Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
394.745 385 14.692

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
6.002.360 794 38.771

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
730.087 258 13.871

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
21.413.152 9.738 132.490

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
6.105.307 6.003 51.963

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ
2.458.249 1.684 30.174

Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
62.523 28 3.334

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
7.639.045 5.550 61.308

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
6.593.214 5.940 59.817

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Kiếm Đồ
2.029.103 675 21.697

Kiếm Đồ

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
17.805.376 10.396 92.233

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Mê Hoặc Lòng Người
295.273 473 10.568

Mê Hoặc Lòng Người

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
4.504.399 3.253 37.324

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
8.060.870 9.054 62.782

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
4.867.856 3.748 47.626

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
6.113.030 3.589 44.363

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
384.617 277 14.319

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
10.970.370 1.990 53.826

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
19.990.899 11.876 107.609

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
2.543.887 923 23.109

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Nguyên Long
10.648.932 1.546 49.447

Nguyên Long

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
3.567.689 1.833 40.366

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Thiên quan tứ phúc
264.015 79 3.521

Thiên quan tứ phúc

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
11.736.449 13.313 100.011

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
1.196.205 948 18.385

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Thiên Hương Mỹ Nhân
1.970.427 205 11.755

Thiên Hương Mỹ Nhân

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
3.343.056 346 19.385

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
1.731.137 2.402 29.185

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
18.377.870 11.741 78.243

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Làm Nũng Trong Lòng Kẻ Cấm Dục
43.906 14 2.190

Làm Nũng Trong Lòng Kẻ Cấm Dục

Truyện tranh Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!
505.139 494 11.115

Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
2.533.833 4.177 40.734

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
174.171 41 2.585

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
379.202 270 12.567

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
558.687 143 9.360

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
25.552.267 3.961 66.834

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tuần Tuần Thiện Dụ
27.522 12 570

Tuần Tuần Thiện Dụ

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
1.967.673 1.468 16.905

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
6.731.137 840 33.901

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm
44.299 37 1.599

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
5.036.621 5.776 38.876

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Nô Lệ Câm
2.510.926 3.497 31.008

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Babylon Vương Phi
174.643 172 7.981

Babylon Vương Phi

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
7.398.827 663 32.397

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
1.937.041 2.100 33.161

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
737.563 381 11.599

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc
997.372 729 21.792

Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
781.396 1.148 12.246

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Thể loại