Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
8.468.793 1.764 41.809

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Truyện tranh Thánh Khư
6.461.475 1.364 3

Thánh Khư

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
13.560.485 5.109 67.945

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
39.997.731 15.400 117.189

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Địa Phủ Khai Phá Thương
1.394.226 423 9.351

Địa Phủ Khai Phá Thương

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
4.630.117 4.283 43.918

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
840.170 393 12.322

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Bạn Gái Tôi Không Phải Người
2.622.100 311 10.745

Bạn Gái Tôi Không Phải Người

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
10.838.014 3.186 46.515

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Kiếm Đồ
2.220.398 702 22.750

Kiếm Đồ

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
22.518.933 8.274 91.614

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
27.508.910 14.749 124.480

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Phim Giả Làm Thật
1.046.205 1.601 20.523

Phim Giả Làm Thật

Truyện tranh Độ Ấm Quái Vật Kiệm Lời
565.047 517 14.679

Độ Ấm Quái Vật Kiệm Lời

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
584.736 475 17.708

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
16.841.669 2.782 64.233

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
895.215 165 11.190

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
7.719.688 1.369 33.739

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai
1.405.738 247 2

Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai

Truyện tranh Were Wolf
894.190 269 2.438

Were Wolf

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
703.891 526 10.365

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
1.209.493 949 18.500

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
6.838.901 962 33.925

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Linh Tôn Chi Tử
1.326.434 264 13.283

Linh Tôn Chi Tử

Truyện tranh Tiên Ma Đồng Tu
8.213.048 893 34.077

Tiên Ma Đồng Tu

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
66.108.064 12.994 148.821

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
7.218.673 879 43.513

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha !
4.145.082 3.416 47.715

Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha !

Truyện tranh Thiên Hương Mỹ Nhân
2.225.813 225 12.569

Thiên Hương Mỹ Nhân

Truyện tranh Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị
4.494.779 439 23.637

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
28.151.207 2.808 78.256

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
34.176.846 4.880 51.910

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
31.486.886 6.559 63.374

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Nghe nói tôi rất nghèo
386.866 102 5.138

Nghe nói tôi rất nghèo

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
109.488 25 374

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Nhặt Được Hoa Khôi Về Làm Vợ
197.829 64 3.223

Nhặt Được Hoa Khôi Về Làm Vợ

Truyện tranh Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể
1.237.698 202 1

Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
26.475.541 4.056 68.464

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
18.482.221 2.581 42.924

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Trong Bóng Tối
132.565 29 1.629

Trong Bóng Tối

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
12.156.820 13.475 102.169

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ
3.186.567 1.681 33.563

Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Đạo Ấn
2.775.882 256 2

Đạo Ấn

Truyện tranh Ta làm giao hàng ở tận thế
34.771 75 2.495

Ta làm giao hàng ở tận thế

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
913.274 1.036 26.176

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
2.829.279 644 20.193

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Long Ẩn Giả
1.216.799 128 9.853

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
7.353.023 8.913 59.894

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Thể loại