Truyện hot

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
21.406.980 9.737 132.453

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
4.260.824 7.360 31.366

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
16.744.824 14.642 45.234

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Thông Linh Phi
113.667.727 64.231 208.982

Thông Linh Phi

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
21.444.390 8.061 88.448

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Giản Giới
12.925.802 1.786 44.504

Giản Giới

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
26.140.537 2.733 75.121

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
27.890.310 16.774 113.506

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
30.806.492 10.859 113.139

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
83.391.074 68.096 336.682

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
25.201.633 20.528 152.879

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Đế Vương Trắc
16.904.817 7.497 75.680

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Yêu Thần Ký
84.560.458 13.391 146.315

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
17.804.834 10.396 92.233

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
10.303.446 7.862 84.627

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
19.540.849 8.879 90.327

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Truyện tranh Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
3.889.998 1.345 30.524

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
30.586.717 6.426 61.649

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
116.455.627 18.839 190.308

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
35.722.813 7.411 93.591

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
39.365.417 5.866 90.626

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
64.871.601 12.898 146.031

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Chuyện tình tuổi học trò
9.270.185 2.909 34.644

Chuyện tình tuổi học trò

Truyện tranh Pháp sư không phép thuật
16.025.392 6.294 60.505

Pháp sư không phép thuật

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
16.495.320 4.638 41.308

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Đưa mami về nhà
45.335.371 51.984 194.278

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
36.992.319 6.460 42.008

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
38.064.449 15.041 113.553

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
99.025.692 15.973 153.774

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
34.020.648 37.652 187.849

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
24.397.046 13.917 117.491

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Cửu Trùng Tử
1.652.366 729 14.248

Cửu Trùng Tử

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
19.382.103 13.901 117.193

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Nguyên Tôn
44.281.502 14.231 145.039

Nguyên Tôn

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
20.822.977 3.848 12.412

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
6.112.869 3.589 44.360

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
22.075.497 23.669 103.756

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
99.113.601 21.350 191.554

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tây Du
16.375.228 2.623 23.847

Tây Du

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
36.343.223 10.702 101.962

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
9.196.969 2.135 50.622

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Jinbaku shounen hanako-kun
6.262.399 50.587 38.222

Jinbaku shounen hanako-kun

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
12.168.792 3.140 13.961

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
36.627.185 4.725 84.447

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
11.105.415 4.743 44.847

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
19.990.579 11.876 107.609

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Great Teacher Onizuka : Paradise Lost
2.883.618 463 8.757

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost

Truyện tranh Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
10.012.098 7.716 46.618

Dịch Vụ Thuê Bạn Gái