Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
5.465.802 4.479 32.878

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
532.028 700 8.364

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm
356.798 608 6.302

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
2.536.311 2.320 24.337

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
1.907.658 2.460 18.194

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
1.417.545 2.071 15.212

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Sủng Phi Bất Lương: Vương Gia Phúc Hắc Chạy Đi Đâu
12.056 35 871

Sủng Phi Bất Lương: Vương Gia Phúc Hắc Chạy Đi Đâu

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
717.647 2.081 13.768

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
1.034.121 1.670 13.814

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Hoa nhan sách
3.151.423 7.226 36.984

Hoa nhan sách

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt
452.435 899 11.106

Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
300.883 453 7.856

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Vương gia, áo lót của ngươi rơi mất rồi
37.736 33 1.330

Vương gia, áo lót của ngươi rơi mất rồi

Truyện tranh Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế
15.459 11 193

Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Cực Vũ Huyền Đế
1.289.182 314 12.810

Cực Vũ Huyền Đế

Truyện tranh Vương Gia, Mã Giáp Của Người Rơi Rồi
23.244 72 2.171

Vương Gia, Mã Giáp Của Người Rơi Rồi

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
2.550.349 4.409 22.351

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
395.526 762 11.777

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
743.018 1.158 13.583

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
4.738.814 5.760 48.309

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
741.368 1.318 17.684

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
201.094 440 6.856

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
71.828 170 2.976

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
140.875 334 5.734

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Song Thế Sủng Phi
92.533 158 3.528

Song Thế Sủng Phi

Truyện tranh Sư Phụ, Cái Đó Ăn Ngon Lắm!
6.963 25 544

Sư Phụ, Cái Đó Ăn Ngon Lắm!

Truyện tranh Ta Nấu - Chàng Giết
63.070 102 1.536

Ta Nấu - Chàng Giết

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
413.283 934 10.096

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Xuyên Qua Cứu Mỹ Nam Ở Thế Giới Phong Thần
130.720 92 1.848

Xuyên Qua Cứu Mỹ Nam Ở Thế Giới Phong Thần

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
623.741 1.753 13.867

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Thịnh thế thiên kiêu
109.707 133 4.218

Thịnh thế thiên kiêu

Truyện tranh Bạch Liên Yêu Cơ Người
74.616 63 1.642

Bạch Liên Yêu Cơ Người

Truyện tranh Quẻ Phi Thiên Hạ
58.450 58 1.375

Quẻ Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
4.751.113 4.900 43.277

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Phượng Câu Tình - Phế Hậu Độc Bộ Thiên Hạ
198.459 120 3.159

Phượng Câu Tình - Phế Hậu Độc Bộ Thiên Hạ

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
8.038.058 2.562 30.267

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
3.538.398 4.724 38.918

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Ta Là Bá Vương
636.161 241 9.299

Ta Là Bá Vương

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
1.685.712 3.147 21.337

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Ngự Thiên Thần Đế
641.408 172 8.798

Ngự Thiên Thần Đế

Truyện tranh Hoa Khôi Chi Giang Sơn Phú Ca
12.290 25 717

Hoa Khôi Chi Giang Sơn Phú Ca

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
6.890.831 5.332 46.370

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
661.813 1.697 8.897

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Pháo Hôi Nữ Xứng - Hoàn Khố Lệ Vương Phi
115.233 174 4.367

Pháo Hôi Nữ Xứng - Hoàn Khố Lệ Vương Phi

Truyện tranh Chỉ phu vi thê
1.740.765 2.140 18.152

Chỉ phu vi thê

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
559.883 745 10.101

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Hậu Cung Kinh Mộng
116.039 38 2.072

Hậu Cung Kinh Mộng

Truyện tranh Nữ đương gia Sương Dã Trại
674.262 887 12.128

Nữ đương gia Sương Dã Trại

Thể loại