Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
4.148.716 4.890 23.308

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Tháng Sáu Kì Diệu
1.125.904 2.838 19.461

Tháng Sáu Kì Diệu

Truyện tranh Vua Sinh Tồn
1.295.384 2.490 10.265

Vua Sinh Tồn

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
599.595 266 6.527

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
1.509.516 978 13.422

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
323.298 691 11.723

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
6.900.489 2.359 14.487

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Truyện tranh Dòng Chảy Trong Mơ
80.867 96 3.687

Dòng Chảy Trong Mơ

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
3.407.089 2.497 20.849

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Gia Sư Tình Yêu Của Tôi
190.603 355 5.490

Gia Sư Tình Yêu Của Tôi

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
1.432.908 248 2.914

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục
5.259.809 7.133 16.993

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Truyện tranh Hành trình hậu tận thế
82.082 92 1.553

Hành trình hậu tận thế

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
4.879.635 2.010 21.475

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
696.238 407 8.158

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
767.842 566 6.301

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Thực Sắc Đại Lục
1.090.613 493 6.490

Thực Sắc Đại Lục

Truyện tranh Cửu Tuyền Quy Lai
905.632 457 9.063

Cửu Tuyền Quy Lai

Truyện tranh Giám Bảo Kim Đồng
26.262 16 862

Giám Bảo Kim Đồng

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
7.981.698 5.182 50.306

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
1.614.380 2.859 25.088

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Trùng Sinh Chi Ức Mặc Ảnh Hậu Yêu Thượng Vị
116.846 116 3.809

Trùng Sinh Chi Ức Mặc Ảnh Hậu Yêu Thượng Vị

Truyện tranh Bách Yêu Dị Văn
286.499 556 7.771

Bách Yêu Dị Văn

Truyện tranh Thái Tử Phi Ở Hiện Đại
2.463.305 2.552 25.672

Thái Tử Phi Ở Hiện Đại

Truyện tranh Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
4.069.453 6.690 31.564

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta

Truyện tranh Thượng Thiện
3.565 16 207

Thượng Thiện

Truyện tranh Đấu Chiến Cuồng Triều
6.944.723 3.780 23.114

Đấu Chiến Cuồng Triều

Truyện tranh Thông Linh Phi
48.217.997 42.772 101.056

Thông Linh Phi

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
230.129 163 3.896

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
469.504 998 8.914

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Chọc hoắc thành hôn
7.566.615 11.299 40.255

Chọc hoắc thành hôn

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
4.598.783 1.546 26.914

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
8.527.616 2.805 29.509

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
10.170.537 4.446 41.800

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
6.340.410 2.803 26.380

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Mạt Thế Phàm Nhân
781.401 478 6.799

Mạt Thế Phàm Nhân

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
126.184 239 4.997

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Ám luyến thành hôn
3.820.943 6.186 38.933

Ám luyến thành hôn

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
6.362.870 3.690 28.717

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Thiên Tỉnh Chi Lộ
723.552 437 7.444

Thiên Tỉnh Chi Lộ

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
5.976.458 1.946 19.312

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Hệ Thống Tu Tiên Mạnh Nhất
54.966 54 2.764

Hệ Thống Tu Tiên Mạnh Nhất

Truyện tranh Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh
100.693 60 369

Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh

Truyện tranh Trâm Trung Lục
1.912.197 2.534 13.741

Trâm Trung Lục

Truyện tranh Thoát Quỹ Biên Duyên
54.233 107 1.874

Thoát Quỹ Biên Duyên

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
12.879.736 5.541 40.538

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
2.015.362 1.189 13.105

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
12.558.752 6.438 24.708

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Thể loại