Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta là Đại Hoàn Đan
384.055 368 6.035

Ta là Đại Hoàn Đan

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
16.155.911 2.276 72.252

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung
13.988 49 1.748

Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
48.159.416 3.696 120.536

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
318.236 43 796

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Ma Tông Không Dễ Ở
70.354 52 3.070

Ma Tông Không Dễ Ở

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
132.515.679 27.028 249.411

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
3.264.112 536 25.955

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
39.269.802 7.241 104.211

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
5.679.656 1.842 28.199

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Quân Đoàn Nữ Tử Ngày Tận Thế Của Tôi
349.815 137 8.853

Quân Đoàn Nữ Tử Ngày Tận Thế Của Tôi

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
28.776.519 2.669 95.390

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
46.128.718 5.734 122.538

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
4.864.120 596 10.428

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
9.273.434 1.295 42.760

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Usemono Yado
38.628 12 456

Usemono Yado

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
132.375.513 19.038 197.298

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
34.493.506 7.916 91.793

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
79.913.488 14.018 180.428

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Vô Địch Học Bạ Hệ Thống
126.707 141 6.109

Vô Địch Học Bạ Hệ Thống

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
33.724.755 5.043 121.579

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
14.673.340 666 49.352

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
44.756.322 3.371 103.301

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Kiếm Vũ
7.240.440 714 25.724

Kiếm Vũ

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
5.841.466 1.407 32.944

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
7.437.098 785 43.764

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Truyện tranh Tổ Thượng Có Tiền
989.361 220 8.342

Tổ Thượng Có Tiền

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
1.685.598 260 10.565

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Đại chúa tể
19.031.978 4.199 72.529

Đại chúa tể

Truyện tranh Nguyên Tôn
65.591.103 16.678 186.508

Nguyên Tôn

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
37.947.499 5.003 121.881

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
60.414.311 8.716 116.280

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
15.815.367 1.811 59.823

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
30.037.760 3.618 100.422

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Tà Du Ký
1.258.435 388 10.684

Tà Du Ký

Truyện tranh Tôn Thượng
22.183.003 4.758 83.388

Tôn Thượng

Truyện tranh Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
2.195.468 713 22.010

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

Truyện tranh Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh
35.167 70 2.464

Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh

Truyện tranh Chiến Đỉnh
9.490.208 634 36.797

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
4.908.746 2.006 29.355

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
7.592.893 1.025 41.803

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Thiên Châu Biến
2.299.331 1.005 26.933

Thiên Châu Biến

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
5.798.906 2.752 20.746

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
6.760.525 1.445 38.133

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Ngăn Chặn Tận Thế
2.878.338 320 20.193

Ngăn Chặn Tận Thế

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
30.582.672 4.416 86.670

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
17.232.421 1.478 64.434

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Isekai Yakkyoku
2.791.515 1.448 36.776

Isekai Yakkyoku

Thể loại