Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
15.155.922 13.290 95.042

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh
257.900 296 10.176 Đủ bộ

Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh

Truyện tranh Quân Đoàn Nữ Tử Ngày Tận Thế Của Tôi
2.475.568 684 32.733

Quân Đoàn Nữ Tử Ngày Tận Thế Của Tôi

Truyện tranh Thú Thụ Bất Thân
1.004.483 984 14.881

Thú Thụ Bất Thân

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
60.514.694 10.691 119.648

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Chí Tôn Trời Hoang
624.249 157 15.731

Chí Tôn Trời Hoang

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
406.463 342 19.106

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên
9.027.160 1.052 47.119

Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
71.106.929 5.687 128.633

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.895.571 1.781 27.170

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
29.414.409 6.920 59.413

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
67.653.181 12.796 102.987

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Ta Đã Từng Mong Nàng Biến Mất
428.994 254 16.099

Ta Đã Từng Mong Nàng Biến Mất

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
69.986.051 9.452 124.144

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Midarana Kakyou ni su kuu Mono
335.090 221 2.363

Midarana Kakyou ni su kuu Mono

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
510.724 64 942

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Vạn Tướng Chi Vương
575.331 424 15.655

Vạn Tướng Chi Vương

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
5.093.405 704 33.517

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
162.903.300 31.705 165.818

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
44.068.466 8.939 65.148

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
89.022.341 29.827 136.050

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
25.493.736 3.867 82.751

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
47.542.357 4.135 114.879

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
2.303.163 720 23.166

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Thông U Đại Thánh
634.414 421 17.291

Thông U Đại Thánh

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung
2.473.803 787 28.328

Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung

Truyện tranh Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên
327.844 270 13.622

Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
1.267.149 945 28.531

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
43.517.697 3.628 76.702

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
53.254.378 6.834 137.650

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
180.160.898 24.977 158.875

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới
1.518.059 1.258 29.732

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
3.915.312 1.561 55.070

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
33.065.408 1.488 85.432

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
6.150.795 1.084 28.595

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
19.645.346 3.619 76.863

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Trở Thành Lão Đại Từ Việc Tiêu Tiền
721.924 814 26.745

Trở Thành Lão Đại Từ Việc Tiêu Tiền

Truyện tranh Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
288.908 119 12.016

Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa

Truyện tranh Tiêu diệt dị nghị trong xã hội loài người
131.347 126 5.311

Tiêu diệt dị nghị trong xã hội loài người

Truyện tranh Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não
5.722.503 1.943 49.275

Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não

Truyện tranh Chư Thiên Ký
27.442.638 3.869 41.868

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Lửa Thiêu Nhà Mitarai
4.690 10 350

Lửa Thiêu Nhà Mitarai

Truyện tranh Eden - Một Thế Giới Vô Tận!
29.680 29 750

Eden - Một Thế Giới Vô Tận!

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
17.126.754 4.060 77.952

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Nhất Niệm Vĩnh Hằng
2.385.866 1.162 22.822

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện tranh Ta Là Thương Thiên
118.688 85 5.683

Ta Là Thương Thiên

Truyện tranh Mục Long Sư
852.135 551 25.473

Mục Long Sư

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
56.014.564 6.374 127.535

Vạn Cổ Thần Vương

Thể loại