Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
4.706.944 6.174 45.617

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
2.647.100 4.565 32.524

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
795 7 95

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Vương Phi Có Độc!
1.758 15 309

Vương Phi Có Độc!

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
7.304.009 6.844 58.330

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
1.564.779 975 14.241

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Sự Tái Sinh Của Nhiếp Chính
58.925 106 3.139

Sự Tái Sinh Của Nhiếp Chính

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
619.708 898 9.417

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương
403.794 385 10.241

Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
975.313 817 18.215

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
1.115.441 1.271 15.331

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Túc Dạ Trường Ca
11.929 16 914

Túc Dạ Trường Ca

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
2.813.736 2.432 26.411

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
2.986.458 3.685 23.254

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Ta Là Bá Vương
872.024 261 11.492

Ta Là Bá Vương

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
5.871.407 5.716 48.574

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Hoa nhan sách
4.931.972 8.854 44.160 Đủ bộ

Hoa nhan sách

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
2.546.050 2.710 21.625

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
1.371.141 1.912 15.881

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
1.093.611 1.829 22.186

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
527.889 983 10.906

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
451.666 580 12.624

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
348.116 446 9.406

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
174.566 310 5.490

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
2.098.477 2.874 28.756

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
1.119.845 2.655 19.286

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con Mèo
48.070 170 2.868

Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con Mèo

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
731.368 1.140 10.386

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh The Ultimate Middle-Aged Hunter Travels To Another World ~This Time, He Wants To Live A Slow And Pea
141.126 111 3.252

The Ultimate Middle-Aged Hunter Travels To Another World ~This Time, He Wants To Live A Slow And Pea

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
459.135 698 9.531

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
5.909.947 6.478 53.819

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
843.072 1.332 15.023

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
11.754 63 685

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
2.882.242 4.612 24.443

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
7.491.195 5.497 49.584

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Bạch Liên Yêu Cơ Người
332.653 140 4.136

Bạch Liên Yêu Cơ Người

Truyện tranh Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi
302.238 444 5.510

Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi

Truyện tranh Nữ đương gia Sương Dã Trại
876.910 998 14.543

Nữ đương gia Sương Dã Trại

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
653.634 831 9.304

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Thần Y Nữ Ngỗ Tác
41.852 75 2.027

Thần Y Nữ Ngỗ Tác

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
1.396.851 3.393 19.522

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
26.184 65 1.617

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm
785.591 943 9.065

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Truyện tranh Điệp Ảnh Trùng Trùng
2.472 13 367

Điệp Ảnh Trùng Trùng

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
133.779 235 4.774

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Thái Tử
139.130 55 1.024

Thái Tử

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
542.198 1.043 11.998

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
6.120.337 4.631 35.192

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Thể loại