Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
8.725.425 490 31.285

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Nơi Này Có Yêu Khí
614.326 138 6.992

Nơi Này Có Yêu Khí

Truyện tranh Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
4.135.640 1.471 30.077

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Truyện tranh Nhất Niệm Vĩnh Hằng
414.186 476 8.831

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện tranh Âm Dương Miện
420.214 361 10.721

Âm Dương Miện

Truyện tranh Trò Chơi Thời Mạt Thế
59.074 114 2.362

Trò Chơi Thời Mạt Thế

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
606.285 577 13.718

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Tay Chơi Thần Cấp
3.996.701 544 23.977

Tay Chơi Thần Cấp

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
4.585.359 1.651 30.813

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống
1.895.725 645 17.993

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Truyện tranh Đại chúa tể
13.655.897 3.791 52.238

Đại chúa tể

Truyện tranh Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên
781.178 308 15.841

Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên

Truyện tranh Hệ Thống Tu Tiên Mạnh Nhất
1.616.376 489 17.762

Hệ Thống Tu Tiên Mạnh Nhất

Truyện tranh Đan Võ Chí Tôn
69.537 44 2.869

Đan Võ Chí Tôn

Truyện tranh Vô Hạn Biến Dị
36.305 53 2.289

Vô Hạn Biến Dị

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
2.186.954 468 13.427

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Hệ Thống Ép Ta Làm Nhân Vật Phản Diện
156.512 74 4.305

Hệ Thống Ép Ta Làm Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh App Tu Chân Mạnh Nhất
240.093 152 8.466

App Tu Chân Mạnh Nhất

Truyện tranh Long Mạch Võ Thần
1.096.536 270 14.038

Long Mạch Võ Thần

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
354.261 191 8.385

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương
1.136.401 243 10.481

Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương

Truyện tranh Trảm Đạo Kỷ
1.663.013 444 10.767

Trảm Đạo Kỷ

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
289.283 170 3.299

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
1.191.960 193 11.321

Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
7.038.865 3.134 30.118

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
15.672.726 3.756 54.152

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
753.533 224 8.205

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Ashita Wa Doyoubi
61.090 41 797

Ashita Wa Doyoubi

Truyện tranh Tiên Ma Đồng Tu
2.493.890 447 17.452

Tiên Ma Đồng Tu

Truyện tranh Thiên Hỏa Đại Đạo
235.895 73 5.471

Thiên Hỏa Đại Đạo

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
307.634 53 5.257

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
18.327.574 2.440 66.433

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Đô Thị Âm Dương Tiên Y
2.963.046 255 17.728

Đô Thị Âm Dương Tiên Y

Truyện tranh Tu Tiên Cuồng Thần
1.013.434 130 9.340

Tu Tiên Cuồng Thần

Truyện tranh Rich Player - Người Chơi Khắc Kim
5.086.069 1.346 30.036

Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
25.064.792 7.328 71.502

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Long Vương Điện
90.309 72 2.752

Long Vương Điện

Truyện tranh Thiên Mệnh Long Thần
99.576 21 2.775

Thiên Mệnh Long Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
3.308.757 838 30.705

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
11.334.449 1.404 45.800

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Thánh Khư
3.817.634 542 23.564

Thánh Khư

Truyện tranh Thiên Châu Biến
789.453 746 16.020

Thiên Châu Biến

Truyện tranh Đỉnh Phong Cường Thiếu
412.207 51 4.223

Đỉnh Phong Cường Thiếu

Truyện tranh Nghịch Thiên Tiên Mệnh
417.282 98 7.908

Nghịch Thiên Tiên Mệnh

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
8.130.427 4.159 49.942

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
2.992.027 590 18.666

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Vô Thượng Thần Vương
1.801.813 365 14.004

Vô Thượng Thần Vương

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
31.800.153 7.114 82.197

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Bình luận mới