Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
4.262.420 7.360 31.381

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Thông Linh Phi
113.671.945 64.231 208.988

Thông Linh Phi

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
21.452.430 8.063 88.507

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
3.348.284 233 16.550

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
26.147.555 2.727 75.144

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn
17.054.967 1.753 53.226

Cửu Dương Đế Tôn

Truyện tranh Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế
491.788 69 6.036

Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế

Truyện tranh Tiên Giới Thương Thành
235.945 76 3.877

Tiên Giới Thương Thành

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
178.992 91 4.377

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Đô Thị Hàng Thần Khúc
1.081.481 236 13.839

Đô Thị Hàng Thần Khúc

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
4.212.523 613 25.814

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
476.953 126 8.730

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
86.593 22 330

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
35.723.783 7.411 93.595

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
39.368.515 5.866 90.636

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
64.876.128 12.899 146.044

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
23.386.927 2.063 73.251

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
3.750.302 677 24.414

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
12.723.252 4.955 65.476

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
38.068.307 15.042 113.561

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
99.032.249 15.968 153.781

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
663.918 185 7.826

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Nghịch Lân
3.434.281 426 18.389

Nghịch Lân

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
8.164.638 984 44.035

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Nguyên Tôn
44.285.233 14.233 145.043

Nguyên Tôn

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
99.120.912 21.337 191.569

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
1.696.065 194 13.910

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
19.903.669 3.348 63.836

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Bởi vì chúng ta đều là những ngôi sao
3.178.179 2.346 10.123

Bởi vì chúng ta đều là những ngôi sao

Truyện tranh Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị
7.094.380 599 31.892

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Truyện tranh Kiếm Vũ
3.910.687 403 17.143

Kiếm Vũ

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
4.958.682 329 27.832

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
36.628.220 4.725 84.450

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Cửu Hoang Đọa Huyền Sư
2.619.242 956 19.434

Cửu Hoang Đọa Huyền Sư

Truyện tranh Chiến Đỉnh
4.332.917 464 24.263

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Tuyệt Thế Cổ Tôn
3.474.504 438 23.448

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
1.517.200 1.554 18.976

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Khắc Kim Đại Lão
4.796.464 749 23.013

Khắc Kim Đại Lão

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
6.929.369 1.558 33.637

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
626.781 258 9.575

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
29.687 35 1.897

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Kyouki no sanmyaku Nite - At the mountain of madness
12.297 4 218

Kyouki no sanmyaku Nite - At the mountain of madness

Truyện tranh Honomieru Shounen
11.995 10 691

Honomieru Shounen

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Tôn Ở Rể
2.618.974 805 27.010

Cực Phẩm Tiên Tôn Ở Rể

Truyện tranh Em là bạc hà mèo của tôi
177.306 39 2.772

Em là bạc hà mèo của tôi

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
8.483.148 2.715 39.993

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
19.152.638 2.655 59.320

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Thôn Phệ Vĩnh Hằng
2.729.799 144 15.073

Thôn Phệ Vĩnh Hằng

Thể loại