thế Sủng Phi
92.533 158 3.528

Song Thế Sủng Phi

Truyện tranh Bệ Hạ! Dưa Hái Xanh Không Ngọt
28.142 57 1.144

Bệ Hạ! Dưa Hái Xanh Không Ngọt

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
4.335.405 6.859 49.572

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
10.621.726 10.044 33.633

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Thiếu Niên Huynh Là Loại Cỏ Gì
22.376 34 978

Thiếu Niên Huynh Là Loại Cỏ Gì

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
413.282 934 10.096

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Xuyên Qua Cứu Mỹ Nam Ở Thế Giới Phong Thần
130.718 92 1.848

Xuyên Qua Cứu Mỹ Nam Ở Thế Giới Phong Thần

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
13.718.851 15.338 51.732

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Thiên Kinh Địa Dịch
26.083 30 733

Thiên Kinh Địa Dịch

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
23.570.022 29.315 44.440

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Tôn Thượng
74.418 64 1.933

Tôn Thượng

Truyện tranh Từ Trên Trời Rơi Xuống Vị Hôn Thê Của Hoàng Đế
34.834 28 1.244

Từ Trên Trời Rơi Xuống Vị Hôn Thê Của Hoàng Đế

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
811.997 600 7.079

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Trọng Sinh Ta Có Ngón Tay Vàng
1.963 12 287

Trọng Sinh Ta Có Ngón Tay Vàng

Truyện tranh Hội Pháp Sư: Chuyến phiêu lưu kì thú của Happy
8.617 17 125

Hội Pháp Sư: Chuyến phiêu lưu kì thú của Happy

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
2.244.580 1.145 22.774

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
2.470 20 516

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Bạch Liên Yêu Cơ Người
74.615 63 1.642

Bạch Liên Yêu Cơ Người

Thể loại