Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
5.325.212 4.761 46.502

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
740.162 1.047 16.852

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
1.763.788 2.155 22.915

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Ngự Thiên Thần Đế
1.240.177 291 13.032

Ngự Thiên Thần Đế

Truyện tranh Ngự Thú Linh Phi
32.658 103 2.731

Ngự Thú Linh Phi

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
8.361.182 7.161 62.314

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
3.178.231 4.937 26.249

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
26.649 103 1.774

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
7.197.840 7.115 59.533

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
1.005.168 2.318 12.048

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
1.110.417 1.254 18.977

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
1.129.308 1.117 18.579

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
499.563 683 9.112

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Điệp Ảnh Trùng Trùng
123.125 213 3.884

Điệp Ảnh Trùng Trùng

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
1.121.709 1.589 19.478

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
658.333 890 11.867

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
2.665.152 4.005 27.614

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
5.363.195 5.955 31.877

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
1.675.418 1.627 15.552

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
5.639.077 6.766 49.798

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
2.048.943 4.313 24.550

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
3.048.157 2.540 27.983

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
7.044.254 6.399 53.537

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
24.954 50 1.494

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca
4.428 19 949

Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
1.615.516 1.601 27.632

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
1.681.639 2.084 17.526

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
1.395.964 2.262 19.033

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
1.606.075 3.395 23.954

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
303.730 308 6.109

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
229.199 262 6.727

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu
68.096 32 2.312

Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi
989.387 847 12.294

Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
12.378.244 2.885 40.859

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
740.251 873 9.935

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú
24.031 17 1.332

Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

Truyện tranh Tướng Quân Hữu Hỷ
437.320 239 5.009

Tướng Quân Hữu Hỷ

Truyện tranh Ta Là Bá Vương
1.781.622 500 16.708

Ta Là Bá Vương

Truyện tranh Tay Phải Của Bản Tọa Thành Tinh Rồi
130.122 165 1.830

Tay Phải Của Bản Tọa Thành Tinh Rồi

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
1.562.723 2.344 27.353

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
3.084.892 2.859 24.519

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
100.113 124 2.447

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn
85.465 144 4.202

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Truyện tranh Quả Nhân Có Bệnh Tên Là Tương Tư
704.266 256 5.417

Quả Nhân Có Bệnh Tên Là Tương Tư

Truyện tranh Đại Chiến Yêu Tinh
36.460 37 1.515

Đại Chiến Yêu Tinh

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
2.201.178 1.180 17.474

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Thần Y Nữ Ngỗ Tác
216.426 206 4.845

Thần Y Nữ Ngỗ Tác

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
130.003 345 3.216

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Thể loại