Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi
1.021.070 791 19.458

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
178.909 371 4.543

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
621.427 768 10.489

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Như Mộng Lệnh
5.863 27 421

Như Mộng Lệnh

Truyện tranh Gia Huynh Ở Lại Tìm Đường Chết
75.327 65 1.577

Gia Huynh Ở Lại Tìm Đường Chết

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
800.999 627 9.440

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
3.478.900 3.889 35.978

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con Mèo
3.152 38 659

Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con Mèo

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
321.470 1.059 9.189

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
1.201.523 2.394 17.715

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Khánh Hy Kỷ Sự
22.117 63 1.038

Khánh Hy Kỷ Sự

Truyện tranh Yêu Tiên Ca
7.912 6 231

Yêu Tiên Ca

Truyện tranh Khánh Hi Kỷ Sự
33.802 105 1.615

Khánh Hi Kỷ Sự

Truyện tranh Bệ Hạ Xin Tự Trọng
146.382 246 4.464

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
723.774 1.239 11.456

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
495.020 829 10.961

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
217.252 339 6.736

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Y Phi Khuynh Thành - Vương Phi Muốn Hưu Phu
71.683 296 2.392

Y Phi Khuynh Thành - Vương Phi Muốn Hưu Phu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
6.125.245 5.022 41.952

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
342.204 296 8.288

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Nữ đương gia Sương Dã Trại
613.864 846 11.222

Nữ đương gia Sương Dã Trại

Truyện tranh Độc Đương Hoàng Hậu
22.050 18 722

Độc Đương Hoàng Hậu

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
258.189 223 5.825

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Nam Tử Truyện
28.902 21 648

Nam Tử Truyện

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
2.863.344 4.148 33.502

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu
803.625 346 9.040

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Truyện tranh Vương Diệp, Đuôi Của Ngươi Đã Biến Mất
27.350 19 702

Vương Diệp, Đuôi Của Ngươi Đã Biến Mất

Truyện tranh Vương Phi Hám Của - Phu Quân Là Một Bảo Bảo Ấm Áp
234.662 139 6.228

Vương Phi Hám Của - Phu Quân Là Một Bảo Bảo Ấm Áp

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
18.732 103 1.015

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Độc Y Đích Nữ
22.736 108 1.836

Độc Y Đích Nữ

Truyện tranh Hoa Khôi Trọng Sinh
106.346 203 4.390

Hoa Khôi Trọng Sinh

Truyện tranh Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú Chinh Đồ
104.790 145 5.258

Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú Chinh Đồ

Truyện tranh Nam phi nữ tướng
730.666 1.048 10.249

Nam phi nữ tướng

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
132.211 527 4.738

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
444.616 777 12.979

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
3.522.876 4.765 40.826

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!
786.050 934 12.246

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Tiểu Nha Đầu
430.333 235 5.615

Trọng Sinh Thành Tiểu Nha Đầu

Truyện tranh Bẩm Báo Công Chúa !
58.871 19 1.316

Bẩm Báo Công Chúa !

Truyện tranh Xuyên Khê Nhập Mộng
7.586 20 743

Xuyên Khê Nhập Mộng

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
196.245 462 6.492

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Thái Tử Phi Nhà Ta Thật Hung Hăng
197.809 597 6.311

Thái Tử Phi Nhà Ta Thật Hung Hăng

Truyện tranh Liêu Cung Phong Hoa
65.999 67 2.281

Liêu Cung Phong Hoa

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
2.262.230 4.139 20.418

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Thiếu Nữ Sấm Sét
133.863 86 2.370

Thiếu Nữ Sấm Sét

Truyện tranh Đế Vương Sợ Vương Phi Muốn Sở Hữu Thiên Hạ
33.364 41 1.203

Đế Vương Sợ Vương Phi Muốn Sở Hữu Thiên Hạ

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
4.320.513 4.011 28.463

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Cửu Thiên
10.019 25 583

Cửu Thiên

Thể loại