Truyện hot

Truyện tranh Điền viên mật sủng: Cô vợ nóng bỏng
4.341.041 4.149 52.609

Điền viên mật sủng: Cô vợ nóng bỏng

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
47.490.710 17.922 131.971

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
135.776.694 21.362 214.429

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
108.905.510 23.198 197.852

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
1.768.718 311 15.531

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
26.245.307 9.028 100.999

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
36.739.696 5.116 56.144

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
23.295.066 3.403 52.112

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Chúng ta không thể học
12.411.310 19.692 47.420

Chúng ta không thể học

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
15.701.714 24.342 110.452

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
13.073.683 3.193 15.226

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
28.749.535 21.262 163.921

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
16.032.203 2.517 44.419

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
34.360.158 2.993 87.900

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thám Tử Conan
52.896.967 12.042 72.575

Thám Tử Conan

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
39.538.642 7.574 101.545

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
36.279.390 16.611 143.038

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
11.788.753 1.769 58.800

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
16.392.403 3.076 97.908

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
27.836.840 3.882 91.297

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
8.094.413 968 26.037

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
24.819.962 4.389 99.111

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
56.411.263 31.384 165.397

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
16.226.938 3.359 66.955

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
47.609.392 12.857 124.703

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Nguyên Tôn
53.918.507 15.609 164.686

Nguyên Tôn

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
15.359.030 4.070 43.801

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
40.056.582 6.553 45.565

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
19.630.318 976 58.347

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
27.153.300 4.949 82.858

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
10.072.424 566 34.049

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
5.706.578 3.860 54.420

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Truyện tranh Giản Giới
14.822.253 2.215 50.879

Giản Giới

Truyện tranh Đưa mami về nhà
58.671.318 56.572 221.831

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
53.149.882 9.936 118.446

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Thông Linh Phi
118.128.133 64.543 214.782

Thông Linh Phi

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
71.536.126 13.466 161.866

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
29.102.490 13.340 93.969

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
44.693.899 39.471 179.344

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
30.498.090 17.041 119.527

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
17.739.219 4.870 44.858

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Đế Vương Trắc
18.889.440 7.819 81.482

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Sư Phụ Thế Giới
3.346.929 2.004 47.259

Sư Phụ Thế Giới

Truyện tranh Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
3.945.988 2.290 32.714

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam

Truyện tranh Ông chồng Yakuza nội trợ
4.830.949 3.392 41.919

Ông chồng Yakuza nội trợ

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
26.371.978 3.611 88.659

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
15.673.421 17.702 120.975

Hotboy Quốc Dân Là Nữ