Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
3.491.882 1.737 43.564

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng
688.050 483 11.958

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

Truyện tranh Nghịch Đồ Tại Thượng
92.961 106 3.646

Nghịch Đồ Tại Thượng

Truyện tranh Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm
956.444 691 17.287

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
8.649.860 8.634 75.069

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
10.852.950 5.408 50.399

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
5.512.859 3.435 41.538

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
895.386 1.127 19.644

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!
154.453 319 5.735

Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
2.429.784 1.695 31.827

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
9.926.183 7.247 65.933

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Phượng Tù Hoàng
882.398 505 7.113

Phượng Tù Hoàng

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
20.523.657 3.539 57.119

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
3.313.311 2.976 35.955

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Nô Lệ Câm
1.165.104 2.101 18.319

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
8.028.798 7.074 79.485

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Nguyên Long
1.952.795 400 16.082

Nguyên Long

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
15.202.843 11.070 67.344

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
824.313 2.677 22.444

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
8.790.533 12.130 80.869

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.064.289 1.405 17.093

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm Loạn
472.326 322 12.539

Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm Loạn

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
6.357.688 4.890 54.939

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
15.222.348 9.931 84.448

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
1.732.649 1.221 21.077

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
17.341.463 11.503 98.767

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.618.656 5.595 35.852

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
982.090 422 11.887

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
4.259.052 5.129 41.988

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
4.766.180 7.584 44.602

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa
588.900 609 15.132

Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
3.291.543 387 18.491

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
589.730 818 17.078

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Trọng Sinh Tới Đại Đường
178.850 23 1.104

Trọng Sinh Tới Đại Đường

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
3.876.346 3.425 41.140

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
1.044.142 169 7.253

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
1.838.398 1.112 25.692

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
731.439 1.881 10.827

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
323.994 189 7.173

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
2.184.431 1.313 30.218

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
718.579 1.306 19.731

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Tu La Võ Thánh
91.350 15 1.245

Tu La Võ Thánh

Truyện tranh Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc
51.323 13 914

Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc

Truyện tranh Ngao Bính
13.136 8 347

Ngao Bính

Truyện tranh Nhân Đạo Kỹ Nguyên
11.273 3 720

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Truyện tranh Nhất Chiêu Tiên
37.730 16 1.692

Nhất Chiêu Tiên

Truyện tranh Liệp Thực Vương
4.362 1 409

Liệp Thực Vương

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
997.529 201 10.139

Côn Thôn Thiên Hạ

Thể loại