Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu
2.909.585 2.432 21.653

Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu

Truyện tranh Thông Linh Phi
75.958.788 54.124 154.376

Thông Linh Phi

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
2.260.077 1.624 21.447

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!
7.173 42 1.374

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
8.679.753 5.732 42.261

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Khóa Chặt Đôi Môi
2.541.320 3.161 31.171

Khóa Chặt Đôi Môi

Truyện tranh Hỗn Độn Đan Thần
6.049 14 771

Hỗn Độn Đan Thần

Truyện tranh Hỗn Độn Kiếm Thần
422.353 502 7.613

Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
2.190.139 3.336 25.322

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
638.974 680 9.367

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
15.844.800 3.112 8.774

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
7.162.397 2.044 31.995

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Xú Nữ Đích Hậu Cung
6.056.817 5.867 34.299

Xú Nữ Đích Hậu Cung

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
36.536.336 7.422 92.954

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
5.223.158 1.154 28.998

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Sự Cứu Rỗi Của Người Vợ
481.252 640 6.928

Sự Cứu Rỗi Của Người Vợ

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
8.033.863 6.864 57.325

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường
1.222.660 1.573 9.443

Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường

Truyện tranh Tiên Ma Đồng Tu
834.382 136 8.391

Tiên Ma Đồng Tu

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
2.002.930 2.732 31.567

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
116.740 256 4.763

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Vua Sinh Tồn
3.406.751 5.318 21.567

Vua Sinh Tồn

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
21.468.877 3.920 33.994

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0
99.700 100 4.520

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
5.248 36 446

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Boss Của Tôi Là Đại Thần
2.072.216 1.620 13.241

Boss Của Tôi Là Đại Thần

Truyện tranh Thời Gian Đều Biết
278.179 199 3.541

Thời Gian Đều Biết

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
2.628.718 1.735 22.668

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
2.900.352 723 4.541

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
1.066.709 1.113 14.919

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
24.046.476 13.044 82.826

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
5.460.117 3.373 43.776

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
6.362.263 2.933 39.474

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
6.701.778 7.178 36.724

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
113.597 294 4.247

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Tôi Trở Thành Hầu Gái Của Một Công Tước
1.277.789 1.986 28.458

Tôi Trở Thành Hầu Gái Của Một Công Tước

Truyện tranh Hai Mặt Cuốn Hút Của Anh
275.229 532 6.653

Hai Mặt Cuốn Hút Của Anh

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
4.407.269 1.877 18.938

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
440.648 376 7.773

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
67.659 71 2.689

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
6.029.780 2.909 40.192

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
329.232 351 9.558

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện tranh BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống
27.696 33 1.281

BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống

Truyện tranh Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế
1.187.840 641 17.066

Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế

Truyện tranh Chung Cực Thấu Thị Nhãn
1.956.654 313 12.551

Chung Cực Thấu Thị Nhãn

Truyện tranh Tuyệt Phẩm Tà Thiếu
657.940 97 5.957

Tuyệt Phẩm Tà Thiếu

Truyện tranh Mạt Thế Đấu Thần
6.009 18 392

Mạt Thế Đấu Thần

Truyện tranh Yêu Thần Ký
55.888.289 10.812 98.798

Yêu Thần Ký

Thể loại