Truyện hot

Truyện tranh Thiên Kim Đường Môn
4.237.771 2.074 24.347

Thiên Kim Đường Môn

Truyện tranh Yêu Tinh Đại Tác Chiến
274.387 305 5.001

Yêu Tinh Đại Tác Chiến

Truyện tranh Chuyện Của Họ
3.964.228 1.019 13.266

Chuyện Của Họ

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
1.743.302 3.067 24.406

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
4.370.324 8.999 29.330

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
5.465.543 4.479 32.875

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Ác nữ hoàng hậu
4.082.006 11.686 42.799

Ác nữ hoàng hậu

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
41.110.589 12.580 81.281

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
15.711.975 3.498 25.362

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI
3.016.650 3.753 9.184

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI

Truyện tranh Nguyên Tôn
12.431.973 8.092 59.743

Nguyên Tôn

Truyện tranh Vợ yêu không ngoan
5.712.177 6.129 51.256

Vợ yêu không ngoan

Truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
16.483.884 3.799 34.928

Đường Dần tại Dị Giới

Truyện tranh Chọc tới chủ tịch tổng tài 2
3.501.127 5.402 40.097

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
2.536.146 2.320 24.336

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
1.907.529 2.460 18.194

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Thế Giới Game Thủ
13.868.746 5.140 37.583

Thế Giới Game Thủ

Truyện tranh Chúa tể học đường
6.422.567 1.173 13.361

Chúa tể học đường

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
12.956.858 11.170 76.591

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
2.615.530 1.525 24.272

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Cuồng duệ tiểu thê
2.358.268 2.121 25.873

Cuồng duệ tiểu thê

Truyện tranh Tối Cường Nông Dân Hệ Thống
2.280.995 903 14.426

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
1.417.445 2.071 15.212

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
7.550.680 5.015 32.779

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
13.228.460 2.901 6.112

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Sư Phụ Thế Giới
1.371.605 1.166 24.431

Sư Phụ Thế Giới

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
2.281.910 5.137 15.571

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
13.167.849 10.502 72.148

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
4.134.865 7.619 35.786

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
9.783.583 2.235 35.329

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
20.685.512 6.670 48.816

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Nhất Thế Khuynh Thành: Lãnh Cung Khí Phi
6.409.209 6.478 34.869

Nhất Thế Khuynh Thành: Lãnh Cung Khí Phi

Truyện tranh Đại Kiếm Thần
9.659.047 2.478 37.262

Đại Kiếm Thần

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
13.752.739 20.815 98.415

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Hải Yêu
840.007 1.372 5.200

Hải Yêu

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
13.675.544 13.253 64.608

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
4.444.294 1.047 18.105

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
16.700.604 16.963 96.570

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
3.162.486 8.246 23.697

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Chí Tôn Chư Thiên
3.266.157 736 11.601

Chí Tôn Chư Thiên

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
9.571.348 2.698 19.999

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
950.331 952 8.787

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
7.351.067 9.982 43.974

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
25.221.720 33.251 139.653

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!
1.628.590 1.718 8.072

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Truyện tranh Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
8.229.940 5.844 51.090

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh Domestic na Kanojo
6.323.497 4.072 16.573

Domestic na Kanojo

Truyện tranh Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố
7.025.376 5.442 29.123

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố