Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
21.412.174 9.738 132.486

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
6.105.135 6.003 51.962

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
62.456 28 3.333

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
7.638.871 5.550 61.306

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
3.345.084 235 16.532

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
6.593.004 5.939 59.817

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
25.203.016 20.529 152.883

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
17.805.275 10.396 92.233

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
3.890.448 1.345 30.526

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Truyện tranh Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế
491.165 69 6.031

Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế

Truyện tranh Đô Thị Hàng Thần Khúc
1.081.001 236 13.835

Đô Thị Hàng Thần Khúc

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
476.472 130 8.726

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Tướng Quân Tại Thượng: Manh Phi Xuyên Không Muốn Nghịch Tập
209.192 177 7.655

Tướng Quân Tại Thượng: Manh Phi Xuyên Không Muốn Nghịch Tập

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
64.873.005 12.898 146.033

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
23.383.202 2.062 73.245

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
38.065.685 15.041 113.555

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
19.901.642 3.362 63.829

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Kiếm Vũ
3.910.334 403 17.142

Kiếm Vũ

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
4.957.968 329 27.830

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
1.494.165 632 18.493

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
9.197.520 2.135 50.621

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện
11.012.853 1.028 38.298

Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
10.970.247 1.990 53.826

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
36.627.579 4.725 84.446

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Trọng Sinh Tiểu Y Tiên
1.012.088 143 11.188

Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Truyện tranh Khắc Kim Đại Lão
4.795.965 749 23.014

Khắc Kim Đại Lão

Truyện tranh Nguyên Long
10.648.809 1.546 49.446

Nguyên Long

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
6.928.766 1.558 33.637

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
626.721 258 9.574

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
29.627 35 1.891

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Ta Ở Cổ Đại Làm Ngôi Sao
4.577 7 593

Ta Ở Cổ Đại Làm Ngôi Sao

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
19.151.558 2.660 59.315

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
379.587 109 5.319

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Tôn Thượng
10.719.242 2.371 50.645

Tôn Thượng

Truyện tranh Thú Nhân
10.948.279 1.035 34.615

Thú Nhân

Truyện tranh Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa
2.870.030 3.119 45.515

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
3.613.452 668 20.368

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
24.634.976 13.467 116.741

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
1.219.924 376 14.723

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Hoàng Hậu Bận Lắm
4.017.136 688 29.982

Hoàng Hậu Bận Lắm

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
3.343.026 346 19.385

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền
3.689 19 949

Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
18.377.802 11.741 78.243

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
9.221.409 8.660 87.873

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
17.779.972 14.786 116.244

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
5.821.735 877 31.034

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
2.237.689 345 13.744

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
2.533.810 4.177 40.734

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Thể loại