Vui lòng đăng nhập để thấy được truyện theo dõi từ NetTruyen, bạn có thể dùng tài khoản NetTruyen để đăng nhập.

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
6.185 0 7

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Spider-man Noir
1.945 0 8

Spider-man Noir

Truyện tranh Sprout
4.147 5 24

Sprout

Truyện tranh Sora Sora
3.477 7 27

Sora Sora

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
697 0 4

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Samurai Champloo
3.871 0 10

Samurai Champloo

Truyện tranh Rash
1.736 0 4

Rash

Truyện tranh Princess of The Stars
391 0 10

Princess of The Stars

Truyện tranh Touhou - A Bright Future
439 0 1

Touhou - A Bright Future

Truyện tranh Roommates
684 0 5

Roommates

Truyện tranh Tekken Chinmi Legends
2.127 0 2

Tekken Chinmi Legends

Truyện tranh Tsuki iro secret
1.306 3 20

Tsuki iro secret

Truyện tranh Yuuhi Romance
3.024 1 20

Yuuhi Romance

Truyện tranh Project Doll-Phone
369 0 3

Project Doll-Phone

Truyện tranh Short Program 3
927 0 0

Short Program 3

Truyện tranh Tenohira no Seiza
2.535 3 16

Tenohira no Seiza

Truyện tranh School Mermaid
3.816 2 7

School Mermaid

Truyện tranh Quán trà Provence
2.552 0 11

Quán trà Provence

Truyện tranh Yakuza Girl
4.228 2 39

Yakuza Girl

Truyện tranh Yuna
790 0 9

Yuna

Truyện tranh Sword Dancers II
979 2 6

Sword Dancers II

Truyện tranh The Caged Miko and the Whimsical Witch
1.518 2 6

The Caged Miko and the Whimsical Witch

Truyện tranh White Clouds
158 2 3

White Clouds

Truyện tranh Tokko
2.627 1 6

Tokko

Truyện tranh Pieces of You
310 0 1

Pieces of You

Truyện tranh The Bedroom Girl, The Sculpture Girl
281 0 2

The Bedroom Girl, The Sculpture Girl

Truyện tranh She's Monkey
1.121 0 7

She's Monkey

Truyện tranh Rapunzel
4.645 4 18

Rapunzel

Truyện tranh Princess find
490 0 9

Princess find

Truyện tranh Tantei Gishiki
282 0 3

Tantei Gishiki

Truyện tranh Terror
310 9 3

Terror

Truyện tranh Rocket Princess
3.431 0 9

Rocket Princess

Truyện tranh Peter Panda
347 1 4

Peter Panda

Truyện tranh Traces of Snow
189 0 0

Traces of Snow

Truyện tranh Puchi Houndo
370 0 3

Puchi Houndo

Truyện tranh Sorayume no Uta
1.664 0 8

Sorayume no Uta

Truyện tranh Murikuri
214 0 0

Murikuri

Truyện tranh The Bug boy
10.030 9 17 Đủ bộ

The Bug boy

Truyện tranh Parallel
9.585 6 49 Đủ bộ

Parallel

Truyện tranh Vampire and Shinigami
5.597 20 135 Đủ bộ

Vampire and Shinigami

Truyện tranh Poker King
1.806 3 2

Poker King

Truyện tranh Plus One
172 0 2

Plus One

Truyện tranh Rose Hip Rose
3.601 1 19

Rose Hip Rose

Truyện tranh When you look like an angel
2.925 1 20

When you look like an angel

Truyện tranh Psycho Staff
959 0 0

Psycho Staff

Truyện tranh Tales of Vesperia
2.702 2 16

Tales of Vesperia

Truyện tranh Strawberry Shake Sweet
2.157 0 14

Strawberry Shake Sweet

Truyện tranh Spell (Bùa mê)
3.901 1 21

Spell (Bùa mê)

Bình luận mới

loadingĐang xử lý