Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
312.953 557 7.427

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi
277.257 379 9.827

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
2.846.186 1.385 15.835

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ngự Thiên Thần Đế
118.161 70 3.220

Ngự Thiên Thần Đế

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
4.334.718 4.304 29.439

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Ta Là Bá Vương
247.448 149 5.271

Ta Là Bá Vương

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
414.527 1.257 6.063

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Tâm Linh Thập Hoang Giả
113.968 102 1.140

Tâm Linh Thập Hoang Giả

Truyện tranh Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta
5.966.788 7.473 35.545

Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
305.029 726 6.846

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
493.842 1.150 12.459

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
20.814 86 1.730

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm
4.898 17 751

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
1.525.701 3.450 14.780

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt
114.393 467 5.580

Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
1.562.351 3.806 21.983

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
1.763.628 1.829 17.562

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
1.464.497 2.137 20.293

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Thái Tử Phi Ở Hiện Đại
1.867.574 2.195 21.347

Thái Tử Phi Ở Hiện Đại

Truyện tranh Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi
687.014 529 11.075

Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi

Truyện tranh Cách Vách Có Một Đào Yêu
111.402 77 3.211

Cách Vách Có Một Đào Yêu

Truyện tranh Thịnh Thế An Nhiên
1.070.057 1.088 10.471

Thịnh Thế An Nhiên

Truyện tranh Nam phi nữ tướng
154.762 361 4.338

Nam phi nữ tướng

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
1.109.853 2.264 18.137

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Thanh cung chi ninh mặc vô thanh
137.821 377 5.728

Thanh cung chi ninh mặc vô thanh

Truyện tranh Cướp lấy nàng dâu mừng năm mới
38.889 111 2.381

Cướp lấy nàng dâu mừng năm mới

Truyện tranh Tử Sắc Sắc Vi
2.215.391 2.408 22.513

Tử Sắc Sắc Vi

Truyện tranh Phượng Hoàng Tê Lâm
469.565 412 8.230

Phượng Hoàng Tê Lâm

Truyện tranh Cẩm Lý thiếu nữ của tôi
684.054 682 10.566

Cẩm Lý thiếu nữ của tôi

Truyện tranh Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu
7.039.612 5.335 40.585

Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu

Truyện tranh Vương Phi Lại Hạ Độc Rồi
438.030 857 12.707

Vương Phi Lại Hạ Độc Rồi

Truyện tranh Hoa nhan sách
1.124.549 4.159 20.405

Hoa nhan sách

Truyện tranh Yêu phi bám lấy không buông
291.401 290 7.405

Yêu phi bám lấy không buông

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
372.411 1.066 9.093

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Chỉ phu vi thê
988.809 1.647 11.669

Chỉ phu vi thê

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
46.441 100 2.486

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
290.454 428 5.354

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Phượng Hoàng Ngàn Năm
1.320.730 4.012 21.634

Phượng Hoàng Ngàn Năm

Truyện tranh Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương
325.544 600 6.975

Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
262.244 552 7.658

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Cực Vũ Huyền Đế
128.919 115 3.758

Cực Vũ Huyền Đế

Truyện tranh Hồ Yêu Thái Tử Phi
946.605 727 10.217

Hồ Yêu Thái Tử Phi

Truyện tranh Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm Loạn
31.351 80 2.318

Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm Loạn

Truyện tranh Hỏa Hồ
694.258 1.616 4.557

Hỏa Hồ

Truyện tranh Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá
295.471 356 8.355

Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá

Truyện tranh Lấy một kẻ hèn nhát về làm chồng
7.732 25 784

Lấy một kẻ hèn nhát về làm chồng

Truyện tranh Vương Phi, Vương Gia Nhà Ngươi Không Ngốc Nữa Rồi
212.143 259 6.604

Vương Phi, Vương Gia Nhà Ngươi Không Ngốc Nữa Rồi

Truyện tranh Nữ đương gia Sương Dã Trại
480.730 727 9.040

Nữ đương gia Sương Dã Trại

Thể loại

loadingĐang xử lý