Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Chung Cư Của Các Ảnh Đế
142.341 379 4.598

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Truyện tranh Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
574.168 471 4.118

Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp

Truyện tranh The stars are not luminous body
2.630.425 1.182 7.973

The stars are not luminous body

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
1.717.198 2.774 17.680

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Kế hoạch săn phù thủy hiện đại
32.300 228 1.815

Kế hoạch săn phù thủy hiện đại

Truyện tranh Angel x Devil
25.542 155 1.492

Angel x Devil

Truyện tranh Đứa Bé Là Của Ai ????
3.778.878 1.898 17.236

Đứa Bé Là Của Ai ????

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
4.656.651 7.488 43.752

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.396.224 2.217 19.342

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
15.590.549 15.604 129.821

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái
858.760 1.326 13.967

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Truyện tranh Phá Vân
23.861 81 1.366

Phá Vân

Truyện tranh Nô Lệ Câm
1.080.261 2.046 17.221

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Em, đến từ trang nhất
70.733 205 1.890

Em, đến từ trang nhất

Truyện tranh Sugar Daddy
36.313 114 1.419

Sugar Daddy

Truyện tranh Điều Giáo Gấu Bắc Cực
438.403 563 7.902

Điều Giáo Gấu Bắc Cực

Truyện tranh Khanh Như Tơ
641.652 355 5.235

Khanh Như Tơ

Truyện tranh Truy Bắt Ngao Ngao
1.253.409 908 14.434

Truy Bắt Ngao Ngao

Truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
10.057.265 3.724 38.729

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Truyện tranh Vùng Cấm
28.542 148 1.548

Vùng Cấm

Truyện tranh Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
383.660 498 7.239

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.600.040 5.318 29.286

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
7.383.734 4.919 41.832

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Circle 2
266.361 248 2.929

Circle 2

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
1.190.232 657 9.354 Đủ bộ

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Phu Phu Khuynh Thành
233.096 327 6.180

Phu Phu Khuynh Thành

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.728.153 2.334 23.998

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Ô Nha
49.091 101 655

Ô Nha

Truyện tranh Yêu Trong Giam Cầm
1.449.371 1.235 14.646

Yêu Trong Giam Cầm

Truyện tranh Hóa Long Ký
18.116.385 4.442 43.042

Hóa Long Ký

Truyện tranh Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!
376.458 305 6.248

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

Truyện tranh Yêu thợ săn
1.264.826 920 10.954

Yêu thợ săn

Truyện tranh Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn
121.239 208 4.138

Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
690.972 1.869 10.388

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!
35.135 174 2.917

Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!

Truyện tranh Vận Mệnh Không Mắc Sai Lầm
259.151 140 1.875

Vận Mệnh Không Mắc Sai Lầm

Truyện tranh Ảnh Đế Yêu Hồ
105.713 258 5.268

Ảnh Đế Yêu Hồ

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
66.145 142 1.171

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Truyện tranh Yêu Tam Dẫn
31.848 38 566

Yêu Tam Dẫn

Truyện tranh Không ngoan
79.358 124 2.346

Không ngoan

Truyện tranh Bỉ Chi Tì Sương
157.007 160 3.154

Bỉ Chi Tì Sương

Truyện tranh Thiên Thần Không Có Tiết Tháo
3.501.810 2.847 25.207

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
9.642.167 8.445 39.505

Đại Giá Thừa Tướng

Truyện tranh Toàn Bộ Nắm Trong Tay
495.065 815 10.252

Toàn Bộ Nắm Trong Tay

Truyện tranh Xúc bất khả cập
111.122 202 3.815

Xúc bất khả cập

Truyện tranh Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng
169.733 479 3.947

Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng

Truyện tranh Tình Yêu Dưới Mái Hiên
1.185.407 748 6.456

Tình Yêu Dưới Mái Hiên

Truyện tranh Phép Tắc Trường Ogus
2.238.230 2.617 23.809

Phép Tắc Trường Ogus

Thể loại