Truyện hot

Truyện tranh Twin Slave - nô lệ
7.840.458 1.103 17.956

Twin Slave - nô lệ

Truyện tranh Bokutachi wa benkyou ga dekinai
7.151.109 14.986 30.115

Bokutachi wa benkyou ga dekinai

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
2.647.083 4.565 32.524

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
7.268.369 2.063 8.164

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Giáo chủ yêu nghiệt mau nằm xuống
1.657.028 2.036 14.124

Giáo chủ yêu nghiệt mau nằm xuống

Truyện tranh Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI
4.038.577 4.394 13.417

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI

Truyện tranh Chocolate Vampire
2.676.489 5.051 25.668

Chocolate Vampire

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
7.303.970 6.844 58.329

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Đấu Chiến Cuồng Triều
12.311.692 4.428 36.255

Đấu Chiến Cuồng Triều

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
44.542.844 12.517 85.834

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
3.730.384 2.016 30.229

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
14.331.360 7.392 65.459

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Nguyệt trầm ngâm
3.915.563 4.332 29.388

Nguyệt trầm ngâm

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
38.298.535 33.359 159.319

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Trò Chơi Số Mệnh
3.960.493 1.516 13.155

Trò Chơi Số Mệnh

Truyện tranh Tận diệt vương gia mãn triều
9.429.543 9.342 52.082

Tận diệt vương gia mãn triều

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
7.415.577 1.696 30.858

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Chọc tới chủ tịch tổng tài 2
4.168.352 5.885 44.825

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
19.364.076 4.019 40.769

Đường Dần tại Dị Giới

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
7.555.205 5.408 37.845

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
6.632.456 8.289 55.481

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Thế Giới Game Thủ
15.551.463 5.447 41.596

Thế Giới Game Thủ

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
15.877.098 12.532 85.676

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Cuồng duệ tiểu thê
3.705.743 3.408 32.108

Cuồng duệ tiểu thê

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
22.057.777 4.857 56.163

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi
10.585.063 7.430 26.173

Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
2.382.214 5.204 16.628

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
14.532.298 11.165 78.203

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Nam Thần Luôn Muốn Chọc Ghẹo Ta
1.796.199 1.981 23.415

Nam Thần Luôn Muốn Chọc Ghẹo Ta

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
26.111.517 30.742 103.333

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
2.304.935 1.665 20.690

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
5.198.134 3.921 50.174

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Chúa tể học đường
9.222.166 1.578 19.527

Chúa tể học đường

Truyện tranh Thông Linh Phi
67.695.640 51.707 141.416

Thông Linh Phi

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
10.883.070 3.035 48.376

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
6.277.868 1.473 35.093

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
4.297.890 1.445 32.112

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Trọng sinh quý thê chi phục thù hoa lệ
2.089.536 2.965 26.008

Trọng sinh quý thê chi phục thù hoa lệ

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
2.813.736 2.432 26.411

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
1.431.217 394 8.773

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
11.992.865 8.647 55.170

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
2.986.440 3.685 23.254

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Dân Quốc Yêu Văn Lục
985.051 489 7.683

Dân Quốc Yêu Văn Lục

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
15.167.834 17.030 58.166

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
17.709.952 3.679 28.867

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
1.049.538 319 12.086

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
5.871.403 5.716 48.574

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
2.407.806 3.239 30.191

Ánh Sáng Cuối Con Đường