Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
827.136 178 9.420

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm
92.341 46 2.539

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Truyện tranh Nô Lệ Câm
3.782.969 4.508 40.356

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
10.905.395 1.411 47.569

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
3.925.563 4.528 50.047

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
2.826.070 1.347 34.161

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
5.917.388 2.336 50.989

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.338.535 1.469 19.448

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
2.117.256 2.493 32.599

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
6.017.845 3.775 43.512

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
5.881.556 4.489 49.296

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Nguyên Long
15.191.890 2.268 62.762

Nguyên Long

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
1.124.273 525 24.122

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao
85.155 13 2.104

Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
4.046.953 1.138 30.557

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Hoàng đệ đừng nhấc đao
172.120 70 7.586

Hoàng đệ đừng nhấc đao

Truyện tranh Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện
1.911.027 314 23.436

Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
204.460 96 4.925

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
8.464.267 6.380 66.989

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
7.108.793 6.275 56.527

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
8.593.573 5.723 65.800

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
29.823.198 4.325 74.193

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
8.540.699 9.353 66.267

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
58.223 60 3.988

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
1.680.503 1.301 36.617

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
1.098.774 678 24.920

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
13.143.915 13.703 107.743

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Đứng Lại! Phụng Chỉ Ăn Cướp
28.523 36 2.396

Đứng Lại! Phụng Chỉ Ăn Cướp

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
10.925.314 842 41.883

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
428.016 99 5.580

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
104.667 61 4.020

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
12.461.881 10.021 93.540

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo
3.389.349 667 26.216

Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
1.505.973 219 16.036

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
1.825.208 517 23.114

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Cuồng Phi Phách Lối
824.008 351 11.477

Cuồng Phi Phách Lối

Truyện tranh Thiên Kim Bất Hoán
516.185 904 7.862

Thiên Kim Bất Hoán

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
4.764.671 480 24.601

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Sủng Phi Của Vương
4.215.492 665 28.493 Đủ bộ

Sủng Phi Của Vương

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
1.541.183 638 24.488

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Tự Cẩm
2.784.299 2.411 34.217

Tự Cẩm

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
13.811.098 2.227 61.232

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
11.293.697 10.173 73.865

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
470.794 126 9.093

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Tuyệt Thế Đế Tôn
1.199.326 66 8.397

Tuyệt Thế Đế Tôn

Truyện tranh Thiên Hương Mỹ Nhân
3.028.512 310 15.863

Thiên Hương Mỹ Nhân

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
9.583.964 1.060 51.029

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
8.978.794 1.999 56.164

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Thể loại