Truyện hot

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
21.352.107 8.262 51.975

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ
1.408.386 1.118 14.888

Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ

Truyện tranh The dungeon Master
509.230 282 6.981

The dungeon Master

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
5.021.038 2.038 21.858

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
845.596 617 6.613

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Pháp sư không phép thuật
6.047.488 2.355 18.767

Pháp sư không phép thuật

Truyện tranh Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
5.685.349 13.093 46.256

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

Truyện tranh Bokutachi wa benkyou ga dekinai
4.162.661 9.170 18.707

Bokutachi wa benkyou ga dekinai

Truyện tranh Vết Cắn Ngọt Ngào 3
1.411.785 6.451 36.596

Vết Cắn Ngọt Ngào 3

Truyện tranh Thế Giới Game Thủ
9.495.671 3.938 25.453

Thế Giới Game Thủ

Truyện tranh Cậu bé Boruto
713.044 373 2.747

Cậu bé Boruto

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
34.018.285 50.416 97.426

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
1.679.392 3.493 27.619

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên
7.148.791 3.486 40.149

Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên

Truyện tranh Sumika Sumire
240.692 123 2.368

Sumika Sumire

Truyện tranh The Beginning After The End
514.022 764 10.392

The Beginning After The End

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
9.840.589 17.994 78.312

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
2.542.079 3.013 30.210

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
3.363.915 1.186 22.396

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
10.292.553 4.459 42.123

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Mạt Thế Phàm Nhân
845.903 493 7.112

Mạt Thế Phàm Nhân

Truyện tranh Dungeon Seeker
2.114.323 2.412 21.900

Dungeon Seeker

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
9.063.508 6.041 32.532

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
393.098 736 12.733

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Ám luyến thành hôn
3.916.025 6.328 39.486

Ám luyến thành hôn

Truyện tranh Chỉ phu vi thê
1.247.302 1.818 14.357

Chỉ phu vi thê

Truyện tranh Lưỡng bất nghi
5.161.486 4.869 20.981

Lưỡng bất nghi

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
10.342.732 16.506 64.341

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
20.552.625 28.196 37.423

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Xích Hoàng Truyền Kỳ
3.128.549 1.450 15.450

Xích Hoàng Truyền Kỳ

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
12.873.681 5.257 37.781

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Tiểu Tâm Can Tuyệt Sủng Của Lạc Tiên Sinh
5.001.970 3.233 38.878

Tiểu Tâm Can Tuyệt Sủng Của Lạc Tiên Sinh

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
11.558.642 3.050 18.514

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
16.141.129 18.206 43.929

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
24.427.144 26.936 107.232

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
27.971.556 17.746 65.664

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
14.547.531 4.999 38.423

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
15.549.101 6.152 37.993

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
1.445.916 246 2.946

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
4.253.403 4.942 23.843

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
6.851.722 9.917 62.061

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
30.157.228 10.006 54.323

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
7.241.477 11.394 42.331

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
6.987.116 2.369 14.672

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Truyện tranh Tháng Sáu Kì Diệu
1.182.482 3.062 19.975

Tháng Sáu Kì Diệu

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
16.092.594 21.570 57.503

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
10.460.402 12.130 36.918

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
4.304.859 6.834 32.862

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta