Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
660.972 276 6.798

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
21.353.978 8.264 51.982

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Ngã Dục Phong Thiên
3.203.945 834 18.553

Ngã Dục Phong Thiên

Truyện tranh Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần
44.211 90 2.781

Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
888.574 407 6.914

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh MOMO: The Blood Taker
6.663 33 714

MOMO: The Blood Taker

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
642.187 981 11.665

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương
898.547 1.154 11.050

Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
2.542.634 3.013 30.214

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
3.364.769 1.187 22.403

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
268.292 178 4.201

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
1.065.444 325 7.842

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
9.064.051 6.041 32.532

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Bỉ Ngạn Hoa
92.456 262 5.873

Bỉ Ngạn Hoa

Truyện tranh Thiên Tỉnh Chi Lộ
776.071 460 7.724

Thiên Tỉnh Chi Lộ

Truyện tranh Vạn Cổ Kiếm Thần
2.740.396 2.358 19.984

Vạn Cổ Kiếm Thần

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
12.874.625 5.257 37.784

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
742.529 574 12.041

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Hồn Thú Ký
49.914 63 1.949

Hồn Thú Ký

Truyện tranh Rich Player - Người Chơi Khắc Kim
40.183 55 1.857

Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Truyện tranh SCP Đơn Giản Hóa
21.999 47 546

SCP Đơn Giản Hóa

Truyện tranh Spirit Circle - Hồn Hoàn
77.648 29 977

Spirit Circle - Hồn Hoàn

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
146.001 193 4.184

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
14.548.909 4.999 38.424

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
15.549.742 6.153 37.994

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
2.868.177 1.773 15.652

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
1.445.963 246 2.946

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
4.253.626 4.942 23.843

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
30.158.435 10.006 54.323

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
16.093.098 21.570 57.505

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
1.543.014 980 13.586

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
730.904 418 8.381

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Tengoku Daimakyou
4.159 15 203

Tengoku Daimakyou

Truyện tranh Cửu Tuyền Quy Lai
985.285 465 9.569

Cửu Tuyền Quy Lai

Truyện tranh Thông Linh Phi
48.541.149 42.931 101.806

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thánh Võ Tinh Thần
133.485 102 3.133

Thánh Võ Tinh Thần

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
4.777 14 446

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
4.698.486 1.551 27.290

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Ngự Thiên
1.444.618 365 15.706

Ngự Thiên

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
6.437.282 2.815 26.694

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Travelogue Of The Succubus
4.031 0 66

Travelogue Of The Succubus

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
5.111.453 5.020 30.775

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Hệ Thống Tu Tiên Mạnh Nhất
68.086 65 3.095

Hệ Thống Tu Tiên Mạnh Nhất

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ Đi Học
140.704 82 2.820

Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ Đi Học

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
13.024.088 5.553 40.907

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
2.065.755 1.231 13.308

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Hoàng
1.203.883 503 13.212

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Khưu Phúc Long
105.577 36 921

Thần Binh Khưu Phúc Long

Thể loại