Truyện hot

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
15.127.842 13.180 94.799

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Thiên Thần Quyết
11.007.055 603 23.929

Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
60.500.689 10.682 119.577

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
312.499.552 50.098 232.775

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
15.813.594 3.291 6.967

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
71.089.655 5.683 128.567

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.893.131 1.781 27.155

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
29.408.721 6.918 59.393

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
67.646.861 12.793 102.946

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
44.789.284 30.252 120.014

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
69.970.092 9.448 124.094

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Đảo Chết Chóc
8.815.845 2.786 18.300

Đảo Chết Chóc

Truyện tranh Khám Phá Thế Giới Game
2.203.880 930 10.506

Khám Phá Thế Giới Game

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
56.110.015 12.842 149.781

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần
10.489.719 1.210 63.887

Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
162.891.965 31.700 165.790

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
84.775.342 21.264 163.846

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
44.063.437 8.938 65.131

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
89.012.162 29.818 136.030

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
25.489.479 3.864 82.735

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
47.533.269 4.133 114.854

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
10.022.892 2.654 66.796

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
43.511.422 3.628 76.689

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
53.247.705 6.833 137.627

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Mami Mau Chạy - Daddy Đuổi Tới Rồi
14.003.548 4.021 43.386

Mami Mau Chạy - Daddy Đuổi Tới Rồi

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
180.144.544 24.972 158.851

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
37.955.699 12.408 137.632

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
172.463.197 35.035 178.771

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
33.875.630 12.279 117.221

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
22.550.887 7.025 74.937

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
41.722.705 9.742 130.758

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
28.527.784 3.596 89.467

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
33.058.073 1.486 85.419

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
57.550.489 25.904 141.992

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
30.893.194 15.296 88.635

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
19.636.710 3.617 76.839

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
26.642.330 12.310 55.301

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
41.387.733 4.745 88.369

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
132.477.811 71.948 197.954

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
44.210.817 3.887 109.707

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
34.082.598 4.271 104.288

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
23.043.344 2.322 56.121

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
35.354.768 5.536 85.370

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Chư Thiên Ký
27.437.692 3.869 41.857

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
17.038.086 8.257 73.040

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh The New Gate
8.524.033 2.923 39.272

The New Gate

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
20.427.227 2.057 80.332

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
56.010.519 6.374 127.529

Vạn Cổ Thần Vương