Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
3.543.543 2.743 45.357

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ
570.497 1.009 14.289

Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
5.913.150 4.591 44.148

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1.275.292 2.259 22.970

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
3.726.388 4.571 32.948

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm
1.983.871 1.244 15.447

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.037.783 5.555 31.905

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
9.422.332 5.873 59.424

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
220.044 538 9.572

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
3.694.282 6.690 43.456

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
1.386.979 1.178 18.051

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
1.216.792 1.139 12.964

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
372.257 344 12.015

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Sủng Phi của Diêm Ma
2.907.239 2.548 13.439

Sủng Phi của Diêm Ma

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
938.696 1.159 16.682

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca
1.284.354 1.307 21.947

Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
1.039.549 2.140 17.918

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
22.349.727 11.572 126.023

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
1.035.929 854 17.203

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
10.975.511 8.262 68.751

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
446.113 1.003 12.712

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng
106.272 382 2.678

Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
5.213.998 4.341 43.792

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
4.951.465 6.801 45.618

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Anh Trai Ma Cà Rồng Và Bạn Trai Người Sói Của Tôi
133.612 165 5.452

Anh Trai Ma Cà Rồng Và Bạn Trai Người Sói Của Tôi

Truyện tranh Nguyên Long
141.632 145 4.746

Nguyên Long

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
9.382.474 6.570 76.019

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
1.356.798 2.381 20.720

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
8.987.341 5.164 44.410

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
8.210.069 8.082 61.349

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
2.333.058 2.440 21.429

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
382.126 1.417 7.179

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Bạo Quân Thử Yêu: Yêu Hậu Như Thử Đa Kiều
151.959 381 7.086

Bạo Quân Thử Yêu: Yêu Hậu Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
317.143 668 6.148

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Truyện tranh Xuyên Nhanh - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nữ Phụ
165.493 115 5.886

Xuyên Nhanh - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nữ Phụ

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
4.330.746 2.995 35.372

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
580.427 972 11.294

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
10.152.634 8.999 49.708

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương
5.457 85 1.344

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
3.660.198 4.993 40.487

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
3.687.589 4.390 47.547

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
12.337.943 9.591 80.396

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
1.603.554 3.745 25.095

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Truyện tranh Kiều Nhi Không Nghe Lời
567.091 1.470 23.983

Kiều Nhi Không Nghe Lời

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
4.040.512 1.853 25.411

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
237.348 172 5.011

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
8.015.349 8.008 79.201

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Hầu Nử Giá Đáo
181.301 285 8.432

Hầu Nử Giá Đáo

Thể loại