Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
968.699 172 11.190

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
133.588 63 4.615

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
42.435.395 39.164 171.433

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Chiến Đỉnh
4.734.391 477 25.280

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Vạn Hồn Hào Tế
244.395 149 4.374

Vạn Hồn Hào Tế

Truyện tranh Sư Phụ Thế Giới
3.205.467 1.980 45.190

Sư Phụ Thế Giới

Truyện tranh Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân
997.604 501 10.677

Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân

Truyện tranh Tu Chân Cuồng Thiếu
507.034 243 5.098

Tu Chân Cuồng Thiếu

Truyện tranh Tôi Và Cô Nàng Thuê Trọ Xinh Đẹp 26 Tuổi
502.896 153 4.335

Tôi Và Cô Nàng Thuê Trọ Xinh Đẹp 26 Tuổi

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
52.627.331 8.368 103.704

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Level 1 with S-rank Drop Rate is the Strongest
204.222 164 6.766

Level 1 with S-rank Drop Rate is the Strongest

Truyện tranh Lãnh Vực Quái Vật
443.755 100 3.487

Lãnh Vực Quái Vật

Truyện tranh Đỉnh Phong Thần Y
937.450 62 5.876

Đỉnh Phong Thần Y

Truyện tranh Quốc Vương Vạn Tuế
11.255.559 6.295 49.283

Quốc Vương Vạn Tuế

Truyện tranh Nguyên Giới
75.620 36 2.325

Nguyên Giới

Truyện tranh Children of the Whales
8.623 24 357

Children of the Whales

Truyện tranh Change the World (KANZAKI Yuuya)
86.255 27 1.269

Change the World (KANZAKI Yuuya)

Truyện tranh Dị Năng Của Ngươi Là Của Ta Rồi
181.221 76 1

Dị Năng Của Ngươi Là Của Ta Rồi

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
1.913.396 787 1

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
6.703.990 740 30.094

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Tiên Giới Thương Thành
312.771 80 4.396

Tiên Giới Thương Thành

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
1.925.219 213 1

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
13.603.531 5.114 67.945

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về
131.415 21 2.734

Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
428.916 132 6.870

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
72.195 76 3.120

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

Truyện tranh Mở Phòng Khám Tu Tiên
178.330 61 4.665

Mở Phòng Khám Tu Tiên

Truyện tranh Bá Hoàng Truyền Thuyết
247.935 332 4.602

Bá Hoàng Truyền Thuyết

Truyện tranh Chí Tôn Thần Nhãn
348.836 77 7.808

Chí Tôn Thần Nhãn

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Nhà Ma
790.072 547 11.421

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
37.889 14 1.746

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Tôn Thượng
11.990.757 2.826 54.594

Tôn Thượng

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
24.539.065 2.739 81.468

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Rich Player - Người Chơi Khắc Kim
10.584.381 1.684 45.207

Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
6.677.874 4.573 65.644

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
6.068.320 918 36.889

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
3.096.288 458 26.988

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
66.149.363 12.999 148.821

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Saeism
163.593 222 2.098

Saeism

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
801.572 207 8.740

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
8.017.006 830 1

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
4.582.622 655 27.105

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên
2.708.050 548 1

Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
7.730.451 1.369 33.739

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
5.203.420 1.834 12.528

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
23.580.230 3.413 70.181

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
40.038.193 15.416 117.189

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
6.137.748 858 31.307

Tối Cường Thần Vương

Thể loại